Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

DALJNJE UPUTE I POJAŠNJENJA ZA PROVEDBU PROGRAMA FORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH!

 

Slijedom niza upita ustanova ili traženja pojašnjenja dosadašnjih uputa, a vezano za provedbu nastave (teorijska, praktična ili vježbe) u formalnom obrazovanju odraslih tijekom trajanja epidemije  Covid-19, dostavljamo vam novu dorađenu uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja, izrađenu u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 3. rujna 2020. godine dokument Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti Covid-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. u kojemu se predlažu modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u dječjim vrtićima i školama. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je, naslanjajući se na gore navedeni dokument, objavila Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s Covid-19 za daljnje provođenje nastave u obrazovanju odraslih.

U oba dokumenta navedeno je da će se nastava u svim obrazovnim ustanovama održavati prema tri modela:

–             model A – nastava u ustanovi

–             model B – mješoviti oblik nastave

–             model C – nastava na daljinu.

O primjeni pojedinog modela, sukladno epidemiološkoj situaciji, odlučuje škola u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom. Sukladno tome, osnivači ustanova u suradnji s nadležnim lokalnim stožerom odlučuju o modelu nastave (A, B ili C) koji će provoditi u vlastitim prostorima.

Naglašavamo da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 18. prosinca 2020. godine dalo uputu školskim ustanovama (KLASA: 602-02/20-06/00786; URBROJ: 533-08-20-0001) da u vrijeme zimskog odmora učenika u prostorijama školskih ustanova budu samo radnici čija je nazočnost neophodna, što znači da se u redovitim školskim ustanovama do 15. siječnja 2021. ne mogu provoditi programi obrazovanja odraslih.

Treba istaknuti da je konačna odgovornost rada ustanove na ravnatelju koji je dužan postupati u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama ovisno o kojem području Republike Hrvatske je riječ, odnosno u skladu s uputama i mjerama stožera civilne zaštite i epidemiološke službe na području županije u kojoj ustanova djeluje (provodi nastavu) te na taj način preuzeti odgovornost za zdravlje zaposlenika i polaznika.

Ističemo da ustanove bez obzira na okolnosti trebaju polaznicima osigurati kvalitetan obrazovni proces,  odnosno stjecanje propisanih ishoda učenja bez obzira na to radi li se o teorijskoj nastavi, vježbama ili praktičnoj nastavi.

Slijedom navedenog, Agencija će postupati prema uputama nadležnog ministarstva, HZJZ-a te mišljenjima županijskih stožera vezano za epidemiološku situaciju. U slučaju da ustanove imaju odobrenje županijskih stožera i slijede gore navedene upute HZJZ-a te izvještavaju Agenciju prema poslanim im uputama (ako provode modele B ili C), nema zapreke da organiziraju relevantni oblik nastave za svoje polaznike.

Još jednom dostavljamo i posljednje upute HZJZ-a koje se odnose na ustanove za obrazovanje odraslih, a objavljene su i dostavljene ustanovama za obrazovanje odraslih 15. rujna 2020., u kojima je navedeno:

  1. s obzirom na to da se radi o malim grupama polaznika, nužno je uvijek održavati distancu od najmanje 1,5 m, a po mogućnosti 2 m između svih sudionika;
  2. grupe polaznika trebaju biti što više stalnog sastava te polaznici trebaju zauzimati kada je god to moguće ista mjesta u učionici/vježbaonici, o čemu se vodi evidencija;
  3. potrebno je da sve osobe nose masku, čak i kada je osiguran razmak od 2 m jer se radi o pretežno odraslim osobama koje se mogu dosljednije pridržavati ove preporuke nego učenici; masku nije potrebno nositi jedino ako maska smeta u pojedinim nastavnim lekcijama i svladavanju pojedinog gradiva;
  4. na svim oblicima praktične nastave kod pojedinih poslodavaca, polaznici se trebaju pridržavati preporuka koje se odnose na tu specifičnu djelatnost, odnosno preporuke su jednake kao za radnike kod istog poslodavca;
  5. s obzirom na to da se uglavnom radi o punoljetnim osobama koje polaze nastavu u malim grupama, poželjno je organizirati mjerenje temperature na ulazu beskontaktnim toplomjerom; povišene vrijednosti izmjerene beskontaktnim toplomjerom potrebno je provjeriti mjerenjem temperature toplomjerom pod pazuhom (polaznike je potrebno obavijestiti da na nastavu nose svoj toplomjer za ovakve situacije). O povišenoj temperaturi zaključuje se na temelju temperature izmjerene pod pazuhom ako ta temperatura iznosi 37,3 i više stupnjeva C.

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih