Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zapošljavanje

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

KLASA: 112-01/23-03/05

URBROJ: 332-02-01/03-23-04

Zagreb, 26. svibnja 2023. godine

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 112-01/23-01/00092, URBROJ: 533-05-23-0002 od 2.5.2023.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

 

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – svibanj 2023.

 

 

 

 

KLASA: 112-01/23-03/07

URBROJ: 332-02/00-23-02

Zagreb, 16. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta – svibanj 2023.

 

 

KLASA: 112-01/23-03/06

URBROJ: 332-02/00-23-02

Zagreb, 21. travnja 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta – travanj 2023.

 

 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka,

  • za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za šumarstvo, preradu i obradu drva u Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme – nitko nije odabran
  • odabrani kandidati za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za programe obrazovanja odraslih u Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje – 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su:

Josip Ivoš, profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti iz Slatine i

Snježana Bukvić, profesor pedagogije i profesor sociologije iz Zagreba

  • odabrani kandidat za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim potencijalima u Odjelu za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme kojem će se ponuditi sklapanje ugovora o radu je:

Vedran Horvat, diplomirani pravnik iz Zagreba.

 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, u Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte za radno mjesto Stručni/a suradnik/ica za pripremu i provedbu projekata – 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme do završetka ESF projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (do 30. rujna 2023. godine) kandidati kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su sljedeći:

  1. Antonia Previšić, magistra politologije iz Ivanić-Grada i
  2. Tatjana Kuznicov, magistra povijesti iz Zagreba

 

 

KLASA: 112-01/23-03/04

URBROJ: 332-02-01/01-23-02

Zagreb, 16. veljače 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta