Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Upravno vijeće

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske i to:

– predsjednika i tri člana na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) i

– dva člana, od kojih je jedan predstavnik sindikata, a jedan predstavnik poslodavaca, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Jednog člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Agencija iz reda svojih zaposlenika.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine od dana konstituiranja, s pravom ponovnog imenovanja.

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729