Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Napredovanje

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije, pod uvjetima propisanim Pravilnikom o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN br. 68/2019, 32/2021) mogu napredovati u zvanja:

  • mentor
  • savjetnik
  • izvrstan savjetnik

Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika, koji je o predmetnom zahtjevu dužan pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti školsku ustanovu s kojom ima zasnovan radni odnos. Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Obrazac zahtjeva za napredovanje sastavni je dio Pravilnika, a dostupan je i u elektroničkom obliku:

Obrazac zahtjeva za napredovanje

U slučaju potpunog zahtjeva, Agencija će u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva elektroničkim putem obavijestiti odgojno-obrazovnog radnika da je zahtjev uredan

Nakon zaprimanja urednog zahtjeva Agencija razmatra zaprimljeni zahtjev i dokumentaciju te obavlja uvid u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta izvrsnosti.

Na temelju dokumentacije i obavljenog uvida u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika, Agencija u roku od 30 dana od dana obavljenog uvida donosi stručno mišljenje o stručno-pedagoškom radu, kao i o ispunjenosti uvjeta za napredovanje u zvanje, a koje elektroničkim putem dostavlja odgojno-obrazovnom radniku koji je odmah nakon zaprimanja stručnog mišljenja dužan potvrditi primitak istog.

Ravnatelj Agencije u roku od 15 dana od dana zaprimanja, odnosno u roku od 15 dana od dana proteka roka za izjavljivanje prigovora donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje, odluku o obnovi zvanja ili odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje.