Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zapošljavanje

Zagreb, 19. veljače 2020. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 6. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN, br. 24/10.), članka 18. stavka 1. podstavka 6. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Odluke Upravnoga vijeća Agencije o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 13. veljače 2020. godine, Upravno vijeće Agencije raspisuje:

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (LINK)

NARODNE NOVINE (LINK)

 

KLASA: 112-01/19-03/04
URBROJ: 332-02-01/1-19-04
Zagreb, 29. listopada 2019. godineNa temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 128/17 i 47/18)  te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta LINK

 

KLASA: 112-01/19-03/05
URBROJ: 332-02-01/1-19-02
Zagreb, 5. rujna 2019. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 128/17 i 47/18)  te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu,uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta LINK

 

KLASA: 112-01/19-03/02
URBROJ: 332-02-01/1-19-03
Zagreb, 03. srpnja 2019. Godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike
u javnim službama (NN, br. 128/17 i 47/18) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu,
uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija
za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upraznjenih sistematiziranih radnih mjesta LINK

 

KLASA: 112-01/19-03/01
URBROJ: 332-02-01/1-19-01
Zagreb, 21. veljače 2019. Godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike
u javnim službama (NN, br. 128/17 i 47/18) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu,
uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija
za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upraznjenih sistematiziranih radnih mjesta LINK

 

KLASA: 112-01/18-03/09
URBROJ: 332-02-01/1-18-01
Zagreb, 20. studenoga 2018. Godine

Na temelju clanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za sluzbenike i namjestenike u javnim sluzbama (NN, br. 128/17 i 47/18) te clanaka 7. i 8. Pravilnika o radu, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruseva 4, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upraznjenih sistematiziranih radnih mjesta  LINK

 

KLASA:  112-01/18-03/05
URBROJ: 332-02-00/1-18-04
Zagreb, 06. srpnja 2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 128/17 i 47/18) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odras1ih, Zagreb, Amruševa 4, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upraznjenih sistematiziranih radnih mjesta  LINK

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729