Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

ReferNet je mreža partnerskih institucija Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (Cedefop) (https://www.cedefop.europa.eu/ ) koja od 2002. godine pruža informacije o nacionalnim sustavima i politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama Europske unije (EU), Islandu i Norveškoj. Cedefop je europska agencija koja promiče razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u EU te provodi analize sustava, trendova i politika u strukovnom obrazovanju za ključne dionike i donosioce odluka na europskoj razini.

Nacionalni partneri ReferNet mreže su ključne organizacije u sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama koje predstavljaju. ReferNet pruža Cedefop-u detaljne informacije i analize za bolje tumačenje zakonskog okvira i institucija, odnosno za praćenje razvoja i trendova u strukovnom obrazovanju pojedine zemlje. ReferNet također provodi dubinske analize o napretku svake zemlje u dostizanju zajedničkih ciljeva politika strukovnog obrazovanja u Europi. Također, ReferNet izrađuje tematske analize pojedinih područja nacionalnih sustava strukovnog obrazovanja poput, primjerice, odnosa s tržištem rada, strukovnih nastavnika, učenja temeljenog na radu, naukovanja, mobilnosti, i sl.

Kao nacionalni partner ReferNet mreže, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) od 2014. godine pruža Cedefop-u informacije o hrvatskom sustavu i politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te podiže vidljivost strukovnog obrazovanja u zemlji i inozemstvu. ASOO trenutno djeluje kao nacionalni partner ReferNet mreže na temelju Okvirnog partnerskog sporazuma s Cedefop-om za razdoblje 2020. do 2023.

Više informacija o aktivnostima i izdanjima ReferNet mreže u Hrvatskoj dostupno je na mrežnoj stranici http://www.refernet.hr.

 

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729