Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Nastavni plan i program

Nastavni planovi i okvirni programi za područje prehrane (Prehrambeni tehničar, Mlinar, Pekar, Konditor, Mesar, Rukovatelj prehrambenim strojevima, Mljekar, Pivar)

Nastavni planovi i okvirni programi za područje poljoprivrede (Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, Poljoprivredni tehničar stočar, Poljoprivredni tehničar vrtlar, Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Tehničar poljoprivredne mehanizacije)

Nastavni planovi i okvirni programi za područje poljoprivrede (Ratar, Voćar-vinogradar-vinar, Vrtlar, Cvjećar, Stočar, Poljoprivredni gospodarstvenik)

Standard zanimanja

  1. Agrotehničar (objedinjuje i mijenja programe: Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje)
  2. Prehrambeni tehničar

Standard kvalifikacije

  1. Agrotehničar (objedinjuje i mijenja programe: Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje)
  2. Prehrambeni tehničar

Strukovni kurikulum

1. Agrotehničar  (objedinjuje i mijenja programe: Poljoprivredni tehničar      opći, Poljoprivredni tehničar stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje)
2.  Prehrambeni tehničar

Nastavni plan i program Veterinarskog tehničara

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729