Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Agencija je ugovorila novi ESF+ projekt Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja

  Datum objave: 6. ožujka 2024.

Agencija je ugovorila novi ESF+ projekt Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja

 

Agencija je potpisala ugovor o provedbi projekta Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja, što je drugi sklopljeni ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (ESF+), Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ESO4.5. (2.e) Veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanje uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja.

Projekt je vrijedan 16.999.466,64 EUR i provodit će se do prosinca 2029. godine.

Opći cilj projekta je nastaviti proces reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. Specifični cilj usmjeren je na pružanje podrške svim dionicima sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za uvođenje, provedbu i reviziju kurikulumskih dokumenata.

Kroz projekt će se nastaviti provoditi niz aktivnosti usmjerenih na usavršavanje i jačanje kompetencija odgojno-obrazovnog osoblja u srednjim strukovnim školama (stručni skupovi, radionice te velika nacionalna događanja poput Dana strukovnih nastavnika, Konferencije za ravnatelje i sl.), pružit će se podrška strukovnim školama kroz posjete mobilnih timova te će se kontinuirano informirati stručna i šira javnost putem medijskih kampanja, a sve s ciljem uspješnog uvođenja novih kurikulumskih dokumenata u sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.