Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange/Tehnička pomoć i razmjena informacija) je program Europske Unije koji pruža kratkoročnu tehničku pomoć na području usklađivanja, primjene i provedbe zakonodavstva Europske unije.

TAIEX pruža pet osnovnih usluga: dokumentacijsko-informacijske usluge i savjetovanje o zakonodavstvu jedinstvenog tržišta, radionice i seminare, studijske posjete Europskoj komisiji i državama članicama, ekspertna savjetovanja državama korisnicama te uspostavu baze podataka o projektima tehničke pomoći i njihovim rezultatima.

U okviru TAIEX programa, Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrena su tri projekata:
Studijski posjet na temu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Posjet predstavnika Agencije Finskoj, od 17. – 19. lipnja 2013.  i susret s predstavnicima sljedećijh institucija: OMNIA – the Joint Authority of Education in Espoo Region, Finnish Association for the Development of Vocational Education and Training (AMKE) i Finnish National Board of Education (FNBE).

 

Posjet inozemnog stručnjaka na temu priznavanja strukovnih kvalifikacija

Posjet španjolskog stručnjaka Agenciji i održavanje radionice za djelatnike Agencije, 27. – 28. listopada 2014., na temu priznavanja inozemnih strukovnih kvalifikacija i provedba procesa priznavanja kvalifikacija.
Studijski posjet na temu modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih korištenjem ESF fonda

Posjet predstavnika Agencije Portugalu, od 17. – 19. studenog 2014.  i susret s predstavnicima: Upravljačkog tijela Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, Nacionalne agencije za kvalifikacije i strukovno obrazovanje (ANQEP), Agencijom za koheziju i razvoj (AD&C), Portugalskom agencijom za cjeloživotno učenje (PROALV).