Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Natječaji

NATJEČAJI U NAJAVI:

Trenutno nema Natječaja u najavi.

 

OTVORENI NATJEČAJI:

Trenutno nema otvorenih Natječaja.

 

ZATVORENI NATJEČAJI:

Poziv: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.6.2022. do 4.7.2022.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje

Prijavitelji: osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18; 98/19 i 64/20)

Više informacija dostupno je na poveznici.

Odgovori na često postavljena pitanja

Odluka o financiranju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju

 

 

Poziv: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 18.6.2021. do 8.7.2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje

Prijavitelji: osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18; 98/19 i 64/20)

Više informacija dostupno je na poveznici.

Odgovori na često postavljena pitanja – I. dio

Odgovori na često postavljena pitanja – II. dio

Odluka o financiranju

 

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 08.01.2021. do 22.03.2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Više informacija dostupno je na poveznici.

Odgovori na često postavljena pitanja br.1

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2

Odluka o financiranju

 

 

Poziv: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Tip natječaja: Ograničeni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 31.07.2019. do 29.11.2019.

Više informacija dostupno je na poveznici

Odluka o financiranju

 

Poziv: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

Tip natječaja: Ograničeni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 31.07.2019. do 29.11.2019.

Više informacija dostupno je na poveznici

Odluka o financiranju

 

Poziv: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 19.11.2018. do 29.03.2019.

Više informacija dostupno je na poveznici

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije br. 1 Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 12.02.2019. godine dostupna je ovdje

Odgovori na često postavljena pitanja br. 1 – 31.1.2019.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2 – 22.2.2019.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 3 – 8.3.2019.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 4 – 22.3.2019.

Odluka o financiranju

 

Poziv: Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 12.3.2018. do 4.6.2018.

Dokumenti dostupni na poveznici

Odgovori na često postavljena pitanja br. 1 – 23.04.2018.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2 – 15.05.2018.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 3 – 24.05.2018.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 4 – 28.05.2018.

Odgovor na postavljeno pitanje – 29.05.2018.

Odluka o financiranju

 

Poziv: Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 30.3.2018. do 14.5.2018.

Dokumenti dostupni na poveznici

Odgovori na često postavljena pitanja br. 1 – 7.5.2018.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2 – 10.05.2018.

Odluka o financiranju

 

Poziv: Internacionalizacija visokog obrazovanja

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 4.12.2017. do 5.3.2018.

Dokumenti dostupni na poveznici

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije br. 1 Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 15.02.2018. godine dostupna je ovdje

Odgovori na često postavljena pitanja br. 1 – 10.01.2018.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2 – 16.02.2018.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 3 – 23.02.2018.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 4 – 27.02.2018.

Odluka o financiranju

 

Poziv: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 14.6.2017. do 21.7.2017.

Više informacija dostupno je na poveznici.

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 13.07.2017. godine dostupna je ovdje.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 1 – 27.06.2017.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2 – 14.07.2017.

Odluka o povećanju financijskih sredstava za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.”

Odluka o financiranju

 

Poziv: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 3.3.2017. do 31.5.2017.

Dokumenti dostupni na poveznici.

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 4.5.2017. godine dostupna je ovdje.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 1 – 19.04.2017.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2 – 11.05.2017.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 3 – 23.05.2017.

Odluka o financiranju

 

Poziv: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.12.2016. do 19.4.2017.

Dokumenti dostupni na poveznici

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije br. 1 Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 27.02.2017. godine dostupna je ovdje

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije br. 2 Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 15.03.2017. godine dostupna je ovdje

Odgovori na često postavljena pitanja br. 1 – 13.02.2017.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2 – 10.03.2017.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 3 – 27.03.2017.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 4 – 12.04.2017.

Odluka o financiranju

 

Poziv: Izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“

Tip natječaja: Ograničeni postupak/Izravna dodjela sredstava

Status: otvoren do 31.03.2017.

Odluka o financiranju operacije “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

Odluka o financiranju operacije “Dodjela stipendija u prioritetnim područjima (STEM)”

Odluka o financiranju operacije “Modernizacija stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”

Odluka o financiranju operacije “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre”

Odluka o financiranju operacije „Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa“

Odluka o financiranju operacije “Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori – ZNANSTVENA SURADNJA”

Odluka o financiranju operacije „Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)“

Odluka o financiranju operacije “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Odluka o financiranju “e-škole Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)”

Odluka o financiranju “Promocija cjeloživotnog učenja faza II”

Odluka o izmjeni odluke o financiranju operacije “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre”

 

Poziv: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016.

Dokumenti dostupni na poveznici

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije br. 2 Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 22.11.2016. godine dostupna je ovdje

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 26.10.2016. godine dostupna je ovdje

Odgovori na često postavljena pitanja br. 1 – 7.11.2016.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 2 – 29.11.2016.

Odgovori na često postavljena pitanja br. 3 – 05.12.2016.

Odluka o financiranju

 

Poziv: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza II.

Broj poziva: UP.03.2.1.02

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 2.6.2016. do 13.7.2016.

Dokumentacija je dostupna ovdje

Dokumenti:

Odgovori na često postavljena pitanja br.1 – 14.06.2016.

Odgovor na postavljeno pitanje_ 16.06.2016.

1. U Obrascu 3. Popis učenika s teškoćama, da li u polje B1 na radnom listu „Podaci o učenicima“ treba unijeti samo prijavitelja ili sve osnivače škola?
U Obrascu 3. Popis učenika s teškoćama u polje B1 pod rubrikom “Osnivač” potrebno je unijeti samo prijavitelja projekta.

Odgovori na često postavljena pitanja br.2 – 6.7.2016.

Odluka o financiranju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju

 

Poziv: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju  u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Broj poziva: UP.03.2.1.01

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.7.2015. do 14.8.2015.

Dokumentacija je dostupna ovdje

VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga od 28.7.2015. godine dostupna je ovdje

Dokumenti:

Odgovori na često postavljena pitanja br.1 – 24.7.2015.

Odgovori na često postavljena pitanja br 2 – 03.08.2015.

Odgovori na često postavljena pitanja br 3 – 07.08.2015.

Odluka o financiranju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju