Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Vanjsko vrednovanje, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih razvit će najvećim dijelom kroz  ESF projekt Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Model vanjskog vrednovanja razvit će se nastavno na model samovrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih, što uključuje i opis postupka vanjskog vrednovanja i sustava ocjenjivanja i načina donošenja odluka na temelju provedenog vrednovanja. Uspostavit će se i mreža vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih što će uključivati odabir vanjskih vrednovatelja, izradu programa osposobljavanja i osposobljavanje vanjskih vrednovatelja te izradu modela naknadnog praćenja.