Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Postupak vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Agencija) na temelju članka 25. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine 144/21), Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (Narodne novine 19/23), Protokola, Etičkog kodeksa, u skladu sa standardima kvalitete utvrđenima u Smjernicama  te sukladno dobroj europskoj praksi i politikama u osiguravanju kvalitete u području obrazovanja odraslih.

Svrha je postupka vanjskog vrednovanja rada ustanova provjeriti u kojoj mjeri ustanove za obrazovanje odraslih ispunjavaju utvrđene standarde kvalitete. Ovim se pristupom štiti kvaliteta obrazovanja odraslih, ustanova za obrazovanje odraslih i programa za obrazovanje odraslih te osigurava ispunjenost standarda kvalitete. Ujedno, tim se postupkom potiče daljnji razvoj kvalitete ustanova u svim segmentima njihova rada (obrazovni programi, učenje i poučavanje, resursi, briga o polaznicima, suradnja i dr.), ali i aktivno preuzimanje odgovornosti samih ustanova za osiguravanje kvalitete i ostvarivanje strateških ciljeva ustanove. Time se doprinosi unaprjeđivanju kvalitete pojedinačnih ustanova, a posljedično i sustava obrazovanja odraslih u cjelini.

Postupak vanjskog vrednovanja ustanova sastoji se od  aktivnosti koje se provode prije posjeta ustanovi, tijekom posjeta ustanovi i nakon posjeta ustanovi.

Agencija donosi Izvješće o vanjskom vrednovanju ustanove i Rješenje o ocjeni razine kvalitete ustanove.

Ustanove za obrazovanje odraslih podliježu vanjskom vrednovanju ustanova koje provodi Agencija svakih 5 do 7 godina na temelju Godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova ili na zahtjev ustanove.

 

 Godišnji plan provedbe vanjskog vrednovanja Ustanova za obrazovanje odraslih za 2025.godinu

Izmjene i dopune Godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanja odraslih  za 2024. godinu

Godišnji plan provedbe vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih za 2024. godinu

 

Dokumenti:

Protokol vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

Smjernice za provedbu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

Etički kodeks vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazac zahtjeva za pokretanje vanjskog vrednovanja ustanove

Obrazac zahtjeva za uvrštenje u Godišnji plan provedbe vanjskog vrednovanja ustanova

 

Protokol vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja

Obrazac  za prijavu završne provjere

Obrazac za prijavu obrane završnog rada

 

Ishodi vanjskog vrednovanja: 

Rješenje_Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih

Izvješće o vanjskom vrednovanju Obrtničkog učilišta-ustanove za obrazovanje odraslih

 

Rješenje_Ustanova za obrazovanje odraslih Dante

Izvješće o vanjskom vrednovanju Ustanove za obrazovanje odraslih Dante

 

Rješenje_Veleučilište Aspira

Izvješće o vanjskom vrednovanju Veleučilišta Aspira