Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Stručno usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta

Temeljem Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10) te Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) jedna od djelatnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih napravila je značajan iskorak u provedbi stručnih usavršavanja Konceptom novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta. Stručna usavršavanja provode se putem temeljnih i izbornih modula pokrivajući teme iz znanstvenog polja pedagogije i njezinih pripadajućih grana  – didaktike i školske pedagogije. Osim navedenih, moduli stručnih usavršavanja pokrivaju široki spektar interdisciplinarnih tema koje obuhvaćaju psihologiju odgoja i obrazovanja, metodike, informacijsko-komunikacijske znanosti, savjetodavni rad, obrazovni menadžment, obrazovnu politiku, kao i druga područja relevantna za učinkovito i visokokvalitetno obavljanje odgojno obrazovnih djelatnosti u školskim ustanovama. Koncept novog modela izrađen je u okviru projekta  “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Novim modelom omogućen je značajan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika utemeljenog na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, sa širokom mrežom stručnjaka, a strukovnim nastavnicima kao ciljnoj skupini osigurat će se bolja podrška i kvalitetnije mogućnosti za jačanje nastavničkih kompetencija i tako podići kvaliteta poučavanja i učeničkih postignuća te kapacitet za provedbu reformi u strukovnom obrazovanju.

Prijava na stručna usavršavanja obavlja se putem sustava EMA, a sve detaljnije informacije o trenutačnim usavršavanjima te o onima koja su tek u planu dostupne su na portalu https://edu.asoo.hr/.