Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Međunarodna i bilateralna suradnja

Suradnja s europskim i međunarodnim institucijama

Agencija je razvila mehanizme povezivanja i aktivne suradnje s inozemnim obrazovnim institucijama istog profila kao što je i Agencija, radi .

Neke od europskih i međunarodnih institucija s kojima Agencija surađuje su:

Bilateralna suradnja

Agencija je kroz dugi niz godina razvila i bilateralnu suradnju s brojnim institucijama kao što su: Centera RS za poklicno izobraževanje (CPI), Slovenija; Metropolitan University College. Danska, Omnia, Finska, itd.)

Kroz ovu suradnju Agencije razmijenjuje iskustva s drugim zemljama, dobiva uvid u napredne prakse te gradi partnerstva u svrhu razvoja i prijenosa inovacija u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Također, kroz ovu suradnju razvijaju se i dogovaraju zajednički projekti koji se financiraju iz različitih fondova i programa, poput Erasmus +.

Europske i međunarodne institucije s kojima Agencija surađuje:

Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (European Centre for the Development of Vocational Training / Centre Européen pour le veloppement de la Formation Professionnelle – CEDEFOP)

Centar je osnovan je 1975. godine. CEDEFOP je neprofitna, decentralizirana i neovisna agencija. Sjedište mu je u Solunu. Centar ima savjetodavnu ulogu i pomaže Europskoj komisiji, državama članicama, institucijama EU-a i drugim organizacijama da na osnovi njegovih istraživanja i podataka kompetentno odlučuju o politikama strukovnog obrazovanja.

Centar svojim suradnicima priskrbljuje najnovije informacije o stanju i kretanjima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u EU-u. CEDEFOP izdaje i Cedefop Info, list u kojem se objavljuju informacije o aktualnim događanjima u svezi sa strukovnom izobrazbom u svim državama članicama, dostupan na engleskome, njemačkom i francuskome jeziku. Besplatne publikacije CEDEFOP-a su “Cedefop Info”, “Panorama” i “Discussion papers”.
Centar izrađuje studije i izvješća o pitanjima strukovnog obrazovanja, i to iz područja kvalitete, transparentnosti i akreditacije neformalnog učenja, trendova u sektorima, novih kvalifikacija, financiranja i sl. CEDEFOP organizira studijske posjete drugim državama članicama vezane uz određena područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U sklopu CEDEFOP-a djeluju knjižnica i dokumentacijski centar, koji nude informacije i dokumentaciju o razvoju strukovne izobrazbe u EU-u. Centar svake godine Europskom parlamentu podnosi izvješće o svojim aktivnostima i provedbi plana za prethodnu godinu.

Europska zaklada za strukovno obrazovanje (ETF)

ETF je agencija Europske unije sa sjedištem u Torinu, Italija. Osnovana je 1990. sa svrhom da pridonese razvoju sustava obrazovanja i osposobljavanja u zemljama partnerima (nečlanicama) EU-a. Misija Europske zaklade za strukovno obrazovanje je pomoć tranzicijskim zemljama i zemljama u razvoju u usmjeravanju ljudskih potencijala kroz reformu sustava obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada, poštujući odredbe politike vanjskih odnosa EU-a.

Aktivnosti ETF-a utemeljene su oko niza projekata koji se provode u zemljama partnerima radi omogućavanja reforme sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te sustava zapošljavanja. Sve aktivnosti provode se radi pružanja usluga Europskoj komisiji, zemljama partnerima i zemljama članicama EU-a. ETF pomaže Europskoj komisiji kako bi ulaganje u reforme sustava obrazovanja i osposobljavanja u zemljama partnerima bilo što učinkovitije i u skladu s politikom vanjskih odnosa EU-a. ETF savjetuje i pruža potporu projektnim ciklusima raznim općim upravama Europske komisije – na njihov zahtjev.
ETF podupire zemlje partnere na način da tvorcima politika i drugim dionicima pruža mogućnost za učenje politika reformskih strategija. ETF daje savjete iz područja politike strukovnog obrazovanja i inovativnih pristupa u EU-u te primjere dobre prakse iz drugih partnerskih zemalja. Uz to, daje potporu zemljama partnerima pri razvoju pristupnih politika razvoja kako bi ojačali posjedovanje i održivost za proces reformi. Konkretno, provode seminare za ciljane skupine, organiziraju radne posjete i fokusne skupine kako bi potaknuli razmatranje i debatu među tvorcima politika, te podupiru razvoj pouzdanih informacija i analize cjelokupnog procesa reforme. ETF djeluje u bliskoj suradnji sa zemljama članicama EU-a u svrhu pridonošenja usklađivanju pomoći što je pružaju EU, zemlje članice i zemlje partneri.


Međunarodni centar za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (UNESCO-UNEVOC)

Osnovan 2000., a započeo je  s radom u Bonnu (Njemačka) 2002. godine. UNESCO-UNEVOC – Međunarodni centar za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje – istodobno predstavlja specijalizirani centar za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (TVET) te središte međunarodne mreže strukovnih institucija, kojega je svrha da pomogne osnažiti i unaprijediti sustave strukovnog obrazovanja zemalja članica Ujedinjenih naroda.
UNEVOC mreža obuhvaća državna ministarstva, istraživačke institucije te institucije koje se bave planiranjem i osposobljavanjem, a djeluje kao platforma za razmjenu informacija. Ideal koji usmjerava djelovanje ovoga centra je strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje je relevantno za potrebe tržišta rada, koje je visokokvalitetno i široko dostupno. UNESCO-UNEVOC predstavlja ključnu komponentu UNESCO-ova međunarodnog programa glede  tehničkoga i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Djeluje i kao potpora mandatu UNESCO-a „Obrazovanja za sve“ i „Obrazovanje za održivi razvoj“. Centar u ovome uspijeva na način da podupire jačanje i modernizaciju svjetske UNEVOC-ove mreže s posebnim naglaskom:

  • na poticanje međunarodne i regionalne suradnje na području razvoja ljudskih potencijala
  • na promoviranje normativnih instrumenata i standarda UNESCO-a
  • na promoviranje inovativnih rješenja na području TVET-a
  • na razmjenu znanja
  • na mobilnost sredstava i ekspertize
  • na jačanje partnerstva s drugim relevantnim institucijama.

 

British Council (BC)

 

British Council (BC) je međunarodna organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za kulturne veze i obrazovne mogućnosti, osnovana 1934. godine. BC stvara prilike za međunarodnu suradnju između stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja i širom svijeta među njima grade povjerenje. BC je globalna organizacija s više od 190 ureda u 110 zemalja i teritorija. Svake godine utječe na živote više od 500 milijuna ljudi.

British Council Hrvatska radi na izgradnji povjerenja i stvaranju prilika za stanovnike Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske. Usredotočili su se na razvijanje vještina koje mogu doprinijeti ekonomskom rastu i pomoći u razvoju otvorenog i kreativnog društva.