Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zapošljavanje

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka, kandidati kojima će se u Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte ponuditi sklapanje ugovora o radu su sljedeći:

1. za radno mjesto Stručni/a savjetnik/ca za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Amalija Pahor, magistra talijanskog jezika i književnosti i magistra engleskog jezika i književnosti iz Karlovca

2. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do završetka ESF projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Jelena Vrbančić, magistra hrvatskog jezika i književnosti i magistra povijesti umjetnosti iz Zagreba

3. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do završetka ESF projekta Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP HR)

Dorian Ruljančić, magistar edukacije povijesti umjetnosti i magistar edukacije povijesti iz Zagreba.

 

 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka, kandidati kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su sljedeći:

  • u Organizacijskoj jedinici za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije – DEFCO su sljedeći:

1. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Odjelu za ugovaranje projekata u području odgoja i obrazovanja, Služba za ugovaranje i kontrolu postupaka javne nabave, odabrani su

Tea Štefek, magistra edukacije fonetičar rehabilitator i magistra sociologije iz Zagreba

Kruno Mavrek, magistar politologije iz Dugog Sela

 

2. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca – 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, u Odjelu za ugovaranje projekata u području visokog obrazovanja, Služba za ugovaranje i kontrolu postupaka javne nabave, odabrani su

Miroslav Juranek, magistar filozofije i sveučilišni specijalist upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije iz Zagreba

Renata Santo, magistra mađarskoga jezika i književnosti i magistra etnologije i kulturne antropologije iz Zagreba

 

3. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u Odjelu za ugovaranje projekata u području znanosti, Služba za ugovaranje i kontrolu postupaka javne nabave, odabrana je

Ana Perčinlić, magistra bibliotekarstva i magistra komparativne književnosti iz Zagreba

 

4. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u Odjelu za financijsko upravljanje, Služba za financije, odabrana je

Anja Grgurinović, magistra engleskog jezika i književnosti i magistra povijesti iz Zagreba

 

5. za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u Odjelu za analitiku, praćenje i izvješćivanje, Služba za financije, odabran je

Igor Buć, magistar prava iz Varaždina

 

  • u Odjelu za podršku i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira
  1. za radno mjesto Stručni/a savjetnik/ca za podršku i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, odabrana je

Ana Knežević, magistra lingvistike i magistra francuskoga jezika i književnosti iz Zagreba.

 

KLASA: 112-01/22-03/02

URBROJ: 332-02-01/1-22-04

Zagreb, 21. ožujka 2022. godine

Na temelju članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Tekst natječaja, ožujak 2022.

 

KLASA: 112-01/22-03/03

URBROJ: 332-02-01/1-22-02

Zagreb, 3. ožujka 2022. godine

Na temelju članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Tekst natječaja, ožujak 2022.