Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Godišnje izvješće 2022.

  pdf   (61,57 MB)

Godišnji plan rada 2021.

  pdf   (20,85 MB)

Godišnje izvješće 2020.

  pdf   (52,53 MB)

Godišnji plan rada 2020.

  pdf   (2,62 MB)

Godišnje izvješće 2019.

  pdf   (7,65 MB)

Blagdanska čestitka

  21. prosinca 2023.

PRAKSA ZA NASTAVNIKE – 4. CIKLUS

  13. studenoga 2023.

UNESCO-UNEVOC foto natječaj

  8. kolovoza 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, broj, 24/10.).  Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Vizija:
Dostupan, fleksibilan i prohodan sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, temeljen na kompetencijama, u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, nositelj razvoja hrvatskoga gospodarstva i veće zapošljivosti.
Misija:
Naša je misija obrazovanje učiniti najsnažnijim korijenom osobnoga rasta i uspjeha.

Strateški ciljevi:

  • razviti kvalifikacije temeljene na kompetencijama i rezultatima učenja
  • trajno usklađivati obrazovanje s potrebama tržišta rada
  • izgraditi sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost
  • definirati  uloge nastavnika u sustavu orijentiranome na rezultate učenja
  • uspostaviti sustav osiguranja kvalitete.

Izvori financiranja:

  • Državni proračun Republike Hrvatske
  • EU prihodi – ERASMUS + projekti, Refernet
  • Fondovi EU – Europski socijalni fond (ESF).
DOKUMENTI

Godišnje izvješće 2022.

  pdf   (61,57 MB)

Godišnji plan rada 2021.

  pdf   (20,85 MB)

Godišnje izvješće 2020.

  pdf   (52,53 MB)

Godišnji plan rada 2020.

  pdf   (2,62 MB)

Godišnje izvješće 2019.

  pdf   (7,65 MB)