Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Training 4 Skills in Digital Environment (T4SVEN)

Erasmus+ projekt Trening za vještine u virtualnom okruženju (T4SVEN), čiji je nositelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  osiguran je posebnim pozivom za dodjelu financijske potpore u okviru Ključna aktivnost 2: Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,  kao odgovor na izazove u obrazovanju i osposobljavanju uzrokovanih pandemijom COVID-19. Kroz projekt će se razviti set digitalnih alata koji će se temeljiti na načelima digitalne pedagogije kako bi se unaprijedilo učinkovito poučavanje u virtualnom svijetu u sektorima posebno pogođenim pandemijom COVID- 19, turizmu i ugostiteljstvu te prometu i logistici te time podignula kvaliteta strukovnog obrazovanja koja uključuje i učenje temeljeno na radu (UTR).

Glavni cilj projekta:

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost mladih i doprinijeti razvoju visokokvalificirane i mobilne radne snage, podržati zajednički razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) u Europi te ojačati njegovu kvalitetu, relevantnost i privlačnost.

Specifični ciljevi projekta su:

  • razviti koncept digitalne pedagogije s posebnim naglaskom na UTR u nekim od najteže pogođenih sektora zbog pandemije COVID-19, poput turizma, ugostiteljstva i prometa
  • pilotirati online zajednički digitalni program usavršavanja o digitalnoj pedagogiji
  • pilotirati vrednovanje konačnog rezultata zajedničkog digitalnog programa usavršavanja među nastavnicima
  • pripremiti nastavnike u SOO-u za pedagoške i metodičke izazove pri prelasku u digitalno i kombinirano okruženje za učenje
  • izraditi virtualnu platformu za provedbu zajedničkog digitalnog programa usavršavanja
  • izraditi virtualni svijet za provedbu praktične sektorske nastave

Primarna ciljna skupina su nastavnici u SOO-u dok će ravnatelji škola, mentori UTR-a u tvrtkama, kreatori politika, istraživači i ostali dionici, te učenici strukovnog obrazovanja također imati koristi od inovativne prakse uvedene ovim projektom.

Transnacionalna dimenzija ovog projekta objedinjuje stručnost različitih zemalja i sustava strukovnog obrazovanja i omogućuje međusobno učenje, posebno o digitalnoj pedagogiji, koja će premostiti razliku između zemalja, sektora i obrazovanja, čime će krajnji rezultat projekta učiniti transnacionalnim i prenosivim u druge zemlje.

Vrijednost projekta iznosi 257.945,00 €, a razdoblje provedbe projekta traje od 1.ožujka 2021. godine do 1.veljače 2023. godine.

Budžet Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih iznosi 40,320.00 EUR

Društvene mreže projekta:

Facebook – T4sven – Training 4 Skills in the Digital Environment