Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zajedno s drugim dionicima bila je uključena u proces programiranja za proračunsko razdoblje Europskog socijalnog fonda 2014. -2020. u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekti OP ULJP 2014.-2020. koji su bili u provedbi, a čiji je korisnik bila Agencija:

Projekt “Promocija cjeloživotnog učenja” (PCU), ukupne vrijednosti 11.506.369,61 kn, bio je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (OP ULJP 2014 – 2020). Nositelj projekta bila je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), a projekt se provodio u razdoblju od 2016. do 2019. godine.

Svrha projekta bila je odgovoriti na identificirani problem nedovoljnog uključivanja građana RH u sustav cjeloživotnog učenja ciljanim aktivnostima promocije važnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih te jačanjem kapaciteta dionika sustava obrazovanja odraslih, a uzimajući u obzir činjenicu da je cjeloživotno učenje bilo strateški cilj RH. Temeljem navedenog bili su definirani i postavljeni ciljevi projekta PCU i to:

 1. promocija važnosti i različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj
 2. jačanje kapaciteta svih dionika uključenih u sustav obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Projektne su aktivnosti bile su organizirane u sklopu osam elemenata:

 1. Osmišljavanje sveobuhvatne i kontinuirane promocije cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih u RH
 2. Provedba kampanje promocije cjeloživotnog učenja
 3. Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja (TCU)
 4. Organizacija Međunarodnog andragoškog simpozija
 5. Organizacija i provedba edukacije za djelatnike ASOO/MZO
 6. Izrada i provedba programa jačanja kompetencija andragoških djelatnika
 7. Promidžba i vidljivost
 8. Upravljanje projektom i administracija

U okviru Elementa 1 osigurana je strateška podloga za promociju cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj. Analizirane su dosadašnje prakse i primjeri iz drugih zemalja, te je predložena  strategija kontinuirane promocije cjeloživotnog učenja uz suradnju relevantnih dionika. Provedeno je sveobuhvatno istraživanje obrazovanja odraslih, na temelju kojeg su izrađeni i tiskani Rezultati istraživanja te Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja 2017. – 2020.

U sklopu kampanje promocije cjeloživotnog učenja, Agencija je organizirala ukupno 90 događanja. Uspostavljena je mreža od osam regionalnih koordinatora radi decentralizacije aktivnosti te uključivanja svih regija i županija Hrvatske. Održane su četiri nacionalne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja, tijekom kojih su organizirana brojna besplatna događanja poput radionica, predavanja i seminara, uz sudjelovanje nekoliko desetaka tisuća građana. Kampanje su bile snažno medijski popraćene te popraćene  promotivnim materijalima te brošurama o rezultatima kampanje.

U okviru projekta održana su četiri Međunarodna andragoška simpozija, koji su djelatnicima u obrazovanju odraslih omogućili upoznavanje s najnovijim trendovima i politikama obrazovanja odraslih na nacionalnoj i europskoj razini, te primjere dobre prakse iz Europe. Također, s ciljem unaprjeđenja profesionalizacije i poticanja razmjene znanja među nastavnicima, provedeno je osam ciklusa andragoških radionica s ukupno 259 sudionika iz ustanova za obrazovanje odraslih. Edukacije su se provodile kroz program Curriculum globALE koji je obuhvaćao pet tematskih osnovnih modula.

Više informacija o projektu možete pronaći na: https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/

 

Projekt “Promocija cjeloživotnog učenja faza II ukupne vrijednosti 11.840.800,00 kn (1.571.544,23 eura), bio je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (OP ULJP 2014 – 2020). Nositelj projekta bila je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), a projekt se provodio u razdoblju od 2020. do 2023. godine.

Svrha projekta bila je odgovoriti na problem nedovoljnog uključivanja građana RH u cjeloživotno učenje podizanjem svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, promocijom različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje te širenjem postojećih i uvođenjem novih aktivnosti povećati sudjelovanje/uključenost odraslih u procesima cjeloživotnog učenja.

Projektne su aktivnosti bile organizirane u sklopu četiri elemenata:

 1. Nacionalna kampanja promocije cjeloživotnog učenja
 2. Jačanje kompetencija obrazovnog osoblja u ustanovama za obrazovanje odraslih
 3. Promidžba i vidljivost
 4. Upravljanje projektom i administracija

U nastavku slijedi pregled ostvarenih aktivnosti projekta:

 • izrađen je redizajn vizualno-komunikacijskog rješenja projekta
 • formirana je Radna skupina za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU u RH 2017. – 2021. te je izrađena Publikacija o rezultatima praćenja provedbe Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u RH 2017. – 2021. i unaprjeđenja promocije cjeloživotnog učenja
 • održana su dva studijska posjeta u Francuskoj i Slovačkoj zbog pregleda najboljih praksi EU-a u području cjeloživotnog učenja, s posebnim naglaskom na aktivnosti i mjere promocije cjeloživotnog učenja u relevantnim institucijama
 • održane su tri stručno-znanstvene konferencije na kojima je sudjelovalo ukupno oko 250 sudionika te su izrađene tri publikacije nakon održanih stručno-znanstvenih konferencija s ciljem daljnje diseminacije između obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih
 • izrađeni su komunikacijski materijali za medijske kampanje promicanja cjeloživotnog učenja
 • provedene su tri medijske kampanje promicanja cjeloživotnog učenja.

Više informacija o projektu možete pronaći na: https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/

 

Projekt “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” bio je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je bila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosila je ukupno 11.828.218,80 HRK, od čega se 85% sufinanciralo iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Provedeno je istraživanje o potrebama za dodatnim stručno-profesionalnim razvojem nastavnika strukovnih predmeta i trendovima u gospodarstvu, analizirajući postojeći sustav stručnog usavršavanja nastavnika. Objavljene su Smjernice za stručno usavršavanje i trajni profesionalni razvoj.  Radna skupina je na temelju istraživanja izradila Koncept novog modela stručnog usavršavanja, koji je obuhvatio 655 nastavnika kroz pet ciklusa stručnog usavršavanja. Revidirana verzija koncepta, Novi model stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, uključuje Preporuke za osiguravanje kvalitete novog koncepta i provedbe otvorenog programa.

Prema novom modelu, održano je 56 stručnih skupova. Stručni skupovi za nastavnike pripravnike, koji sada traju dva dana, uključuju 12 sati vođene edukacije. U svrhu jačanja kompetencija za polaganje stručnih ispita, provedeno je 10 generičkih stručnih skupova za nastavnike pripravnike.

Izrađen je mrežni portal edu.asoo.hr za podršku stručnom usavršavanju, s 5 opširnih materijala za 4 modula, 23 kraća materijala za 14 modula, 15 webinara i 4 e-tečaja. Održano je šest svečanosti napredovanja i obnove zvanja.

Organizirano je pet događanja Dani strukovnih nastavnika, na kojima se usavršavalo gotovo 2000 nastavnika kroz više od 180 predavanja i radionica. Posljednji događaj, održan u Šibeniku u lipnju 2021., bio je pod strogim epidemiološkim mjerama. Nakon tih događanja, izrađena je brošura Dani strukovnih nastavnika s informacijama o predavanjima, radionicama i osvrtima sudionika.

U svrhu unaprjeđenja sustava strukovnog obrazovanja i povezivanja Agencije s ustanovama, održane su tri Konferencije za ravnatelje strukovnih škola.

Više informacija o projektu možete pronaći na: https:// www.eduasoo.hr/

 

Projekt „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre” bio je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je bila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosila je ukupno 49.919.843,34 HRK / 6.625.501,80 EUR, od čega se 85% sufinanciralo iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Cilj projekta bio je promocija važnosti učeničkih kompetencija i strukovnih zanimanja kroz unapređenje postojećeg sustava strukovnih natjecanja i jačanje kompetencija djelatnika škola i učenika kroz sudjelovanje u moderniziranom sustavu natjecanja i smotri na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Projekt je bio započeo u veljači 2018. godine, a provedba je trajala do 30. rujna 2023.

Provedeno je Istraživanje strukovnih škola, nastavnika, ravnatelja i učenika o postojećem modelu smotri radova i natjecanja učenika, koje je obuhvatilo 58 učenika, 500 nastavnika i 120 ravnatelja. Stručna radna skupina izradila je dokumente Analiza postojećeg modela strukovnih natjecanja i smotri  i Novi model natjecanja učenika strukovnih škola. Formirane su 44 radne skupine koje su izradile tehničke opise i modele zadataka za 44 discipline, što je rezultiralo objavljenim i implementiranim dokumentima Tehnički opis i Model zadatka .

Pokrenuta je kampanja „Vještine su svuda oko nas” i izrađena mrežna stranica worldskillscroatia.hr. Održano je 130 edukativnih radionica za učenike i nastavnike strukovnih škola. Prvo Državno natjecanje bilo je WorldSkills Croatia 2019., a potom su organizirana natjecanja WorldSkills Croatia 2021., WorldSkills Croatia 2022. i WorldSkills Croatia 2023.

Tim Hrvatska sudjelovao je na EuroSkillsu 2018. u Budimpešti, osvojivši nagrade Medaljon izvrsnosti i Best of Nation, te na WorldSkills Kazan 2019., gdje su osvojili Medaljon izvrsnosti i Best of Nation. Na EuroSkills 2023. u Gdańsku osvojili su Medaljon izvrsnosti i brončanu medalju.

Osigurano je daljnje sudjelovanje predstavnika Agencije u WorldSkills International i WorldSkills Europe. Izrađen je informacijski sustav za natjecanja – WSC SINAS sustav (Središnji informacijski natjecateljski sustav).

Više informacija o projektu možete pronaći na: https://www.worldskillscroatia.hr

 

Projekt “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Projekt se provodio u razdoblju od studenoga 2017. godine do prosinca 2023. godine, ukupne vrijednosti u iznosu od 133.314.319,65 HRK / 17.693.850,91 EUR.

Svrha projekta bila je razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje, a ostvarena je kroz ispunjenje specifičnih ciljeva projekta: razvoja inovativnih i fleksibilnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama tržišta rada te jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za uvođenje i provedbu kurikuluma.

Osnovana je strateška Radna skupina za analizu i koncept metodologije izrade sektorskih i strukovnih kurikuluma, uključujući predstavnike ministarstava, obrazovnog i realnog sektora te sindikata. Održana su tri sastanka, jedno studijsko putovanje, i postignuti su kritični pomaci u usuglašavanju dionika. Formirano je 19 podsektorskih radnih skupina i posebna skupina za učenike s teškoćama, praćenje i upravljanje procesom razvoja SZ, SK i K, s ukupno 100 članova i 20 koordinatora. Održane su tri dvodnevne radionice za definiranje prioritetnih standarda zanimanja.

Osnovano je 66 radnih skupina sa 265 članova za izradu prijedloga za 108 standarda zanimanja u 13 strukovnih sektora. Održano je šest radionica za koordinatore i članove radnih skupina te dvije edukacije za provoditelje Anketa o standardu zanimanja. Izrađen je uzorak s više od 17.000 poslodavaca za provedbu Anketa, prikupljeno je gotovo 1.400 Anketa u preko 900 tvrtki. Dovršeno je 108 prijedloga standarda zanimanja i izrađeno 142 standarda kvalifikacija.

Održane su diseminacijske aktivnosti, uključujući izradu vizualnog identiteta projekta, knjige standarda, infografike, letaka i promotivnih materijala. Provedene su dvije medijske kampanje za osvještavanje poslodavaca. Izrađena je metodologija izrade sektorskih kurikuluma, animacija/film za diseminaciju informacija, te su upisana 104 prijedloga standarda zanimanja u registar HKO.

Izrađeno je 13 priručnika za obrazovne sektore, proširena baza e-kvalifikacije i stvorena nova baza e-kurikulum. Izrađeno je 14 sektorskih i 132 strukovna kurikuluma te model kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje. Održano je 50 radionica za uvođenje novih kurikuluma i 41 regionalni stručni skup za upoznavanje odgojno-obrazovnog osoblja s novim kurikulumima. Angažiran je stručnjak CEDEFOP-a (Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja) za predstavljanje europskih prioriteta u strukovnom obrazovanju. Izrađeno je 2.525 drugih obrazovnih materijala.

Više informacija o projektu možete pronaći na: Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 

U lipnju 2023. godine završila je provedba ESF projekta “Razvoj sustava osiguranje kvalitete u obrazovanju odraslih”, koji je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodila u razdoblju od siječnja 2019. do lipnja 2023. godine. Konačna verzija završnog izvješća odobrena je u rujnu 2023. godine te je ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava bio 1.446.861,88 EUR.

Specifični cilj projekta bio je razvoj sustava osiguravanja kvalitete kroz izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja obrazovanja odraslih temeljenog na relevantnim istraživačkim podacima. Provedba projekta bila je organizirana kroz četiri elementa:

 1. element: Nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih (PIAAC)
 2. element: Uspostava sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih
 3. element: Promidžba i vidljivost
 4. element: Upravljanje projektom i administracija.

Ključna aktivnost prvog elementa bila je provedba istraživanja PIAAC, OECD-ovog Programa za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih. Ovo istraživanje procjenjuje vještine radno sposobnog stanovništva (16-65 godina), njihovu primjenu na poslu i u svakodnevnom životu, te utjecaj obrazovanja i iskustva učenja na te vještine. Cilj je bio poboljšati obrazovni sustav, osigurati jednak pristup obrazovanju i poticati vještine koje pridonose gospodarskom rastu i socijalnom blagostanju.

Drugi element bio je usmjeren na razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Analizom postojećeg stanja i prikupljanjem najboljih praksi iz drugih zemalja, izrađen je nacrt novog modela osiguranja kvalitete. Stručna radna skupina, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, definirala je temeljne procedure, standarde i područja kvalitete.

Pilotiranje modela provedeno je u suradnji s 25 reprezentativnih ustanova za obrazovanje odraslih, počevši sa samovrednovanjem. Ustanove su testirale i provodile osiguravanje kvalitete te izradile prva izvješća o samovrednovanju. Na temelju povratnih informacija izrađena je finalna verzija modela samovrednovanja, koja je implementirana na razini cijelog sustava obrazovanja odraslih.

Pripreme za pilotiranje modela vanjskog vrednovanja uključivale su izradu provedbenih dokumenata i edukaciju 30 stručnjaka za vanjsko vrednovanje.

Provedbu projekta pratilo je 55 edukacija s predstavnicima 250 ustanova za obrazovanje odraslih, te 84 sastanka i savjetodavna posjeta na temu osiguravanja kvalitete. Izrađeni su brojni materijali za pružanje informacija i podrške svim dionicima uključenima u proces osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Više informacija o projektu možete pronaći na: Razvoj sustava osiguranje kvalitete u obrazovanju odraslih

Program, punog naziva “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” je započeo u ožujku 2015. godine pilot projektom u kojem je sudjelovala 151 hrvatska škola. Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” provodio se do kraja kolovoza 2018. godine. Glavni rezultat pilot projekta je bio povećanje razine digitalne zrelosti 10 posto hrvatskih osnovnih i srednjih škola.

Na temelju iskustava i rezultata pilota CARNET je u rujnu 2018. godine, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, krenuo s provedbom druge faze programa „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)” u vrijednosti od 1,3 milijarde kuna, koja je obuhvatila sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj financirane iz državnoga proračuna, njih ukupno 1321 i to 907 osnovnih, 364 srednje i 50 umjetničkih škola i centara za odgoj i obrazovanje, u kojima su do 2. listopada 2023. provedene aktivnosti digitalne transformacije nastavnih i poslovnih procesa.

Opći cilj ostvaren programom e-Škole bio je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni su i specifični ciljevi programa e-Škole:

 • osigurana svrhovita, pouzdana i sigurna IKT okolinu prilagođena potrebama škola u Republici Hrvatskoj
 • poboljšana učinkovitost i koherentnost procesa u obrazovnom sustavu
 • unaprijeđene digitalne kompetencije koje doprinose digitalnoj zrelosti škola
 • unaprijeđeno strateško vodstvo škola za podizanje njihove digitalne zrelosti.

Vrijednost e-Škola prepoznala je i Europska komisija, projekt je 2020. godine osvojio prvo mjesto u kategoriji Inkluzivni rast – vještine i obrazovanje za digitalnu Europu u okviru Regiostars Awards – nagrade za najbolje projekte na razini cijele Europske unije, dokazujući važnost cjelovitog pristupa primjeni moderne tehnologije, digitalnih sadržaja i podrške omogućujući tako jednake prilike za obrazovanje svih učenika.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je imala ulogu partnera na ovom projektu. Djelatnici Agencije proveli su edukativne radionice na temu primjene tehnologije u učenju i poučavanju u ukupno 224 škole s ukupno 4360 nastavnika.

Više informacija o projektu možete pronaći na: https://www.e-skole.hr/