Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Obrazovanje odraslih

Važnost sustavnog rada na unapređenju kvalitete i razvoja sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih istaknuta je u nizu zakonskih i strateških dokumenata, kako onih u Republici Hrvatskoj tako i onih na razini Europske unije. U ovom procesu upravo Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ima ključnu ulogu.

Zakonu o obrazovanju odraslih tako  ističe da se obrazovanje odraslih temelji na načelima jamstva kvalitete obrazovne ponude, pri čemu navedeni zakon također određuje Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nadležnom za ovo područje.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je Hrvatski sabor donio 2014. godine u poglavlju o obrazovanju odraslih kao 3. cilj utvrđuje uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Sukladno Strategiji, uspostava sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih uključuje definiranje institucionalne strukture za razvoj i provedbu osiguravanja kvalitete, osnaživanje funkcija nadležnih agencija vezane uz osiguravanje kvalitete i osposobljavanje ustanova koje provode formalno akreditirane programe obrazovanja odraslih za uspostavu unutarnjeg osiguravanja kvalitete.

Također i Vijeće Europske unije u Preporuci vijeća o oblicima usavršavanja: nove prilike za odrasle iz 2016. godine naglašava važnost kvalitete za obrazovanje odraslih gdje ističe da bi pružanje fleksibilne i kvalitetne ponude učenja prilagođene potrebama pojedinca trebalo biti jedan od koraka na kojim treba temeljiti oblike usavršavanja.

Iako se mjere usmjerene na unapređenje kvaliteta obrazovanja odraslih kontinuirano provode u svim segmentima ovog područja, značajan korak u daljnjoj izgradnji sustava osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih predstavlja provedba ESF projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Samovrjednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Samovrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih čini  jedan od dva ključna elementa (uz vanjsko vrednovanje) osiguravanja kvalitete sustava obrazovanja odraslih. Iako […]

Vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Vanjsko vrednovanje, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih razvit će najvećim dijelom kroz  ESF projekt […]

Projekt: Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Važan korak u smjeru daljnje izgradnje i unapređenja sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih predstavlja ESF projekt Razvoj sustava osiguravanja […]

Nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih

Djelatnost stručnog nadzora u ustanovama za obrazovanje odraslih koju obavlja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih proizlazi iz čl. […]

Dokumenti

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o obrazovanju odraslih […]

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729