Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

e-Kvaliteta je aplikacija za podršku strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja i izradi izvješća o samovrjednovanju.

Aplikaciji svaka škola pristupa putem poveznice e-kvaliteta.asoo.hr ili putem mrežne stranice Agencije i poveznice E-kvaliteta. Škole se prijavljuju u aplikaciju sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Aplikacija je podijeljena na Zaglavlje i Module. Zaglavlje aplikacije sadrži sljedeće funkcije: Upute, Priručnik, Lozinka i Odjava.

Glavni dio aplikacije su Moduli. Mrežni alat e-Kvaliteta sadrži četiri  modula; Škola, Samovrjednovanje, Statistika i Novosti.

Za izradu Izvješća škola koristi Module Škola i Samovrjednovanje. Modul Škola omogućuje unos osnovnih podataka o ustanovi, pohranjivanje ključnih dokumenata škole, statuta i rješenja o izvođenju obrazovnih programa, te unos podataka o sektorima i radnicima škole kao i o programima i učenicima. Modul Samovrjednovanje daje smjernice za provedbu procesa i omogućuje izradu izvješća o samovrjednovanju. Aplikacija školama također omogućuje prilaganje dokaza i navođenje izvora dokaza kojima se potkrjepljuju donesene brojčane ocjene i prosudbe koje se navode u izvješću o samovrjednovanju.