Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

EQAVET: Nacionalne referentne točke

Agencija je nositelj Erasmus+ projekta EQAVET Nacionalne referentne točke (EQAVET NRP) za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju kojim se podupire rad Agencije kao nacionalne referentne točke za EQAVET u Hrvatskoj, u skladu s funkcijama i odgovornostima definiranima u Preporuci Vijeća EU (2020.). Projekt traje od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2026. godine), a ukupna vrijednost projekta iznosi 352.191,00 eura, od čega se 85% financira iz Erasmus+ programa.

Projekt je usredotočen na prioritete određene Strateškim planom EQAVET-a za 2022.-2023. i Preporukom Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom (2017.), odnosno na jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama, daljnji razvoj nacionalnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na praćenje osoba s kvalifikacijom te produbljivanje osiguravanja kvalitete SOO-a kroz suradnju s dionicima.

Jačanje suradnje sa svrhom razmjene znanja, zajedničkog učenja i transfera inovacija organizirano je kroz studijske posjete referentnim točkama drugih država članica EU i dvije aktivnosti suradničkog učenja u Hrvatskoj na teme upotrebe IKT-alata u osiguravanju kvalitete i internom sustavu osiguravanja kvalitete.

Uz to, nastavlja se suradnja na unapređenju europskog peer reviewa (kolegijalne procjene) s referentnim točkama Finske, Slovenije i Estonije. Projektom se predviđa osuvremenjivanje postojeće procedure i alata za kolegijalnu procjenu provjerom održivosti područjā kvalitete i pridruženih kriterija, a sa svrhom aktivne promocije kolegijalne procjene kao vanjskog vrednovanja na dobrovoljnoj osnovi koje značajno doprinosi osiguravanju kvalitete u školama.

Nadovezujući se na prethodni ciklus Agencija je proširila aktivnost nacionalnih kolegijalnih procjena. U trenutnom ciklusu planirano je sudjelovanje 6 škola podijeljenih u 2 klastera. Škole u svojem klasteru međusobno će se organizirati i provesti kolegijalnu procjenu u svakoj školi. Na temelju prijašnjih iskustava i povratnih informacija od 6 novih škola izradit će se tečaj i priručnik za pripremu kolega sustručnjaka/kritičkih prijatelja (peers).

Daljnji razvoj nacionalnog modela za praćenje učenika nakon završetka školovanja jedna je od najvažnijih aktivnosti projekta, a provodi se u suradnji sa strukovnom školama. Praćenje se provodi s ciljem dobivanja informacija o karijerama osoba koje su završile programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te dobivanja povratnih informacija o sadržaju i izvedbi obrazovnog procesa, zbog čega je ono od iznimne važnosti kako sustavu tako i školama. Novi ciklus praćenja bit će proveden 2024./2025. godini u 30 strukovnih škola na generaciji koja je završila školovanje 2024. godine.

Kao dio nacionalne metode osiguravanja kvalitete Agencija će u sklopu projekta izraditi priručnik o provedbi kolegijalnog opažanja. Priručnik će se napraviti prema informacijama stručnjaka i sudionika radionica koje će provesti Agencija. Izrada svih priručnika poslužit će za bolju diseminaciju projektnih rezultata među pružateljima strukovnog obrazovanja i lakšeg samoinicijativnog korištenja razvijenih alata i metodologija za osiguravanje kvalitete.

Razvoj kulture kvalitete provodi se indirektno kroz sve projektne aktivnosti, a direktan pristup kontinuiranoj promociji kulture kvalitete provodit će se organizacijom radionica za ravnatelje i koordinatore samovrjednovanja u četiri regije. Ovim radionicama pružit će se školama primjeri iz prakse te omogućiti aktivnim sudjelovanjem stvaranje praktičnih primjera za unutarnje osiguravanje kvalitete.

U sklopu projekta Agencija nastavlja s organizacijom konferencija za predstavnike srednjih strukovnih škola o osiguravanju kvalitete. Ukupno će se organizirati 3 konferencije, svake godine po jedna. Konferencija se organizira sa svrhom promocije kulture kvalitete i jačanja kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrjednovanja i vanjskog vrednovanja.

Projektom se također nastavlja informiranje široke mreže dionika u strukovnom obrazovanju o procesu uspostave nacionalnih pokazatelja kvalitete te daljnjeg jačanja kapaciteta strukovnih škola u procesu osiguravanja kvalitete kroz samovrednovanje i komplementarne alate. Više detalja o aktivnostima i rezultatima projekta i relevantne publikacije o osiguravanju kvalitete nalaze se na web stranicama projekta https://qavet.hr.