Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Daljnje upute i pojašnjenja za provedbu programa formalnog obrazovanja odraslih

  Datum objave: 14. siječnja 2021.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

DALJNJE UPUTE I POJAŠNJENJA ZA PROVEDBU PROGRAMA FORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH!

 Slijedom niza upita ustanova ili traženja pojašnjenja dosadašnjih uputa, a vezano za provedbu nastave (teorijska, praktična ili vježbe) u formalnom obrazovanju odraslih tijekom trajanja epidemije  Covid-19, dostavljamo vam novu dorađenu uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja, izrađenu u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 3. rujna 2020. godine dokument Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti Covid-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. u kojemu se predlažu modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u dječjim vrtićima i školama. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je, naslanjajući se na gore navedeni dokument, objavila Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s Covid-19 za daljnje provođenje nastave u obrazovanju odraslih.

U oba dokumenta navedeno je da će se nastava u svim obrazovnim ustanovama održavati prema tri modela:

–             model A – nastava u ustanovi

–             model B – mješoviti oblik nastave

–             model C – nastava na daljinu.

O primjeni pojedinog modela, sukladno epidemiološkoj situaciji, odlučuje škola u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom. Sukladno tome, osnivači ustanova u suradnji s nadležnim lokalnim stožerom odlučuju o modelu nastave (A, B ili C) koji će provoditi u vlastitim prostorima.

Naglašavamo da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 18. prosinca 2020. godine dalo uputu školskim ustanovama (KLASA: 602-02/20-06/00786; URBROJ: 533-08-20-0001) da u vrijeme zimskog odmora učenika u prostorijama školskih ustanova budu samo radnici čija je nazočnost neophodna, što znači da se u redovitim školskim ustanovama do 15. siječnja 2021. ne mogu provoditi programi obrazovanja odraslih.

Treba istaknuti da je konačna odgovornost rada ustanove na ravnatelju koji je dužan postupati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama ovisno o kojem području Republike Hrvatske je riječ, odnosno u skladu s uputama i mjerama stožera civilne zaštite i epidemiološke službe na području županije u kojoj ustanova djeluje (provodi nastavu) te na taj način preuzeti odgovornost za zdravlje zaposlenika i polaznika.

Ističemo da ustanove bez obzira na okolnosti trebaju polaznicima osigurati kvalitetan obrazovni proces,  odnosno stjecanje propisanih ishoda učenja bez obzira na to radi li se o teorijskoj nastavi, vježbama ili praktičnoj nastavi.

Slijedom navedenog, Agencija će postupati prema uputama nadležnog ministarstva, HZJZ-a te mišljenjima županijskih stožera vezano za epidemiološku situaciju. U slučaju da ustanove imaju odobrenje županijskih stožera i slijede gore navedene upute HZJZ-a te izvještavaju Agenciju prema poslanim im uputama (ako provode modele B ili C), nema zapreke da organiziraju relevantni oblik nastave za svoje polaznike.

Još jednom dostavljamo i posljednje upute HZJZ-a koje se odnose na ustanove za obrazovanje odraslih, a objavljene su i dostavljene ustanovama za obrazovanje odraslih 15. rujna 2020., u kojima je navedeno:

  1. s obzirom na to da se radi o malim grupama polaznika, nužno je uvijek održavati distancu od najmanje 1,5 m, a po mogućnosti 2 m između svih sudionika;
  2. grupe polaznika trebaju biti što više stalnog sastava te polaznici trebaju zauzimati kada je god to moguće ista mjesta u učionici/vježbaonici, o čemu se vodi evidencija;
  3. potrebno je da sve osobe nose masku, čak i kada je osiguran razmak od 2 m jer se radi o pretežno odraslim osobama koje se mogu dosljednije pridržavati ove preporuke nego učenici; masku nije potrebno nositi jedino ako maska smeta u pojedinim nastavnim lekcijama i svladavanju pojedinog gradiva;
  4. na svim oblicima praktične nastave kod pojedinih poslodavaca, polaznici se trebaju pridržavati preporuka koje se odnose na tu specifičnu djelatnost, odnosno preporuke su jednake kao za radnike kod istog poslodavca;
  5. s obzirom na to da se uglavnom radi o punoljetnim osobama koje polaze nastavu u malim grupama, poželjno je organizirati mjerenje temperature na ulazu beskontaktnim toplomjerom; povišene vrijednosti izmjerene beskontaktnim toplomjerom potrebno je provjeriti mjerenjem temperature toplomjerom pod pazuhom (polaznike je potrebno obavijestiti da na nastavu nose svoj toplomjer za ovakve situacije). O povišenoj temperaturi zaključuje se na temelju temperature izmjerene pod pazuhom ako ta temperatura iznosi 37,3 i više stupnjeva C.

 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih