Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Pravo na pristup informacijama

Blagdanska čestitka

  21. prosinca 2023.

PRAKSA ZA NASTAVNIKE – 4. CIKLUS

  13. studenoga 2023.

UNESCO-UNEVOC foto natječaj

  8. kolovoza 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Službenik za informiranje

Ana Smodek, voditeljica Odsjeka za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim potencijalima
T +385 (0)1 62 74 661
e-mail: pristup.informacijama@asoo.hr

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.

Pravo na pristup informacijama, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu “.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • pisanim putem, na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na e-adresu: pristup.informacijama@asoo.hr
  • na broj telefona: 01/62 74 661
  • na broj telefaksa: 01/6274 606
  • osobnim donošenjem u pisarnicu Agencije radnim danom od 10:00 do 14:00

Agencija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovno uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Najčešće tražene informacije od Agencije su: podaci o obrazovnim programima.

Dokumenti:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14)

Upitnik za samoprocjenu

 

2023. godina

Godišnje izvješće

2022. godina

Godišnje izvješće

2021. godina

Godišnje izvješće

2020. godina

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće