Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Godišnji plan rada 2020.

  pdf   (2,62 MB)

Godišnje izvješće 2019.

  pdf   (7,65 MB)

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, broj, 24/10.).  Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Vizija:
Dostupan, fleksibilan i prohodan sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, temeljen na kompetencijama, u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, nositelj razvoja hrvatskoga gospodarstva i veće zapošljivosti.
Misija:
Naša je misija obrazovanje učiniti najsnažnijim korijenom osobnoga rasta i uspjeha.

Strateški ciljevi:

  • razviti kvalifikacije temeljene na kompetencijama i rezultatima učenja
  • trajno usklađivati obrazovanje s potrebama tržišta rada
  • izgraditi sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost
  • definirati  uloge nastavnika u sustavu orijentiranome na rezultate učenja
  • uspostaviti sustav osiguranja kvalitete.
DOKUMENTI

Godišnji plan rada 2020.

  pdf   (2,62 MB)

Godišnje izvješće 2019.

  pdf   (7,65 MB)