Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Napredovanje

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije, pod uvjetima propisanim Pravilnikom o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN br. 68/2019) mogu napredovati u zvanja:

  • mentor
  • savjetnik
  • izvrstan savjetnik

Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika Nastavnici stručno-teoretskih predmeta i strukovni učitelji zahtjev podnose Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 1. rujna do 1. travnja.

Novi obrazac zahtjeva za napredovanje odgojno-obrazovnih radnika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je novi Obrazac zahtjeva za napredovanje te uz Obrazac prijave Procjenu uvjeta izvrsnosti odgojno-obrazovnih radnika koji napreduju prema Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 68/2019. i 60/2020.).

Molimo vas da svoje prijave za tekuću školsku godinu dostavljate na novim obrascima.

Obrazac zahtjeva za napredovanje  Obrazac-zahtjeva-za-napredovanje (2)

Procjena uvjeta izvrsnosti (uz Obrazac prijave) Procjena uvjeta izvrsnosti uz Obrazac prijave (1)

Ako utvrdi da odgojno-obrazovni radnik ispunjava opće uvjete za napredovanje, Agencija dostavlja zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje. Na temelju priložene dokumentacije i obavljenog uvida u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika, Stručno povjerenstvo, koje imenuje predsjednik Povjerenstva za napredovanje, donosi stručno mišljenje koje dostavlja Povjerenstvu za napredovanje i odgojno-obrazovnom radniku. Odgojno-obrazovni radnik dužan je očitovati se na stručno mišljenje te ga u roku od 8 dana od dana zaprimanja dostaviti Povjerenstvu za napredovanje.

Povjerenstvo za napredovanje, u roku od 15 dana od isteka roka za očitovanje, donosi mišljenje o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika, koje dostavlja Ministarstvu i Agenciji.

Ravnatelj Agencije, u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja Povjerenstva, te po primitku odobrenja od strane Ministarstva, donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje, odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje.