Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Metodologija izrade sektorskih kurikuluma

Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) prepoznata je važnost donošenja Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje, a na temelju njega je predviđena izrada kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovitom sustavu strukovnog obrazovanja.

Uvažavajući Strategiju znanosti, obrazovanja i tehnologije izrađen je i donesen Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020., koji je predvidio izradu i donošenje Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje te metodologije izrade sektorskih kurikuluma i kurikuluma za stjecanje pojedinih kvalifikacija.

Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje  donesen je 2018. kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, br. 25/2018.).

Sektorski kurikulum je okvir koji obuhvaća sve strukovne kurikulume kojima se omogućuje stjecanje kvalifikacija na razinama od 2 do 5 HKO-a jednoga obrazovnog sektora te pripadajuće skupove ishoda učenja iz standarda kvalifikacija.

Sektorski kurikulum sadrži popis svih kvalifikacija obrazovnoga sektora koje se mogu stjecati strukovnim obrazovanjem u sklopu pojedinoga obrazovnog sektora, trajanje obrazovanja, načine i uvjete za ostvarivanje horizontalne i vertikalne prohodnosti u sklopu obrazovnoga sektora te modele i preporuke za provođenja svih oblika učenja temeljenog na radu.

Metodologiju izrade sektorskoga kurikuluma utvrđuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729