Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zaštita osobnih podataka

Blagdanska čestitka

  21. prosinca 2023.

PRAKSA ZA NASTAVNIKE – 4. CIKLUS

  13. studenoga 2023.

UNESCO-UNEVOC foto natječaj

  8. kolovoza 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u nastavku: Agencija) primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Korištenjem usluga i postupaka iz nadležnosti Agencije povjeravate nam svoje osobne podatke.
Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem sljedeće e-adrese:
Vedran Horvat, službenik za zaštitu osobnih podataka
T +385 (0)1 6274 623
e-mail: zastita.podataka@asoo.hr  Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika može se podnijeti osobno na adresi:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10000 Zagreb

Više informacija o Općoj uredbi o zaštiti podataka potražite ovdje:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Vrste podataka koje prikupljamo
Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

  1. vaše temelje osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa ili postupka iz nadležnosti Agencije te sadržaju;
  1. ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom natječajnog postupka za zasnivanje radnog odnosa, drugog ugovornog odnosa ili postupka koji se vodi iz nadležnosti  Agencije kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju.

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno ili pisanim putem.

Svrhe obrade
Sve vrste vaših osobnih podataka Agencija obrađuje u sljedeće svrhe:
Osobne podatke obrađujemo u svrhu zasnivanja radnog odnosa u Agenciji na temelju raspisanog natječaja, radi provedbe postupaka u nadležnosti Agencije sukladno propisima navedenim na  mrežnim stranicama Agencije u kojima je ispitanik stranka te radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u interesu provedbe EU projekata te javnom interesu.
Vaše osobne podatke obrađujemo kod vaših upita u skladu s važećim propisima (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ), kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim propisima u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, području odgoja i obrazovanja, visokog obrazovanja te području znanosti. U svrhu stvaranja ugovornog odnosa i/ili provedbe postupaka iz nadležnosti Agencije možemo vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.
Ako ne ispunite svoje ugovorne ili zakonske obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik ili stranka u postupku, možemo proslijediti vaše odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih  i pravnih osoba (npr. odvjetnički uredi i slično). Prije nego poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo vam dali priliku za očitovanje.
Za vrijeme ugovornog odnosa ili za vrijeme trajanja postupka iz nadležnosti Agencije, kao i po prestanku istih, tijekom razdoblja od godine dana postoji mogućnost da stupimo u kontakt s vama preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

  • elektronička pošta
  • društvene mreže
  • pisano (poštom).

Gore navedene osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole, radi poštovanja naših pravnih (propisanih) obveza, za izvršavanje ugovora ili obveza iz postupka iz nadležnosti Agencije u kojem ste vi stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ili pokretanja postupka iz nadležnosti Agencije ili kako bi se zaštitili ključni interesi vas ili druge fizičke osobe.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
Vaše osobne podatke u pravilu ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama te su sigurnosno pohranjeni na našem ili vanjskom poslužitelju kojeg izaberemo, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i da se njome osigurava zaštita vaših prava.
Vaše podatke možemo proslijediti trećim osobama, primjerice drugim institucijama iz područja strukovnog obrazovanja  i obrazovanja odraslih, područja odgoja i obrazovanja, visokog obrazovanja te područja znanosti, kako bi mogli izvršiti postupke iz nadležnosti
Agencije, bilo na  teritoriju Republike Hrvatske ili institucija EU. Određene vaše informacije mogu biti proslijeđene izvršnoj vlasti Republike Hrvatske ili institucijama EU na njihov zahtjev, kako bismo udovoljili pravnim ili zakonskim obvezama.