Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Opis sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

  • predškolskog odgoja
  • osnovnog obrazovanja
  • srednjeg obrazovanja
  • visoke naobrazbe.

Srednje škole, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa koji provode, nazivamo:

  1. Gimnazije (opće ili specijalizirane) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju.
  2. Strukovne škole u trajanju od jedne do u pravilu četiri godine, iznimno pet čijim završetkom učenik stječe kvalifikaciju određene razine, obujma, profila i kvalitete koja se dokazuje javnom ispravom čiji sadržaj i oblik propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
  3. Umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne i druge, što se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju.*

Postojeći sustav strukovnog odgoja i obrazovanja obuhvaća 70,9% ukupne srednjoškolske populacije, odnosno 135.930 učenika u 290 škola.
Sustav redovitoga strukovnog obrazovanja za stjecanje niže i srednje stručne spreme prema obrazovnim programima čine:

  • jednogodišnji i dvogodišnji programi niže stručne spreme u 23 obrazovna programa. Broj učenika koji pohađa ove programe je 1000 što je 0,7% ukupnog broja učenika strukovnog obrazovanja, odnosno 0,5% ukupne srednjoškolske populacije.
  • trogodišnji programi za zanimanja u industriji i obrtništvu u 93 obrazovna programa. Pohađa ih 49.560 učenika, što je 36,5% ukupnog broja učenika strukovnog obrazovanja, odnosno 25,9% ukupne srednjoškolske populacije.
  • četverogodišnji programi tehničkog i njima slična usmjerenja u 83 obrazovna programa. Pohađa ih 85.370 učenika što je 62,8% ukupnog broja učenika strukovnog obrazovanja, odnosno 44,5% ukupne srednjoškolske populacije.**

Shema obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj:

Izvor:
*Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, www.mzos.hr
**Strategija razvoja sustava strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2008. – 2013., srpanj, 2008. godine)

 

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729