Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zapošljavanje

Blagdanska čestitka

  21. prosinca 2023.

PRAKSA ZA NASTAVNIKE – 4. CIKLUS

  13. studenoga 2023.

UNESCO-UNEVOC foto natječaj

  8. kolovoza 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, u Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte

 • za radno mjesto Suradnik/ca u Odsjeku za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do završetka ESF+ projekta Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja, odabrana je:

Ema Marečić, mag. religiologije iz Zagreba

 • za radno mjesto Suradnik/ca u Odsjeku za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do završetka ESF+ projekta Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odabrana je:

Natalija Milković, sveuč. mag. translatologije iz Zagreba.


ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, za radno mjesto Referent/ica u Odsjeku za poslove nabave i opće poslove, u Odjelu za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do završetka ESF+ projekta Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja, odabrana je:

 • Jasna Denac Ferek, upravna referentica iz Zagreba.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, u Organizacijskoj jedinici za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije – DEFCO:

 • za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području predškolskog odgoja i obrazovanja, u Službi za pripremu natječaja i provedbu ugovora – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, nitko nije odabran.
 • za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području strukovnog obrazovanja, u Službi za pripremu natječaja i provedbu ugovora – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, odabrana je: Maja Kušan, magistra engleskog i portugalskog jezika i književnosti iz Zaboka
 • za radno mjesto Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za unaprjeđenje i optimizaciju poslovnih procesa, u Službi za osiguravanje kvalitete – 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, nitko nije odabran.

11. ožujka 2023.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 127/2022, 58/2023 i 128/2023) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 025-03/23-06/01, URBROJ: 332-02/01-23-01 od 31.05.2023. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:112-01/24-01/00085, URBROJ: 533-05-24-0002 od 09.02.2024. godine), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – ožujak 2024.

 


ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka

 • za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Viši/a stručni/a savjetnik/ca za računovodstvo i financije u Odjelu za računovodstvo i financije, na neodređeno vrijeme, odabrana je kandidatkinja Gordana Kovačević, dipl. ekonomist iz Zagreba.
 • za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Stručni/a referent/ica u Odjelu za računovodstvo i financije, na određeno vrijeme do završetka ESF+ projekta Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odabrana je Dijana Elez, ekonomist iz Zagreba.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, za radno mjesto

 • Stručni/a suradnik/ca za podršku i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira u Odjelu za podršku i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme odabrana je kandidatkinja Ana Balaban, magistra ekonomije iz Jastrebarskog.

8. travnja 2024.

ODLUKA

o imenovanju ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 11. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN, br. 24/10) i članka 21. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na sjednici održanoj dana 8. travnja 2024. godine donijelo je

Odluku o imenovanju ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

7. veljače 2024.

Na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 6. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN, br. 24/10), članaka 39. do 41. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 18. stavka 1. podstavka 6. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Odluke Upravnoga vijeća Agencije o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 30. siječnja 2024. godine, Upravno vijeće Agencije raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – 2024.

 


2. veljače 2024.

KLASA: 112-01/24-03/01
URBROJ: 332-02-01/01-24-04
Zagreb, 2. veljače 2024. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 127/2022, 58/2023 i 128/2023) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 025-03/23-06/01, URBROJ: 332-02/01-23-01 od 31.05.2023. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:112-01/22-01/00129, URBROJ: 533-05-22-0002 od 24.03.2022. godine, KLASA: 112-01/23-01/00203, URBROJ: 533-05-23-0002 od 3.10.2023. godine i KLASA: 112-01/24-01/00001, URBROJ: 533-05-24-0002 od 12.01.2024.godine), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – veljača 2024.

 


 

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, u Organizacijskoj jedinici za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije – DEFCO, za radno mjesto

 • Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za kontrolu kvalitete dokumenata, u Službi za osiguravanje kvalitete – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, odabrani su – Hana Katanić, mag. povijesti umjetnosti iz Zagreba i Dinko Štimac, mag. komparativne književnosti i mag. sociologije iz Zagreba
 • Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za unaprjeđenje i optimizaciju poslovnih procesa, u Službi za osiguravanje  kvalitete1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – nitko nije odabran.

Za radno mjesto Načelnik/ca Odjela za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, nije bilo podnesenih prijava.

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka

 • za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Viši/a stručni/a savjetnik/ca za samovrjednovanje u Odsjeku za podršku samovrjednovanju strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih, u Odjelu za osiguravanje kvalitete, na neodređeno vrijeme, odabrana je kandidatkinja – Tanja Valsted, prof. povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti iz Zagreba
 • za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Viši/a stručni/a savjetnik/ca za vanjsko vrjednovanje u Odsjeku za vanjsko vrjednovanje, u Odjelu za osiguravanje kvalitete, na neodređeno vrijeme, odabran je kandidat – Damir Šoh, prof. sociologije i filozofije iz Zagreba.

 


 

KLASA: 112-01/23-03/10
URBROJ: 332-02-01/01-23-04
Zagreb, 28. studenoga 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022, 127/2022, 58/2023 i 123/2023) te članaka 7. i 8. Pravilnika 0 radu (KLASA: 025-03/23-06/01, URBROJ: 332-02/01-23-01 od 31.05.2023. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 112-01/23-01/00203, URBROJ: 533-05-23-0002 od 3.10.2023. i KLASA: 112-01/23-01/00251, URBROJ: 533-05-23-0002 od 16.11.2023.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – studeni 2023.

 


 

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka

 • za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Načelnika/ce Odjela za računovodstvo i financije, na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, odabrana je kandidatkinja- Snježana Milec Rusan, dipl. ekonomist iz Zagreba
 • za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području predškolskog odgoja i obrazovanja, ne neodređeno vrijeme, odabrana je kandidatkinja- Ivana Popek, mag. pedagogije i polonistike iz Jakovlja
 • za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Stručni/a suradnik/ca u Odjelu za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području znanosti, na neodređeno vrijeme, odabran je kandidat – Karlo Kanajet, mag. novinarstva iz Zagreba.

Za zasnivanje radnog odnosa na preostalim oglašenim radnim mjestima kandidatima se neće ponuditi sklapanje ugovora o radu.

 


 

KLASA: 112-01/23-03/11

URBROJ: 332-02/02-23-02

Zagreb, 03. listopada 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 025-03/23-06/01, URBROJ: 332-02/01-23-01 od 31.05.2023. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 112-01/22-01/00129, URBROJ: 533-05-22-0002 od 24.03.2022.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – listopad 2023.

 


 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka, za radno mjesto:

 • Viši/a stručni/a savjetnik/ca za šumarstvo, preradu i obradu drva – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje, odabrana kandidatkinja kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o radu je – Sandra Vujnović, profesor biologije iz Zagreba
 • Stručni/a suradnik/ca za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte, odabrana kandidatkinja kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o radu je – Lucija Radočaj, magistra politologije iz Zagreba.

Za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice u Odjelu za računovodstvo i financije,  nije bilo podnesenih prijava.

 


 

KLASA: 112-01/23-03/08

URBROJ: 332-02/01-23-04

Zagreb, 1. kolovoza 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 127/2022 i 58/2023) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 025-03/23-06/01, URBROJ: 332-02/01-23-01 od 31.05.2023. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 112-01/23-01/00171, URBROJ: 533-05-23-0002 od 26.06.2023.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – kolovoz 2023.

 


 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka u Organizacijskoj jedinici za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije – DEFCO za radno mjesto

 

 • Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjelu za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području predškolskog odgoja i obrazovanja, Službi za pripremu natječaja i provedbu ugovora, odabrani kandidat kojem će se ponuditi sklapanje ugovora o radu je – Bruno  Jelečanin, magistar ekonomije iz Zagreba
 • Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjelu za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području predškolskog odgoja i obrazovanja, Službi za pripremu natječaja i provedbu ugovora – nitko nije odabran
 • Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Odjelu za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području znanosti, Službi za pripremu natječaja i provedbu ugovora – nitko nije odabran
 • Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjelu za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području strukovnog obrazovanja, Službi za pripremu natječaja i provedbu ugovora – nitko nije odabran
 • Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjelu za kontrolu kvalitete dokumenata, Službi za osiguravanje kvalitete, odabrana kandidatkinja kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o radu – Kristina Kontak, magistra filozofije iz Oroslavja.

 


 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka, za radno mjesto:

 • Viši/a stručni/a savjetnik/ca za programe obrazovanje odraslih u Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje, u Odsjeku za zelene i kreativne industrije – 1 izvršitelja/ica, na neodređeno vrijeme – odabrana kandidatkinja kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o radu je – Mia Bolf, magistra pedagogije iz Zagreba
 • Stručni/a savjetnik/ca za pripremu i provedbu projekata – 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme u Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte, u Odsjeku za pripremu i provedbu projekata, odabrani kandidati kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su – Darko Čondić, profesor sociologije i diplomirani sociolog iz Zagreba i Ana Franić Božić, diplomirani novinar iz Zagreba.
 • Stručni/a suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata – 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme u Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte, u Odsjeku za pripremu i provedbu projekata – odabrani kandidati kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su – Dorian Ruljančić, magistar edukacije povijesti i magistar edukacije povijesti umjetnosti iz Zagreba i Tatjanom Kuznicov, magistra povijesti iz Zagreba.
 • Viši/a stručni/a savjetnik/ca za računovodstvo i financije u Odjelu za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice, nitko nije odabran.

 


 

KLASA: 112-01/23-03/09

URBROJ: 332-02/01-23-02

Zagreb, 20. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 025-03/23-06/01, URBROJ: 332-02/01-23-01 od 31.05.2023. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 112-01/22-01/00129, URBROJ: 533-05-22-0002 od 24.03.2022.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – lipanj 2023.

 


 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka,

 • za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za šumarstvo, preradu i obradu drva u Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme – nitko nije odabran
 • odabrani kandidat za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za vanjsko vrjednovanje – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Odjelu za osiguravanje kvalitete, kojem će se ponuditi sklapanje ugovora o radu je – dr.sc. biotehnologije Marijan Logarušić, iz Zagreba

 


 

KLASA: 112-01/23-03/05

URBROJ: 332-02-01/03-23-04

Zagreb, 26. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 112-01/23-01/00092, URBROJ: 533-05-23-0002 od 2.5.2023.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – svibanj 2023.

 


 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, odabrana kandidatkinja za radno mjesto

 • Stručni/a referent/ica u pisarnici u Odjelu za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice, kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o radu je – Ana Balaban, magistra ekonomije iz Jastrebarskog.

 


 

KLASA: 112-01/23-03/07

URBROJ: 332-02/00-23-02

Zagreb, 16. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta – svibanj 2023.

 


 

KLASA: 112-01/23-03/06

URBROJ: 332-02/00-23-02

Zagreb, 21. travnja 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta – travanj 2023.

 


 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstava za provedbu selekcijskog postupka,

 • za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za šumarstvo, preradu i obradu drva u Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme – nitko nije odabran
 • odabrani kandidati za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za programe obrazovanja odraslih u Odjelu za kurikulum, razvoj i praćenje – 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su – Josip Ivoš, profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti iz Slatine i Snježana Bukvić, profesor pedagogije i profesor sociologije iz Zagreba
 • odabrani kandidat za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim potencijalima u Odjelu za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme kojem će se ponuditi sklapanje ugovora o radu je – Vedran Horvat, diplomirani pravnik iz Zagreba.

 


 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu selekcijskog postupka, u Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte za radno mjesto Stručni/a suradnik/ica za pripremu i provedbu projekata – 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme do završetka ESF projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (do 30. rujna 2023. godine) kandidati kojima će se ponuditi sklapanje ugovora o radu su – Antonia Previšić, magistra politologije iz Ivanić-Grada i Tatjana Kuznicov, magistra povijesti iz Zagreba.

 


 

KLASA: 112-01/23-03/04

URBROJ: 332-02-01/01-23-02

Zagreb, 16. veljače 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022 i 127/2022) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/1-15-01 od 10.2.2015. i KLASA: 023-03/15-06/01, URBROJ: 332-01-00/9-16-02 od 2.5.2016. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta