Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Vanjsko vrednovanje, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih razvit će najvećim dijelom kroz  ESF projekt Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Model vanjskog vrednovanja razvit će se nastavno na model samovrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih, što uključuje i opis postupka vanjskog vrednovanja i sustava ocjenjivanja i načina donošenja odluka na temelju provedenog vrednovanja. Uspostavit će se i mreža vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih što će uključivati odabir vanjskih vrednovatelja, izradu programa osposobljavanja i osposobljavanje vanjskih vrednovatelja te izradu modela naknadnog praćenja.

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729