Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Training 4 Skills in Digital Environment (T4SVEN)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nositelj je projekta Training 4 Skills in Digital Environment (T4SVEN) u suradnji s partnerima: Sveučilište u Patrasu (Grčka),  EVBB (Belgija), Sveučilište u Cipru (Cipar) i Hellenic Open University (Grčka).

Novi projekt osiguran je posebnim pozivom za dodjelu financijske potpore u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao odgovor na izazove u obrazovanju i osposobljavanju uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Glavni cilj projekta je podržati strukovno obrazovanje i osposobljavanje kroz set digitalnih alata temeljenih na načelima digitalne pedagogije, koji bi osigurali strukovnim nastavnicima kompetencije za integraciju digitalnih tehnologija s njihovom temeljnom strukom te bi se time unaprijedilo učinkovito poučavanje i podignula kvaliteta strukovnog obrazovanja uključujući i učenje temeljeno na radu (UTR).

Specifični ciljevi projekta su:

  • razviti koncept digitalne pedagogije s posebnim naglaskom na UTR u nekim od najteže pogođenih sektora zbog Covid-19, poput turizma, ugostiteljstva i prometa
  • pilotirati online tečaj o digitalnoj pedagogiji
  • pilotirati peer-review pristup vrednovanja konačnog razultata tečaja među nastavnicima
  • pripremiti SOO poučavanje i trening za pedagoške i metodičke izazove pri prelasku u digitalno i kombinirano okruženje za učenje
  • ojačati umrežavanje i međunarodnu suradnju kroz partnerstvo između zemalja i različitih razina obrazovanja
  • promicati otvorenost, inkluzivnost i inovativnost strukovnog obrazovanja.

Primarna ciljna skupina su nastavnici u SOO-u dok će ravnatelji škola, mentori UTR-a u tvrtkama, kreatori politika, istraživači i ostali dionici, te učenici strukovnog obrazovanja također imati koristi od inovativne prakse uvedene ovim projektom.

Transnacionalna dimenzija ovog projekta objedinjuje stručnost različitih zemalja i sustava strukovnog obrazovanja i omogućuje međusobno učenje, posebno o digitalnoj pedagogiji, koja će premostiti razliku između zemalja, sektora i obrazovanja, čime će krajnji rezultat projekta učiniti transnacionalnim i prenosivim u druge zemlje.

Vrijednost projekta iznosi 257.945,00 €, a razdoblje provedbe projekta traje od 1.ožujka 2021. godine do 1.veljače 2023. godine.

Društvene mreže projekta:

Facebook – T4sven – Training 4 Skills in the Digital Environment