Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Samovrjednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

Samovrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih čini  jedan od dva ključna elementa (uz vanjsko vrednovanje) osiguravanja kvalitete sustava obrazovanja odraslih. Iako je samovrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih na sustavnoj razini još u fazi razvoja brojne ustanove (srednje strukovne škole), s obzirom da provode programe strukovnog obrazovanja odraslih polaznika, uključene su u postupak samovrednovanja u sklopu samovrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje. Kao i ostale ustanove za strukovno obrazovanje, te ustanove za obrazovanje odraslih kroz ovaj proces procjenjuju kvalitetu svoga rada s ciljem sustavnog unaprjeđenja. Ove ustanove u procesu samovrednovanja također koriste mrežni alat za samovrednovanje e-Kvaliteta (www.asoo.hr) i Priručnik za samovrednovanje sa smjernicama za samovrednovanje.

Daljnji razvoj samovrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih, gdje će sve ustanove biti obuhvaćene na sustavan način provest će se kroz ESF projekt Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Polazna točka za izradu ovog modela bit će upravo samovrednovanje koje se provodi u ustanovama za strukovno obrazovanje koje ujedno provode programe obrazovanja odraslih. Model će uključivati odabir područja kvalitete i kriterija kvalitete relevantnih za praćenje i unapređivanje kvalitete u obrazovanju odraslih. Nakon izrade modela samovrednovanja izradit će se i alati za samovrednovanje (e-alat za samovrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih, priručnici i instrumentariji za samovrednovanje). Model samovrednovanja će uključivati podršku ustanovama za obrazovanje odraslih u provedbi procesa samovrednovanja, a provest će se i pilotiranje modela samovrednovanja. Nakon pilot faze provest će se evaluacija modela samovrednovanja te će se model prema potrebi unaprijediti.

 

Priručnik za unutarnje osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih Smjernice područja i alati za samovrednovanje