Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Godišnji plan rada 2021.

  pdf   (20,85 MB)

Godišnje izvješće 2020.

  pdf   (52,53 MB)

Godišnji plan rada 2020.

  pdf   (2,62 MB)

Godišnje izvješće 2019.

  pdf   (7,65 MB)

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, broj, 24/10.).  Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Vizija:
Dostupan, fleksibilan i prohodan sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, temeljen na kompetencijama, u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, nositelj razvoja hrvatskoga gospodarstva i veće zapošljivosti.
Misija:
Naša je misija obrazovanje učiniti najsnažnijim korijenom osobnoga rasta i uspjeha.

Strateški ciljevi:

  • razviti kvalifikacije temeljene na kompetencijama i rezultatima učenja
  • trajno usklađivati obrazovanje s potrebama tržišta rada
  • izgraditi sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost
  • definirati  uloge nastavnika u sustavu orijentiranome na rezultate učenja
  • uspostaviti sustav osiguranja kvalitete.
DOKUMENTI

Godišnji plan rada 2021.

  pdf   (20,85 MB)

Godišnje izvješće 2020.

  pdf   (52,53 MB)

Godišnji plan rada 2020.

  pdf   (2,62 MB)

Godišnje izvješće 2019.

  pdf   (7,65 MB)