Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Stručni ispiti

Nastavnike pripravnike koji su ostvarili program pripravničkog staža, odnosno nastavnike koji su u obvezi polaganja stručnog ispita, ustanova u kojoj su zaposleni prijavljuje za polaganje stručnog ispita. Obveza i rokovi polaganja stručnog ispita te načini i uvjeti polaganja istog,  definirani su  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008) i Pravilnikom o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/2003).

Ispit se prijavljuje Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na prijavnici (Tiskanica SI-3), najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka.

Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su

  • od 10. veljače do 10. travnja i
  • od 10. listopada do 10. prosinca.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj vezanu uz pandemiju virusa Covid-19 te način provođenja nastave prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih će u skladu s tim organizirati provedbu stručnih ispita u roku veljača – travanj 2021.

Uputu za provedbu stručnih ispita u roku veljača – travanj 2021. možete preuzeti ovdje.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na službenu adresu škole dostavlja pisano priopćenje za svakog pojedinog nastavnika koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita. Priopćenje sadrži sve relevantne informacije u vezi termina i mjesta polaganja pojedinih dijelova stručnog ispita, kao i informacije o nastavnoj jedinici i razrednom odjeljenju u kojem se izvodi nastavni sat.

Stručni ispit obuhvaća pisani rad, izvođenje nastavnog sata te usmeni ispit. Izrada pisanog rada traje do 180 minuta, izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat, odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili praktični prikaz, a usmeni dio ispita traje do 40 minuta. Polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini pet članova: Predsjednik ispitnog povjerenstva (ASOO), ispitivač metodike, mentor – nastavnik sustručnjak pripravnika, ravnatelj škole u kojoj se polaže stručni ispit te nastavnik hrvatskog jezika.

U sklopu stručnih usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, u okviru modula za pripravnike,  polaznici će se upoznati s programom polaganja stručnog ispita, odredbama zakonskih i podzakonskih akata, pravilima i formom pisanog dijela stručnog ispita, načinom pisanja pisane priprave za nastavni sat, izvedbom nastavnog sata te načinom polaganja usmenog dijela stručnog ispita.

Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje se šalje na adresu ustanove koja je prijavila polaganje stručnog ispita.

DOKUMENTI

Tiskanica SI-1

  docx   (956,46 KB)

Tiskanica SI-2

  docx   (942,46 KB)

Tiskanica SI-3

  docx   (780,97 KB)