Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zapošljavanje

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, kandidati kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su sljedeći:

  1. za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za šumarstvo, preradu i obradu drva – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje – nitko nije odabran
  1. za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za vanjsko vrednovanje – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do završetka ESF projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih (do 30. lipnja 2023. godine) u Odjelu za osiguravanje kvalitete – nitko nije odabran
  1. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca za promociju cjeloživotnog učenja – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do završetka ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II (do 1. lipnja 2023. godine) u Odjelu za potporu sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih:

Lucija Radočaj, mag. politologije iz Zagreba

 

KLASA: 112-01/22-03/06
URBROJ: 332-02-00/1-22-01

Zagreb, 30. studenoga 2022. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

 

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnh mjesta