Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Napredovanje

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije, pod uvjetima propisanim Pravilnikom o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN br. 68/2019) mogu napredovati u zvanja:

  • mentor
  • savjetnik
  • izvrstan savjetnik

Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika Nastavnici stručno-teoretskih predmeta i strukovni učitelji zahtjev podnose Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 1. rujna do 1. ožujka za tekuću školsku godinu.

Obrazac zahtjeva nalazi se na ovoj poveznici.

Ako utvrdi da odgojno-obrazovni radnik ispunjava opće uvjete za napredovanje, Agencija dostavlja zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje. Na temelju priložene dokumentacije i obavljenog uvida u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika, Stručno povjerenstvo, koje imenuje predsjednik Povjerenstva za napredovanje, donosi stručno mišljenje koje dostavlja Povjerenstvu za napredovanje i odgojno-obrazovnom radniku. Odgojno-obrazovni radnik dužan je očitovati se na stručno mišljenje te ga u roku od 8 dana od dana zaprimanja dostaviti Povjerenstvu za napredovanje.

Povjerenstvo za napredovanje, u roku od 15 dana od isteka roka za očitovanje, donosi mišljenje o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika, koje dostavlja Ministarstvu i Agenciji.

Ravnatelj Agencije, u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja Povjerenstva, te po primitku odobrenja od strane Ministarstva, donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje, odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje.

DOKUMENTI

Obrazac zahtjeva

  docx   (245,59 KB)

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729