Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Javni pozivi

Blagdanska čestitka

  21. prosinca 2023.

PRAKSA ZA NASTAVNIKE – 4. CIKLUS

  13. studenoga 2023.

UNESCO-UNEVOC foto natječaj

  8. kolovoza 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

JAVNI POZIV za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Javni poziv

Obrazac za opis modula

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za praćenje i razvoj strukovnog obrazovanja, podršku uvođenju novih strukovnih kurikuluma te osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja

Odluka

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Odluka

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih neovisnih ispitivača za vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja

Odluka

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za provedbu andragoških usavršavanja i osposobljavanja

Odluka

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za praćenje i razvoj strukovnog obrazovanja, podršku uvođenju novih strukovnih kurikuluma te osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja

Odluka

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za upis u bazu vanjskih stručnjaka za provedbu andragoških usavršavanja i osposobljavanja

Ponovljeni javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za provedbu andragoških usavršavanja i osposobljavanja

Odluka

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za upis u bazu vanjskih neovisnih ispitivača za vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja

Ponovljeni javni poziv 

Prijavni obrazac

PONOVLJENI JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za upis u bazu vanjskih stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Ponovljeni javni poziv 

Prijavni obrazac

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za praćenje i razvoj strukovnog obrazovanja, podršku uvođenju novih strukovnih kurikuluma te osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja

Odluka

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Odluka

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih neovisnih ispitivača za vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja

Odluka

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za praćenje i razvoj strukovnog obrazovanja, podršku uvođenju novih strukovnih kurikuluma te osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja

Odluka

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za upis u bazu vanjskih stručnjaka za provedbu andragoških usavršavanja i osposobljavanja

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za praćenje i razvoj strukovnog obrazovanja, podršku uvođenju novih strukovnih kurikuluma te osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja

Odluka

 

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za članove sektorskih vijeća koji su sektorski stručnjaci za sektore od I. do XIV.

Javni poziv

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina

 

JAVNI POZIV ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje za dostavu prijedloga kandidata za članove sektorskih vijeća

Javni poziv

OBRAZAC ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SEKTORSKIH VIJEĆA

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za upis u bazu vanjskih stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o upisu u bazu vanjskih stručnjaka koji će pružati stručnu podršku organizaciji regionalnih stručnih skupova za upoznavanje odgojno-obrazovnog osoblja s novim strukovnim kurikulumima, novim metodičkim pristupom modularne nastave te izradom kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje, u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Odluka

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za upis u bazu vanjskih neovisnih ispitivača za vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za praćenje i razvoj strukovnog obrazovanja, podršku uvođenju novih strukovnih kurikuluma te osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja

Odluka

 

JAVNI POZIV za uvrštavanje u bazu vanjskih stručnjaka koji će pružati stručnu podršku organizaciji regionalnih stručnih skupova za upoznavanje odgojno-obrazovnog osoblja s novim strukovnim kurikulumima, novim metodičkim pristupom modularne nastave te izradom kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje, u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za uvrštavanje u bazu vanjskih stručnjaka za praćenje i razvoj strukovnog obrazovanja, podršku uvođenju novih strukovnih kurikuluma te osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za formalnu i kvalitativnu provjeru drugih obrazovnih materijala izrađenih u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” – grupa Elektrotehnika

Odluka

 

ODLUKA o upisu stručnjaka u bazu vanjskih stručnjaka za formalnu i kvalitativnu provjeru drugih obrazovnih materijala izrađenih u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Odluka

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za uvrštavanje u bazu vanjskih stručnjaka za formalnu i kvalitativnu provjeru drugih obrazovnih materijala izrađenih u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Javni poziv

Poveznica na prijavni obrazac

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Javni poziv

Prijavni obrazac za povjerenstva za vrednovanje

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Odluka

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka RS5

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv RS3 i RS5

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ponovljeni javni poziv RS5

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.

Odluka RS5

 

ODLUKA o djelomičnom poništenju Ponovljenog javnog poziva za prijavu kandidata za koordinatore i članove radnih skupina za izradu smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka

 

JAVNI POZIV za prijevu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Javni poziv

Obrazac za opis modula

 

ODLUKE o imenovanju predsjednika i članova sektorskih vijeća

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća III.Geologija,rudarstvo,nafta i kemijska tehnologija

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća IV. Moda, tekstil i koža

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća VIII.Graditeljstvo,geodezija i arhitektura

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća XII. Zdravstvo

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća XIII. Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Sektorskog vijeća XIV. Umjetnost

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ponovljeni javni poziv – RS5

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv – RS3 i RS5

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove radnih skupina za izradu smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Ponovljeni javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ponovljeni javni poziv

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima

Odluka

 

ODLUKA o poništenju Ponovljenog javnog poziva za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka o Poništenju javnog poziva

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove radnih skupina za izradu smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Ponovljeni javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta “Promocija cjeloživotnog učenja faza II”

Ponovljeni javni poziv

 

ODLUKA o odabiru ustanova za obrazovanje odraslih koje će biti angažirane u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u sklopu ESF projekta “Promocija cjeloživotnog učenja faza II”

Odluka o odabiru ustanova

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za izbor kandidata za koordinatore i članove radnih skupina za izradu smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Ponovljeni javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o izboru kandidata za koordinatore i članove radnih skupina za izradu smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka

 

ODLUKA o izboru dobitnika nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba za 2023. godinu u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Odluka o izboru dobitnika nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ponovljeni javni poziv – RS5

Ponovljeni javni poziv – RS7

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv – RS5

Ponovljeni javni poziv – RS7

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Odluka – radna skupina 7

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerendstvima za vrednovanje zahtjeva za upis SK i SIU

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta “Promocija cjeloživotnog učenja faza II”

Javni poziv

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE za predmet nabave: Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocija cjeloživotnog učenja, u okviru 17. Tjedna cjeloživotnog učenja, u razdoblju od 17. do 23. travnja 2023. godine, u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Poziv na dostavu ponude za uslugu RK na području Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske županije

Poziv na dostavu ponude za uslugu RK na području Ličko-senjske, Primorsko-goranske i lstarske županije

Poziv na dostavu ponude za uslugu RK na području Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije

Poziv na dostavu ponude za uslugu RK na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Poziv na dostavu ponude za uslugu RK na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije

Poziv na dostavu ponude za uslugu RK na području Zadarske i Šibensko-kninske županije

Poziv na dostavu ponude za uslugu RK na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Karlovačke županija

Poziv na dostavu ponude za uslugu RK na području Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije

 

Poziv na dostavu ponude: Izrada standarda strukovnog dijela kvalifikacije na projektu “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Poziv na dostavu ponude

TROŠKOVNIK Grupa 1

TROŠKOVNIK Grupa 2

TROŠKOVNIK Grupa 3

TROŠKOVNIK Grupa 4

 

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis SK i SIU

Odluka

 

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju

Javni poziv

Odluka

Prijavni obrazac

 

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za članove sektorskih vijeća koji su sektorski stručnjaci za sektore od I. do XIV.

Javni poziv

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove radnih skupina za izradu smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata nadležnih ministarstava za članove sektorskih vijeća za sektore od I. do XIV.

Javni poziv

 

Javni poziv ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje za dostavu prijedloga kandidata za članove sektorskih vijeća za sektore od I. do XIV.

Javni poziv

OBRAZAC ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SEKTORSKIH VIJEĆA

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” – GEOGRAFIJA

Odluka o izboru – Geografija

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv – 5. Radna skupina

Ponovljeni javni poziv – 7. Radna skupina

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

 

Odluka – 6. Radna skupina

Odluka – 7. Radna skupina

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ponovljeni javni poziv – Kućne instalacije 

Ponovljeni javni poziv – Zrakoplovni motori

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o izboru – Kućne instalacije

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” – POVIJEST

Odluka o izboru – Povijest

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatora i članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – GEOGRAFIJA

Javni poziv

Prijavni obrazac za koordinatora

Prijavni obrazac za člana

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” – SOCIOLOGIJA

Odluka o izboru – Sociologija

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Javni poziv

Prijavni obrazac za povjerenstva za vrednovanje

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatora i članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – POVIJEST

Javni poziv

Prijavni obrazac za koordinatora

Prijavni obrazac za člana

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

Ponovljeni javni poziv – Psihologija i Sociologija

Prijavni obrazac za koordinatora

Prijavni obrazac za člana

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” – SOCIOLOGIJA

Odluka o izboru – Sociologija

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ponovljeni javni poziv – Kućne instalacije

Ponovljeni javni poziv – Zrakoplovni motori

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv

Ponovljeni javni poziv  – Medicinska njega

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o izboru – 7.RS Kućne instalacije

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

Ponovljeni javni poziv – Psihologija i Sociologija
Prijavni obrazac za koordinatora
Prijavni obrazac za člana

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” – SOCIOLOGIJA

Odluka o izboru – Sociologija

 

ODLUKA o izboru članova Radne skupine Islamski vjeronauk za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Odluka o izboru članova Radne skupine Islamski vjeronauk

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Odluka o izboru članova

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za članove Radnih skupina Islamski vjeronauk i Pravoslavni vjeronauk za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Ponovljeni javni poziv – Islamski vjeronauk

Prijavni obrazac za člana

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – LIKOVNA UMJETNOST

Ponovljeni javni poziv – Likovna umjetnost

Prijavni obrazac za člana

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

Ponovljeni javni poziv – Psihologija i sociologija

Prijavni obrazac za koordinatora

Prijavni obrazac za člana

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Odluka o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma

Odluka o izboru članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma – Pravoslavni vjeronauk

Odluka o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma – Latinski jezik i likovna umjetnost

Odluka o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma – Psihologija

Odluka o izboru člana Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma – Tehnička kultura

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Promet i logistika

Odluka o izboru člana

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

Javni poziv SBiM

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Javni poziv ZiSS

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTNA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Ponovljeni javni poziv GRNiKT

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – LATINSKI JEZIK I LIKOVNA UMJETNOST

Javni poziv

Prijavni obrazac za koordinatora

Prijavni obrazac za člana

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

Javni poziv

Prijavni obrazac za koordinatora

Prijavni obrazac za člana

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Ponovljeni javni poziv

Prijavni obrazac za člana

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za članove Radnih skupina Islamski vjeronauk i Pravoslavni vjeronauk za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za člana Radne skupine Tehnička kultura za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i ili skupova ishoda učenja

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i ili skupova ishoda učenja

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i članove – Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i članove – Promet i logistika

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

Ponovljeni Javni poziv za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta PCU faza II

Cjeloviti tekst Javnog poziva nalazi se na poveznici JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta PCU faza II, 17.3.2022.

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

Ponovljeni Javni poziv za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta PCU faza II

Cjeloviti tekst Javnog poziva nalazi se na poveznici JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta PCU faza II, 17.3.2022.

 

JAVNI POZIV za prijavu predavača na andragoškim radionicama u okviru ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

JAVNI POZIV za prijavu predavača na andragoškim radionicama u okviru ESF-ova projekta PCU faza II

Odluka o odabiru predavača na andragoškim radionicama u okviru ESF-ova projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Odluka o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Odluka o izboru koordinatora i članova za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis SK i ili SIU

Prijavni-obrazac-za-povjerenstva-za-vrednovanje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Ponovljeni javni poziv

Prijavni obrazac za koordinatora

Prijavni obrazac za člana

 

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma

 

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za članove Radne skupine za strateško usmjeravanje i praćenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC iz redova vanjskih stručnjaka s relevantnim kompetencijama i iskustvom na području znanstvenog rada u području obrazovanja i/ili iskustvom u provedbi kvantitativnih znanstvenih istraživanja u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” Element 1 – Nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih (PIAAC)

Ponovljeni javni poziv

 

Odluka o odabiru članova Radne skupine za strateško usmjeravanje i praćenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC iz redova vanjskih stručnjaka s relevantnim kompetencijama i iskustvom na području znanstvenog rada u području obrazovanja i/ili iskustvom u provedbi kvantitativnih znanstvenih istraživanja u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” Element 1 – Nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih (PIAAC)

Odluka o odabiru članova Radne skupine za strateško usmjeravanje i praćenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za članove Radne skupine za strateško usmjeravanje i praćenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC iz redova vanjskih stručnjaka s relevantnim kompetencijama i iskustvom na području znanstvenog rada u području obrazovanja i/ili iskustvom u provedbi kvantitativnih znanstvenih istraživanja u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” Element 1 – Nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih (PIAAC)

Javni poziv za prijavu kandidata za članove Radne skupine

 

Odluka o odabiru članova Radne skupine za strateško usmjeravanje i praćenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC iz redova vanjskih stručnjaka s relevantnim kompetencijama i iskustvom na području znanstvenog rada u području obrazovanja i/ili iskustvom u provedbi kvantitativnih znanstvenih istraživanja u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” Element 1 – Nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih (PIAAC)

Odluka o odabiru članova Radne skupine za strateško usmjeravanje i praćenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Ponovljeni JP za prijavu kandidata za koordinatore članove RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – sektor Prometa i logistike

Ponovljeni JP za prijavu kandidata za koordinatore članove RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – sektor Zdravstva i socijalne skrbi

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Javni poziv

Prijavni obrazac za koordinatora

Prijavni obrazac za člana

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Odluka o izboru članova za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

 

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i-ili skupova ishoda učenja

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta “Promocija cjeloživotnog učenja faza II”

Ponovljeni javni poziv

Odluka o odabiru ustanova za obrazovanje odraslih koje će biti angažirane u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u sklopu ESF projekta PCU faza II

Odluka o odabiru ustanova za obrazovanje odraslih koje će biti angažirane u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u sklopu ESF projekta PCU faza II

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Promet i logistika

Odluka o izboru člana za sektor Promet i logistika

Odluka o izboru članova 1. Radne skupine iz područja rada Elektrotehnika za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Elektrotehnika i računalstvo

Odluka o izboru članova 1. Radne skupine iz područja rada Elektrotehnika

 

ODLUKA o izboru dobitnika nagrade Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba za 2022. godinu

Odluka o izboru dobitnika nagrade Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba

 

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i ili skupova ishoda učenja

 

ODLUKA o odabiru ustanova za obrazovanje odraslih na regionalnoj razini u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Odluka o odabiru ustanova za obrazovanje odraslih na regionalnoj razini u sklopu ESF projekta PCU faza II

 

ODLUKA  o upisu stručnjaka u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih okviru ESF-ova projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Odluka o upisu stručnjaka u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih okviru ESF-ova projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” Element 2 – Uspostava sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Ponovljeni javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” Element 2 – Uspostava sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

 

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis SK i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis SK ili skupova ishoda učenja

 

JAVNI POZIV za angažman stručno-znanstvene organizacije ili pravnog subjekta koji obavlja poslove iz područja obrazovanja odraslih za organizaciju stručno-znanstvene konferencije u okviru ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Javni poziv za angažman stručno-znanstvene organizacije ili pravnog subjekta koji obavlja poslove iz područja obrazovanja odraslih za organizaciju stručno-znanstvene konferencije – PCU faza II

Odluka o odabiru ustanova za obrazovanje odraslih koje će biti angažirane u swvrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u sklopu ESF projekta PCU faza II

 

 

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Ponovljeni Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i članove RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ponovljeni Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i članove RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni Javni poziv za koordinatore i članove RS za izradu sektorskog kurkuluma i strukovnih kurikuluma – Promet i logistika

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

ODLUKA o izboru kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka o izboru koordinatora i članova RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – Zdravstvo i socijalna skrb

Odluka o izboru koordinatora i članova RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – Tekstil i koža

Odluka o izboru koordinatora i članova RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o izboru koordinatora i članova RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o izboru koordinatora i članova RS za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma – Promet i logistika

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za člana 1. Radne skupine iz područja rada Elektrotehnika za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Elektrotehnika i računalstvo

Javni poziv za prijavu kandidata za člana 1. Radne skupine iz područja rada Elektrotehnika za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

Javni poziv za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

 

ODLUKA o izboru člana Radne skupine za izradu Smjernica za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka o izboru člana Radne skupine za izradu Smjernica za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u redovitom strukovnom obrazovanju

 

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis SK i skupova ishoda učenja

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE za predmet nabave: Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocija cjeloživotnog učenja, u okviru 16. Tjedna cjeloživotnog učenja, u razdoblju od 26. rujna do 2. listopada 2022. godine, u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Zadarske i Šibensko-kninske županije

 

ODLUKA o upisu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih okviru ESF-ova projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

ODLUKA o upisu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih okviru ESF-ova projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih”

Javni poziv

 

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja

Oluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za člana Radne skupine za izradu Smjernica za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – umjetničko područje

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radne skupine za izradu Smjernica za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka o izboru koordinatora i članova Radne skupine

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE za predmet nabave: Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocija cjeloživotnog učenja, u okviru 16. Tjedna cjeloživotnog učenja, u razdoblju od 26. rujna do 2. listopada 2022. godine, u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi. organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Zadarske i Šibensko-kninske županije

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima na 6. Danima strukovnih nastavnika u okviru ESF – ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima 6. DSN

Prijavni obrazac

 

ODLUKA o odabiru domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima na 6. Danima strukovnih nastavnika (12.-14.4.2022.) u okviru ESF – ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

ODLUKA o odabiru domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima 6. DSN

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

Ponovljeni javni poziv za sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ponovljeni javni poziv za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv za sektor Osobne usluge zaštite i druge usluge

Ponovljeni javni poziv za sektor Strojarstvo brodogradnja i metalurgija

Ponovljeni javni poziv za sektor Strojarstvo brodogradnja i metalurgija  – RS6 Vozila

Ponovljeni javni poziv za sektor Promet i logistika

Ponovljeni javni poziv za sektor Tektil i koža

 

ODLUKA o izboru kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, RS 6 Vozila

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Promet i logistika

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Promet i logistika

 

ODLUKE o izboru kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – PONOVLJENI JAVNI POZIV

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Elektrotehnika i računalstvo

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Maslačak znanja za 2022.

OBRAZAC PRIJAVE MASLAČAK ZNANJA 2022

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Javni poziv

Prijavni obrazac za povjerenstva za vrednovanje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Ponovljeni Javni poziv

Prijavni obrazac

Novi model stručnog usavršavanja

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta

Ponovljeni javni poziv

Prijavni obrazac

Novi model stručnog usavršavanja

 

JAVNI POZIV za prijavu domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima na 6. Danima strukovnih nastavnika u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radne skupine za izradu Smjernica općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u redovitom strukovnom obrazovanju u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ 

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

JAVNI POZIV za angažman stručno-znanstvene organizacije ili pravnog subjekta koji obavlja poslove iz područja obrazovanja odraslih za organizaciju stručno-znanstvene konferencije u okviru ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Javni poziv

 

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” za sektor Elektrotehnika i računalstvo

Ponovljeni javni poziv (Radna skupina 3 Komunikacije)

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Javni poziv za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija (RS 6 Vozila)

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

Javni poziv za angažman stručno-znanstvene organizacije ili pravnog subjekta koji obavlja poslove iz područja obrazovanja odraslih za organizaciju stručno-znanstvene konferencije u okviru ESF-ova projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II.

Javni poziv

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” u sektoru Mode, tekstila i kože

Ponovljeni javni poziv za sektor Tekstila i kože

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

JAVNI POZIV trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta

 Javni poziv

Prijavni obrazac

Novi model stručnog usavršavanja

 

JAVNI POZIV za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Javni poziv

Obrazac za prijavu

Novi model stručnog usavršavanja

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” u sektoru Prometa i logistike

Javni poziv za sektor Promet i logistika (RS7 – Unutarnja plovidba)

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

Ponovljeni javni poziv za sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ponovljeni javni poziv za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv za sektor Osobne usluge zaštite i druge usluge

Ponovljeni javni poziv za sektor Poljoprivreda prehrana i veterina

Ponovljeni javni poziv za sektor Graditeljstvo i geodezija

Ponovljeni javni poziv za sektor Strojarstvo brodogradnja i metalurgija

Ponovljeni javni poziv za sektor Šumarstvo prerada i obrada drva

Ponovljeni javni poziv za sektor Promet i logistika

Ponovljeni javni poziv za sektor Grafičke tehnologije i audio vizualno oblikovanje

Ponovljeni javni poziv za sektor Elektrotehnika i računalstvo

 

 

ODLUKE o izboru kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ – PONOVLJENI JAVNI POZIV

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Promet i logistika

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Graditeljstvo i geodezija

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Elektrotehnika i računalstvo

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Tekstil i koža

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Turizam i ugostiteljstvo

 

 

IZMJENA ODLUKE o izboru članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” za sektor Graditeljstvo i geodezija

Izmjena odluke o izboru članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” za sektor Graditeljstvo i geodezija

 

ODLUKA o izboru članova radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo, u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” –  DUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV

Odluka o izboru članova radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo, u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Prijavni obrazac

List s uputama za prijavu

Ponovljeni javni poziv za sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ponovljeni javni poziv za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

Ponovljeni javni poziv za sektor osobne usluge zaštite i druge usluge

Ponovljeni javni poziv za sektor Tekstil i koža

Ponovljeni javni poziv za sektor Poljoprivreda prehrana i veterina

Ponovljeni javni poziv za sektor Graditeljstvo i geodezija

Ponovljeni javni poziv za sektor Strojarstvo brodogradnja i metalurgija

Ponovljeni javni poziv za sektor Šumarstvo prerada i obrada drva

Ponovljeni javni poziv za sektor Promet i logistika

Ponovljeni javni poziv za sektor Grafičke tehnologije i audio vizualno oblikovanje

Ponovljeni javni poziv za sektor Elektrotehnika i računalstvo

Ponovljeni javni poziv za sektor Turizam i ugostiteljstvo

 

ODLUKE o izboru kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Promet i logistika

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Graditeljstvo i geodezija

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Elektrotehnika i računalstvo

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Zdravstvo i socijalna skrb

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Tekstil i koža

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

ODLUKA o izboru koordinatora i članova Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Turizam i ugostiteljstvo

 

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za članove Radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za članove radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo, u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu Priručnika

 

ODLUKA o izboru članova radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo, u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” – PONOVLJENI JAVNI POZIV

Odluka o izboru članova radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo, u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” 

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja, 14. listopada 2021.

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja

Prijavni obrazac za povjerenstva za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu kandidata za članove Radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za članove Radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu Priručnika

 

ODLUKA o izboru članova Radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije za izradu sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo, u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” 

Odluka o izboru članova Radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije za izradu sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva: Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo, u okviru ESF projekta ,,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” 

 

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja, 10. rujna 2021.

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

ODLUKA o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacije i skupova ishoda učenja

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE za predmet nabave: Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocija cjeloživotnog učenja, u okviru 15. Tjedna cjeloživotnog učenja, u razdoblju od 27. rujna do 3. listopada 2o21. godine, u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije

Poziv na dostavu ponude – Usluga regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje PCU na području Zadarske i Šibensko-kninske županije

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Šumarstvo, prerada i obrada drva

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Tekstil i koža

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Elektrotehnika i računalstvo

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Promet i logistika

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Poljoprivreda, prehrana i veterina

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Zdravstvo i socijalna skrb

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor  Turizam i ugostiteljstvo

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Graditeljstvo i geodezija

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Provjerni list s uputama

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu kurikuluma

 

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Maslačak znanja

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Maslačak znanja

Odluka o dodjeli nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba za 2021. godinu

 

Javni poziv za prijavu kandidata za članove Radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

Javni poziv za prijavu kandidata za članove Radne skupine za izradu Priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računarstva Tehničar za elektroniku i Tehničar za računarstvo, u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu Priručnika

 

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Odluka o odabiru u bazu podataka stručnjaka za rad u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja

 

Javni poziv za prijavu predavača na andragoškim radionicama u okviru ESF-ova projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Ponovljeni javni poziv za prijavu predavača na andragoškim radionicama u okviru ESF-ova projekta PCU faza II

Odluka o odabiru predavača na andragoškim radionicama u okviru ESF-ova projekta PCU faza II, po Ponovljenom javnom pozivu

Javni poziv za prijavu predavača na andragoškim radionicama u okviru ESF-ova projekta PCU faza II

Odluka o odabiru predavača na andragoškim radionicama u okviru ESF-ova projekta PCU faza II

 

Poziv na dostavu ponude – promotivni materijali

 

ODLUKE O ODABIRU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA PO ŠESTOM PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 

ŠESTI PONOVLJENI JAVNI POZIVI ZA KOORDINATORE I ČLANOVE RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA
Checklista za prijavu formalne ispravnosti dokumentacije poslane na Ponovljene javne pozive za odabir kordinatora i članova radnih skupina za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja

 

ODLUKE O ODABIRU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA PO PETOM PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb

 

PETI PONOVLJENI JAVNI POZIVI ZA KOORDINATORE I ČLANOVE RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA
Checklista za prijavu formalne ispravnosti dokumentacije poslane na Ponovljene javne pozive za odabir kordinatora i članova radnih skupina za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja

 

ODLUKE O ODABIRU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA PO ČETVRTOM PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb

 

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih (ESF projekt)
Javni poziv na nadmetanje za prijavu kandidata za usluge stručnjaka za uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Odluka o odabiru stručnjaka – koordinatora i članova stručne radne skupine za uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Odluka o odabiru koordinatora IT aktivnosti na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj
Odluka o odabiru koordinatora aktivnosti upravljanja podacima na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj
Odluka o odabiru nacionalnog voditelja ispitivanja na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj
Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatora IT aktivnosti na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj
Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatora aktivnosti upravljanja podacima na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj
Javni poziv za prijavu kandidata za nacionalnog voditelja ispitivanja (NVI) na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj

 

2019. godina

ČETVRTI PONOVLJENI JAVNI POZIVI ZA KOORDINATORE I ČLANOVE RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA
Checklista za prijavu formalne ispravnosti dokumentacije poslane na Ponovljene javne pozive za odabir kordinatora i članova radnih skupina za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja

 

ODLUKE O ODABIRU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA PO TREĆEM PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Elektrotehnika i računalstvo
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Turizam i ugostiteljstvo
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 

TREĆI PONOVLJENI JAVNI POZIVI ZA KOORDINATORE I ČLANOVE RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA
Checklista za prijavu formalne ispravnosti dokumentacije poslane na Ponovljene javne pozive za odabir kordinatora i članova radnih skupina za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove skupina za izradu SZ sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Elektrotehnika i računalstvo
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Turizam i ugostiteljstvo
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja

 

ODLUKE O ODABIRU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA PO DRUGOM PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Tekstil i koža
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Elektrotehnika i računalstvo
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Turizam i ugostiteljstvo
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIVI ZA KOORDINATORE I ČLANOVE RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA
Checklista za prijavu formalne ispravnosti dokumentacije poslane na Ponovljene javne pozive za odabir kordinatora i članova radnih skupina za izradu standarda zanimanja

Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove skupina za izradu SZ sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Tekstil i koža
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Elektrotehnika i računalstvo
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Izmjena i dopuna Ponovljenog javnog poziva za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija

Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Turizam i ugostiteljstvo
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja

 

ODLUKE O ODABIRU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA PO PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Tekstil i koža
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Elektrotehnika i računalstvo
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Promet i logistika
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Turizam i ugostiteljstvo
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 

PONOVLJENI JAVNI POZIVI ZA KOORDINATORE I ČLANOVE RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA
Checklista za prijavu formalne ispravnosti dokumentacije poslane na Ponovljene javne pozive za odabir kordinatora i članova radnih skupina za izradu standarda zanimanja

Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove skupina za izradu SZ sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Tekstil i koža
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Elektrotehnika i računalstvo
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanjaPonovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Promet i logistika
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Turizam i ugostiteljstvo
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Ponovljeni javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja

 

ODLUKE O ODABIRU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNIH SKUPINA ZA IZRADU STANDARDA ZANIMANJA
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Tekstil i koža
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ_sektor Elektrotehnika i računalstvo
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Promet i logistika
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Turizam i ugostiteljstvo
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Odluka o odabiru koordinatora i članova radnih skupina za izradu SZ sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 

Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Elektrotehnika i računalstvo
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Graditeljstvo i geodezija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Promet i logistika
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ_sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Tekstil i koža
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja
Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Turizam i ugostiteljstvo
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja

Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupina za izradu SZ sektor Zdravstvo i socijalna skrb
Prijavni obrazac za radnu skupinu za izradu standarda zanimanja

 

Javni poziv za prijavu kandidata za članove podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
Odluka o imenovanju članova podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Ponovljeni poziv za prijavu kandidata za članove  podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine.

Obrazac prijave za članove podsektorske i posebne radne skupine.

Izmjena javnog poziva za prijavu kandidata za članove podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”.
Javni poziv za prijavu kandidata za članove podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”.
Obrazac prijave za članove.

 

Zakup medijskog prostora za potrebe kampanje “Tjedan cjeloživotnog učenja”
Poziv na dostavu ponude – Zakup medijskog prostora za potrebe kampanje „Tjedan cjeloživotnog učenja“.
Troškovnik – Zakup medijskog prostora za potrebe kampanje „Tjedan cjeloživotnog učenja“.

 

Nabava promo materijala za projekt PCU 2019. godina
Troškovnik PCU – nabava promomaterijala PCU 2019 
Ponudbeni list – nabava promomaterijala PCU 2019
Poziv na dostavu ponude – nabava promomaterijala PCU 2019

 

PIAAC istraživanje
Odluka o izboru stručnjaka za recenziju i jezično usklađivanje prijevoda na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj
Javni poziv_stručnjaci za recenziju i jezično usklađivanje prijevoda na PIAAC istraživanju
Odluka o izboru stručnjaka za prevođenje i jezičnu prilagodbu na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj

 

Odluka o spajanju pojedinih podsektorskih RS za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Odluka o izboru koordinatora podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

 

Javni poziv za prijavu kandidata za stručnjake za prevođenje i jezičnu prilagodbu na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj u okviru ESF-ovog projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Javni poziv za prijavu kandidata za stručnjake za prevođenje i jezičnu prilagodbu na PIAAC istraživanju u Republici Hrvatskoj u okviru ESF-ovog projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

 

PIAAC istraživanje

Javni poziv IT koordinator na PIAAC istraživanju ESF projekt

Javni poziv stručnjak za upravljanje podacima na PIAAC istraživanju ESF projekt

Javni poziv stručnjak za provedbu uzorkovanja na PIAAC istraživanju ESF projekt

Javni poziv nacionalni voditelj ispitivanja na PIAAC istraživanju ESF projekt

Odluka o  imenovanju glavnog stručnjaka, nacionalnog voditelja na PIAAC istraživanju  u okviru ESF-ovog projekta  Razvoj sustava obrazovanja odraslih

Odluka o  imenovanju stručnjaka za upravljanje podacima na PIAAC istraživanju u okviru ESF-ovog projekta  Razvoj sustava obrazovanja odrasli

Odluka o  imenovanju stručnjaka za provedbu uzorkovanja na PIAAC istraživanju  u okviru ESF-ovog projekta  Razvoj sustava obrazovanja odraslih

Odluka o  imenovanju IT koordinatora na PIAAC istraživanju u okviru ESF-ovog projekta  Razvoj sustava obrazovanja odraslih

 

Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Odluka o izboru koordinatora podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma

Ponovljeni Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u sklopu ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“
Obrazac prijave

Javni poziv – koordinatori podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”
Obrazac prijave.

 

2018. godina

Javni poziv za prijavu kandidata za sedam (7) članova Stručne radne skupine za izradu Koncepta mrežnog portala stručnog usavršavanja u okviru ESF projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

Javni poziv

Poziv na dostavu ponuda za lekturu tehničkih opisa i testnih zadataka disciplina strukovnih natjecanja u Republici Hrvatskoj za potrebe projekta “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

Poziv na dostavu ponuda za lekturu tehničkih opisa i testnih zadataka disciplina strukovnih natjecanja u Republici Hrvatskoj za potrebe projekta “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre”

Odluka o odabiru u postupku nabave lekture tehničkih opisa i testnih zadataka disciplina strukovnih natjecanja u Republici Hrvatskoj za potrebe projekta “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre”

Provedba medijske kampanje usmjerene prema poslodavcima na projektu „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja I osposobljavanja“

Troškovnik Grupa 1 KONAČNO
Troškovnik Grupa 2 KONAČNO

Edukacija za unapređenje digitalnih kompetencija savjetnika Agencije

Poziv na dostavu ponude

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – IZRADA MOBILNE APLIKACIJE

Pozivamo zainteresirane ponuditelje da se jave na Poziv za dostavu ponuda za izradu mobilne aplikacije koju će koristiti sudionici događanja pod nazivom Dani strukovnih nastavnika, višednevnih događanja koja će se održavati u 2018. i 2019. godini. Cjeloviti Poziv možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.asoo.hr/UserDocsImages/Poziv na dostavu ponude.pdf.
Prilog 1. (Obrazac ponude)
Prilog 2. (Životopis)
Prilog 3. (Troškovnik)

Rok za dostavu ponuda jest 17. srpanj 2018. godine u 12:00h.

Javni poziv za predavače na 2. Danima strukovnih nastavnika
Javni poziv Link
Obrazac za predavače Link

Edukacija za unapređenje digitalnih kompetencija savjetnika Agencije

Javni poziv na dostavu ponude Link

Odluka o dodjeli priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih Link

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: kreiranje, produkcija i snimanje filma o osobama koje svojim primjerom potiču učenje od 20-30 min. za potrebe projekta Promocija cjeloživotnog učenja.

Zainteresirani ponuditelji mogu od Naručitelja, ukoliko je potrebno, zatražiti konzultativni sastanak u terminu od 11. do 19. siječnja 2018. godine, a  vezano uz dodatno pojašnjenje stavki iz poziva. Mjesto održavanja sastanka je u prostorima Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10000 Zagreb. Kontakt osoba: Marina Režek Cvetko, e-mail: marina.rezek.cvetko@asoo.hr  ili tel.: 01 6274 659.
Poziv na dostavu ponude Link

Stručno znanstvena konferencija:

Javni poziv na dostavu ponude  –  Link


Zrakoplovne karte Helsinki za potrebe projekta “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre”

Poziv na dostavu ponuda – zrakoplovne karte Helsinki za potrebe projekta “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre”

Odluka o odabiru – zrakoplovne karte Helsinki za potrebe projekta “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre”

Javni pozivi za regionalnog koordinatora:

Javni poziv za regionalnog koordinatora – Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka županija i Grad Zagreb Link
Javni poziv za regionalnog koordinatora – Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija Link
Javni poziv za regionalnog koordinatora – Osječko-baranjska i Požeško-slavonska županija Link
Javni poziv za regionalnog koordinatora – Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska i Sisačko-moslavačka županija Link
Javni poziv za regionalnog koordinatora – Ličko-senjska, Primorsko-goranska i Istarska županija Link
Javni poziv za regionalnog koordinatora – Zadarska i Šibensko-kninska  županija Link
Javni poziv za regionalnog koordinatora – Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija Link
Javni poziv za regionalnog koordinatora – Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija Link

Predložak ponude_12_Tjedan cjeloživotnog učenja Link 

Računala i računalna oprema

Poziv na dostavu ponude


Poziv na dostavu ponude – Istraživanje o potrebama za dodatnim stručno-profesionalnim razvojem nastavnika strukovnih predmeta i andragoških djelatnika i sektorski specifičnih tema u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“

Poziv na dostavu ponude 
———————————————————————————————

 

Odluka o odabiru – Graditeljstvo

Odluka o odabiru – Gastro 2018

Odluka o odabiru – Promet i logistika

Poziv na dostavu ponude – Graditeljstvo

Poziv na dostavu ponude – Gastro 2018

Poziv na dostavu ponude – Promet i logistika

DON Hotelske usluge – Dani strukovnih nastavnika

DON_hotelske usluge Andragoške radionice

Odluka o odabiru – najam prostora i opreme i usluge cateringa i smještaja za potrebe ESF projekta – Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja , Element 6

 

Odluka o odabiru – najam fotokopirnih strojeva

 

Odluka o odabiru – usluga čišćenja poslovnog prostora

 

Poziv na dostavu ponude – izrada vizualnog komunikacijskog riješenja ESF projekta – Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu

 

Dokumentacija o nabavi

 

2017. godina

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru – Tehničko opremanje, uređivanje i popisivanje gradiva

Odluka o odabiru – Uredski namještaj

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO-a za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO-a za 2017.godinu

Poziv na dostavu ponuda – izrada vizualno-komunikacijskog rješenja ESF projekta

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave ASOO-a za 2017.godinu

Odluka o odabiru – Usluga preseljenja

Odluka o odabiru – računala i računalna oprema

Poziv na dostavu ponuda – izrada vizualno-komunikacijskog rješenja ESF projekta

Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

Odluka o odabiru – usluge tiska

Odluka o odabiru – usluga čišćenja poslovnog prostora

Odluka o odabiru – uredski materijal

Odluka o odabiru – Toneri

Poziv na dostavu ponuda – usluge tiska promotivnih materijala za potrebe projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“ i
projekta „ReferNet“

Nabava promotivnih materijala

Usluge oglašavanja u tiskanim medijima, radiju, televiziji, WEB-u i Billboard plakatima

Usluge provedbe sveobuhvatnog istraživanja o obrazovanju odraslih

Odluka o odabiru – Savjetodavne usluge u području stručnog usavršavanja djelatnika

 

Poziv na dostavu ponude za angažman regionalnog koordinatora

Poziv za dostavu ponude – regionalni koordinatori Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija
Poziv za dostavu ponude – regionalni koordinatori Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija
Poziv za dostavu ponude – regionalni koordinatori Ličko-senjska i Primorsko-goranska županija
Poziv za dostavu ponude – regionalni koordinatori Osječko-baranjska i Požeško-slavonska županija
Poziv za dostavu ponude – regionalni koordinatori Zadarska i Šibensko-kninska županija
Poziv za dostavu ponude – regionalni koordinatori Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska i Sisačko-moslavačka županija
Poziv za dostavu ponude – regionalni koordinatori Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija
Poziv za dostavu ponude – regionalni koordinatori Karlovačka, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebčka županija i Grad Zagreb

 

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), javni naručitelj Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje sljedeću

OBAVIJEST

da ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (čelnik tijela naručitelja), nije u sukobu
interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16).

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

U skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi postojao sukob interesa u smislu Poglavlja 8. Dijela prvog, Glave III. navedenog Zakona.

 

2016. godina

Poziv na dostavu ponude Usluge oglašavanja billboard plakati – Ovdje preuzmite TROŠKOVNIK
Odluka o izmjeni Plana nabave za 2016. godinu
Pojašnjenje Zahtjeva za prikupljanje ponuda – prodaja putnih karata i paket aranžmana
Izmjena Zahtjeva za prikupljanje ponuda-prodaja putnih karata i paket aranžmana
Zahtjev za prikupljanje ponuda (usluga prodaje putnih karata i paket aranžmana)
Poziv na dostavu ponuda za tisak promotivnih materijala za potrebe projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“
Poziv na dostavu ponude za snimanje promotivnog filma
Poziv na dostavu ponude za izradu vizualno-komunikacijskog rješenja ESF projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“
Poziv na dostavu ponude za organizaciju stručno-znanstvene konferencije i izradu publikacije

 

Poziv na dostavu ponude za angažman regionalnog koordinatora
Poziv na dostavu ponude – regionalni koordinator za Virovitičko-podravsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko-moslavačku
županiju

Poziv na dostavu ponude – regionalni koordinator za Karlovačku, Krapinsko-zagorsku, Zagrbačku županiju i Grad Zagreb
Poziv na dostavu ponude – regionalni koordinator za Koprivničko-križevačku, Međimursku i Varaždinsku županiju
Poziv na dostavu ponude – regionalni koordinator za Ličko-senjsku, Primorsko-goransku i Istarsku županiju
Poziv na dostavu ponude – regionalni koordinator za Osječko-baranjsku i Požeško-slavonsku županiju
Poziv na dostavu ponude – regionalni koordinator za Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju
Poziv na dostavu ponude – regionalni koordinator za Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku županiju
Poziv na dostavu ponude – regionalni koordinator za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju