Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Kurikulumi/nastavni planovi i programi

Poljoprivreda, prehrana i veterina

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Agrotehničar Agroturistički tehničar Cvjećar Fitofarmaceutski tehničar Mesar JMO Mesar Pekar JMO […]

Šumarstvo, prerada i obrada drva

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Drvodjeljski tehničar dizajner Drvodjeljski tehničar restaurator Stolar Šumarski tehničar Tehničar zaštite […]

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Ekološki tehničar Kemijski tehničar Naftno-rudarski tehničar Nastavni plan i program Nastavni […]

Tekstil i koža

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Dizajner odjeće Dizajner tekstila Galanterist Krojač Modni stilist Modni tehničar Obućar […]

Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Grafičar dorade Grafičar pripreme Grafičar tiska Grafički tehničar dorade Grafički tehničar […]

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Alatničar Autolimar Automehaničar Automehatroničar Bravar Brodograditelj Brodograđevni tehničar Brodomehaničar CNC operater […]

Elektrotehnika i računalstvo

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Autoelektričar Elektroinstalater Elektromehaničar Elektromehaničar JMO Elektroničar-mehaničar Elektrotehničar Tehničar za električne strojeve […]

Graditeljstvo i geodezija

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Arhitektonski tehničar Građevinski tehničar Keramičar-oblagač Klesar JMO Klesarski tehničar Krovopokrivač izolater […]

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Administrator Ekonomist Komercijalist Pomoćni administrator Poslovni tajnik Prodavač-dualni Prodavač-klasični Upravni referent […]

Turizam i ugostiteljstvo

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Hotelijersko turistički tehničar Konobar Kuhar Pomoćni konobar-TES Pomoćni kuhar i slastičar-TES […]

Promet i logistika

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Tehničar cestovnog prometa 1. razred Tehničar cestovnog prometa 2. razred Tehničar […]

Zdravstvo i socijalna skrb

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Dentalni asistent Dentalni tehničar Farmaceutski tehničar Fizioterapeutski tehničar Medicinska sestra opće […]

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Autolakirer Fotograf Frizer Kozmetičar 3 g Kozmetičar 4 g Pediker Pismoslikar […]

Općeobrazovni predmeti u srednjim školama

Okvirni nastavni programi općeobrazovnih predmeta u srednjim školama 

Učenici s teškoćama u razvoju

Programi predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi djece s autističnim poremećajima Program odgoja i osnovnog školovanja učenika s autističnim poremećajima Program […]

Nastavni planovi srednjih strukovnih škola

Nastavni planovi srednjih strukovnih škola 

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO