Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja

Projekt „Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja“ sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost projekta iznosi ukupno 16.999.466,64 EUR, a provodit će se do prosinca 2029. godine.

Projekt se financira u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (ESF+), Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ESO4.5. (2.e): Veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanje uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja.

Glavni cilj projekta

Cilj je projekta nastaviti proces reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. Specifični cilj usmjeren je na pružanje podrške svim dionicima sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za uvođenje, provedbu i reviziju kurikulumskih dokumenata.

Kako bi se uspješno uveli novi kurikulumski dokumenti, provest će se niz aktivnosti usmjerenih na jačanje kompetencija ravnatelja, nastavnika i stručnih suradnika. Te aktivnosti uključuju posjete mobilnih timova školama, tijekom kojih će raditi na razvoju kurikuluma ustanove, stručna usavršavanja, te velika nacionalna i regionalna događanja koja će omogućiti razmjenu primjera dobre prakse.

Kontinuirano će se informirati stručna i šira javnost putem medijskih kampanja, a sve s ciljem uspješnog uvođenja novih kurikulumskih dokumenata u sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.