Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Metodologija izrade kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

Strukovno obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnoga kurikuluma za strukovno obrazovanje, sektorskih kurikuluma, strukovnih kurikuluma te kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje.

Kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje izrađuje se na temelju sektorskih i strukovnih kurikuluma nakon njihova donošenja u suradnji s dionicima strukovnog obrazovanja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje utvrđuje se plan i vremenski slijed stjecanja ishoda učenja s pripadajućim nastavnim temama, metodama učenja i poučavanja, načinima praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja te zajedničkim aktivnostima i horizontalnim temama koje pridonose stjecanju ishoda učenja.

Smjernice za izradu kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje utvrđuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ovdje možete pronaći standarde kvalifikacija za koje su donesene Odluke o upisu u Registar HKO-a, uz napomenu da su trenutno objavljene nelektorirane inačice dokumenata.

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO