Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

e-Kvaliteta je aplikacija za podršku strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja i izradi izvješća o samovrjednovanju.

Aplikaciji svaka škola pristupa putem poveznice e-kvaliteta.asoo.hr ili putem mrežne stranice Agencije i poveznice E-kvaliteta. Škole se prijavljuju u aplikaciju sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Aplikacija je podijeljena na Zaglavlje i Module. Zaglavlje aplikacije sadrži sljedeće funkcije: Upute, Priručnik, Lozinka i Odjava.

Glavni dio aplikacije su Moduli. Mrežni alat e-Kvaliteta sadrži četiri  modula; Škola, Samovrjednovanje, Statistika i Novosti.

Za izradu Izvješća škola koristi Module Škola i Samovrjednovanje. Modul Škola omogućuje unos osnovnih podataka o ustanovi, pohranjivanje ključnih dokumenata škole, statuta i rješenja o izvođenju obrazovnih programa, te unos podataka o sektorima i radnicima škole kao i o programima i učenicima. Modul Samovrjednovanje daje smjernice za provedbu procesa i omogućuje izradu izvješća o samovrjednovanju. Aplikacija školama također omogućuje prilaganje dokaza i navođenje izvora dokaza kojima se potkrjepljuju donesene brojčane ocjene i prosudbe koje se navode u izvješću o samovrjednovanju.

 

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729