Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Dokumenti

Kratki tekst o zadaćama i nadležnostima DEFCO-a:

ASOO DEFCO, Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije, osnovana je u rujnu 2007. godine s temeljnim ciljem osiguravanja učinkovite provedbe natječaja i projekata u području obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U Sustavu upravljanja i kontrole kojeg čini niz tijela sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2007.-2013. i 2014.-2020., DEFCO ima ulogu Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za neinfrastrukturne projekte u području obrazovanja, cjeloživotnog učenja i znanosti za Europski socijalni fond (ESF). 

Europski socijalni fond (ESF) kao glavni instrument Europske unije usmjeren je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU prilikom njihovog zapošljavanja. Namijenjen je smanjivanju razlika u prosperitetu i životnom standardu između zemalja članica EU i njihovih regija, te time doprinosi promicanju gospodarske i socijalne kohezije. Usmjeren je ka financiranju aktivnosti koje promiču zapošljavanje u EU te pomažu tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima. Također, namjena mu je i ulaganje u ljude, s fokusom na poboljšanje mogućnosti zaposlenja i obrazovanja diljem Europske unije.  Za cilj ima poboljšati položaj najugroženijih stanovnika kojima prijeti siromaštvo.

Upravljačko tijelo za Europski socijalni fond u čijoj je nadležnosti provedba Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. i Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dok su za Posrednička tijela razine 1 (PT1) određeni Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo turizma.

Programsko razdoblje 2007. – 2013.

OPERATIVNI PROGRAM Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA Strukturni instrumenti Europske unije u Republici Hrvatskoj 2007.-2013.- Komunikacijska strategija […]

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729