Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zapošljavanje

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka, kandidati kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su sljedeći:

  1. za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za šumarstvo, preradu i obradu drva – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje – nitko nije odabran
  2. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ za samovrjednovanje – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjelu za osiguravanje kvalitete

         Ana Topić, mag. ing. tekstilnog i modnog dizajna iz Zagreba

  1. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte

         Petra Petrak, mag. etnologije i kulturne antropologije i mag. povijesti umjetnosti iz Dugog Sela.

 

 

KLASA: 112-01/22-03/04

URBROJ: 332-02-01/1-22-04

Zagreb, 3. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Tekst natječaja, lipanj 2022.