Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Osiguravanje kvalitete

Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2364.html

Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.) (Odluka o donošenju Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.), Vlada RH, rujan, 2016.)

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/StrukovnoObrazovanje/Program%20razvoja%20sustava%20strukovnog%20obrazovanja%20i%20osposobljavanja%20(2016.-2020.).pdf

EQAVET preporuka Europskog parlamenta i Vijeća Europe, 2009.

https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Policy-Documents/Recommendation-on-the-establishment-of-ECVET.pdf?ext=.pdf

 

European Quality Assurance Reference Framework for Quality Assurance, Education and Culture DG

https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Policy-Documents/European-Quality-Assurance-Reference-Framework-brochure.pdf?ext=.pdf

 

Riga Conclusions, European Commission, 2015

https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Policy-Documents/Riga-Conclusions-2015.pdf?ext=.pdf

 

The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020, Communiqué of the European Ministers for Vocational Education and Training, the European Social Partners and the European Commission, meeting in Bruges on 7 December 2010

https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Policy-Documents/Bruges-Communique.pdf?ext=.pdf

 

COUNCIL CONCLUSIONS of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (“ET 2020”)

https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Policy-Documents/Council-conclusions-on-Education-and-Training-2020.pdf?ext=.pdf

 

The Bordeaux Communique on enhanced European cooperation in vocational education and training, Communique of the European Ministers for vocational education and training, the European social partners and the European Commission, meeting in Bordeaux on 26 November 2008 to review the priorities and strategies of the Copenhagen process

https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Policy-Documents/The-Bordeaux-Communique.pdf?ext=.pdf

 

TECHNICAL WORKING GROUP ON QUALITY IN VET, An European Common Quality Assurance Framework, Final Version, October 2003, CEDEFOP

https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Policy-Documents/A-European-Common-Quality-Assurance-Framework.pdf?ext=.pdf

 

TECHNICAL WORKING GROUP ON QUALITY IN VET, An European Guide on Self-assessment for VET-providers, Final Version, October 2003, CEDEFOP

https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Policy-Documents/European-Guide-on-Self-Assessment-for-VET-ProvidersEuropean-Guide-on-Self-Assessment-for-VET-Providers.pdf?ext=.pdf

 

Pojačana suradnja EU-a u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,  SAŽETAK DOKUMENTA: Deklaracija europskih ministara za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i Europske komisije o pojačanoj europskoj suradnji u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0018

 

Samovrjednovanje ustanova za strukovno obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Poglavlje VIII. Vanjsko vrjednovanje i samovrjednovanje školskih ustanova

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2789.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_86_2125.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2593.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2839.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1927.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_01_5_76.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_16_442.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1967.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2705.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2131.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2864.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_7_210.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1398.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1956.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_64_1270.html

 

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18), Poglavlje III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_652.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_25_478.html

 

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_573.html

 

Priručnik za samovrjednovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2012.

www.asoo.hr, e-Kvaliteta

 

Upute za korištenje e-Kvalitete, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2019.

www.asoo.hr, e-Kvaliteta

 

Tutoriali za korištenje e-Kvalitete, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2019.

(nije objavljeno)

 

Vanjsko vrjednovanje ustanova za strukovno obrazovanje

 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Poglavlje VIII. Vanjsko vrjednovanje i samovrjednovanje školskih ustanova

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2789.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_86_2125.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2593.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2839.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1927.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_01_5_76.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_16_442.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1967.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2705.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2131.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2864.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_7_210.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1398.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1956.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_64_1270.html

 

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18), Poglavlje III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_652.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_25_478.html

 

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_573.html

 

Stručno-pedagoški nadzor

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

 

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12, 98/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1351.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_16_443.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1957.html

 

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_07_73_1256.html

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 )

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2789.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_86_2125.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2593.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2839.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1927.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_01_5_76.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_16_442.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1967.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2705.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2131.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2864.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_7_210.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1398.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1956.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_64_1270.html

 

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_652.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_25_478.html

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_573.html