Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

EQAVET: Nacionalne referentne točke

Agencija je nositelj Erasmus+ projekta EQAVET Nacionalne referentne točke (EQAVET NRP) za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju kojim se podupire rad Agencije kao nacionalne referentne točke za EQAVET u Hrvatskoj, u skladu s funkcijama i odgovornostima definiranima u Preporuci o EQAVET-u (2009.). Projekt traje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine), a ukupna vrijednost projekta iznosi 149.987,00 eura, od čega se 85% financira iz Erasmus+ programa.

Projekt je usredotočen na prioritete određene Strateškim planom EQAVET-a za 2018.-2019. i Preporukom Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom (2017.), odnosno na jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama, daljnji razvoj nacionalnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na praćenje osoba s kvalifikacijom te produbljivanje osiguravanja kvalitete SOO-a kroz suradnju s dionicima.

Jačanje suradnje sa svrhom razmjene znanja, zajedničkog učenja i transfera inovacija organizirano je kroz studijske posjete referentnim točkama drugih država članica EU i dvije aktivnosti suradničkog učenja u Hrvatskoj na teme upotrebe IKT-alata u osiguravanju kvalitete i mehanizmima za promicanje boljeg pristupa strukovnom obrazovanju.

Uz to, nastavlja se suradnja na unapređenju europskog peer reviewa (kolegijalne procjene) s referentnim točkama Finske i Slovenije uspostavljena u sklopu prethodnog EQAVET NRT projekta kojoj se kao novi partner priključuje Estonija. Projektom se predviđa osuvremenjivanje postojeće procedure i alata za kolegijalnu procjenu sa svrhom aktivne promocije kolegijalne procjene kao vanjskog vrednovanja na dobrovoljnoj osnovi koje značajno doprinosi osiguravanju kvalitete u školama.

Projektom se pokrenula i nova suradnja s referentnim točkama Finske, Grčke i Slovenije s ciljem zajedničkog učenja i razmjene dobrih praksi o uvođenju i provedbi mehanizama praćenja osoba s kvalifikacijom nakon završetka programa strukovnog obrazovanja. Ova aktivnost značajno će doprinijeti daljnjem razvoju nacionalnog modela praćenja učenika nakon završetka školovanja osmišljenom i testiranom u sklopu prethodnog EQAVET NRP projekta.

Daljnji razvoj nacionalnog modela za praćenje učenika nakon završetka školovanja jedna je od najvažnijih aktivnosti projekta, a provodi se u suradnji sa strukovnom školama. Praćenje se provodi s ciljem dobivanja informacija o karijerama osoba koje su završile programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te dobivanja povratnih informacija o sadržaju i izvedbi obrazovnog procesa, zbog čega je ono od iznimne važnosti kako sustavu tako i školama. Novi ciklus praćenja bit će proveden u 2020. godini u osam strukovnih škola na generaciji koja je završila školovanje 2019. godine.

U sklopu projekta Agencija po prvi puta organizira konferenciju za predstavnike srednjih strukovnih škola o osiguravanju kvalitete. Konferencija se organizira sa svrhom promocije kulture kvalitete i jačanja kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrednovanja.

Projektom se također nastavlja informiranje široke mreže dionika u strukovnom obrazovanju o procesu uspostave nacionalnih pokazatelja kvalitete te daljnjeg jačanja kapaciteta strukovnih škola u procesu osiguravanja kvalitete kroz samovrednovanje i komplementarne alate. Više detalja o aktivnostima i rezultatima projekta i relevantne publikacije o osiguravanju kvalitete nalaze se na web stranicama projekta https://qavet.hr.