Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Upravno vijeće

Blagdanska čestitka

  21. prosinca 2023.

PRAKSA ZA NASTAVNIKE – 4. CIKLUS

  13. studenoga 2023.

UNESCO-UNEVOC foto natječaj

  8. kolovoza 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske i to:

– predsjednika i tri člana na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) i

– dva člana, od kojih je jedan predstavnik sindikata, a jedan predstavnik poslodavaca, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Jednog člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Agencija iz reda svojih zaposlenika.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine od dana konstituiranja, s pravom ponovnog imenovanja.

 

Članovi Upravnog vijeća Agencije

IVANA PILKO ČUNČIĆ predsjednica Upravnog vijeća

dr. sc. MIROSLAV HUĐEK, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje

IVAN ŠIMUNIĆ, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje

ANDREJA UROIĆ LANDEKIĆ, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje

JASMINKA MARTINOVIĆ, predstavnica poslodavaca, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća

NADA LOVRIĆ, predstavnica sindikata, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća.

ANITA TOMIĆ, predstavnica zaposlenika

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13., 85/15. i 69/22.), u dijelu III. Obveze tijela javne vlasti, gdje se regulira Javnost rada, članak 12. navodi:

 • Tijela javne vlasti obvezna su javnost informirati o:
  • dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad;
  • broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
 • Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovog Zakona.

Sukladno tomu, sjednicama Upravnoga vijeća ASOO-a omogućit će se nazočnost najviše dvjema osobama iz javnosti, prema redoslijedu zaprimljenih prijava na e-mail adresu: ured@asoo.hr.

 

Zapisnici sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a

Prva (konstituirajuća) sjednica UV-a ASOO-a

Druga sjednica UV-a ASOO-a

Treća (elektronička) sjednica UV-a ASOO-a

 

 

Članovi Upravnog vijeća Agencije u mandatu od 3.6.2019. do 3.6.2023. godine

Ivan Šimunić, predsjednik Upravnog vijeća

dr.sc. Marko Košiček

dr.sc. Valentina Kirinić

Andreja Uroić Landekić

Anita Tomić

Arhiva dokumenata za Upravno vijeće Agencije u mandatu od 3.6.2019. do 3.6.2023. godine:

 1. Poslovnik o radu UV-a lipanj 2019.
 2. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 3. 1.1. Konstituirajuća sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 4. 2 1. Konstituirajuća sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 5. Poziv na 2. sjednicu Upravnog Vijeća ASOO-a
 6. 2. sjednica vijeća ASOO-a
 7. Poziv na 3. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 8. 3. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 9. Poziv na 4. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 10. 4. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 11. Poziv na 5. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 12. 5. Sjednica Upravnog vijeća ASOO-a
 13. Poziv na 6. elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 14. 6. elektronička sjednica UV – a ASOO-aa
 15. Poziv na 7. elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 16. 7. elektronička sjednica UV -a ASOO-a
 17. Poziv na 8. elektroničju sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 18. 8. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 19. Poziv na 9. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 20. 9. Sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 21. Poziv na 10 elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 22. 10. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 23. Poziv na 11. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 24. 11.Sjednica Upravnog vijeća ASOO-a
 25. Poziv na 12. sjednicu UV-a
 26. 12. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 27. Poziv na 13. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 28. 13. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 29. Poziv na 14. elektroničku sjednicu UV-a ASOO-a
 30. 14. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 31. Poziv na 15. elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 32. 15. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 33. Poziv na 16. elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 34. 16. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 35. Poziv na 17. elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 36. 17. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 37. Poziv na 18. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 38. 18. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 39. Poziv na 19. elektroničku sjednicu Upravnog Vijeća ASOO-a
 40. 19. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 41. Poziv na 20. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 42. 20. sjednica upravnoga vijeća ASOO-a
 43. Poziv na 21. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 44. 21. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 45. Poziv na 22. sjednicu Upravnog Vijeća ASOO-a
 46. 22. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 47. Poziv na 23. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 48. 23.Sjednica Upravnog vijeća ASOO
 49. Poziv na 24. elektroničku sjednicu Upravnog Vijeća ASOO-a
 50. 24. elektronička sjednica Upravnog vijeća ASOO-a
 51. Poziv na 25.sjednicu Upravnog vijeća ASOO-a
 52. 25. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 53. Poziv na 26. sjednicu Upravnog Vijeća ASOO-a
 54. 26. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 55. Poziv na 27.(elektroničku) sjednicu Upravnog Vijeća ASOO-a
 56. 27. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 57. Poziv na 28. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 58. 28. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 59. Poziv na 29. elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 60. 29. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 61. Poziv na 30. elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 62. 30. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 63. Poziv na 31. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 64. 31.Sjednica Upravnog vijeća ASOO
 65. Poziv na 32. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 66. 32. sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 67. Poziv na 33. elektroničku sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 68. 33. elektronička sjednica Upravnoga vijeća ASOO-a
 69. Poziv na 34. sjednicu Upravnoga vijeća ASOO-a
 70. 34. Sjednica Upravnoga vijeća ASOO
 71. Poziv na 35. elektroničku sjednicu Upravnog Vijeća ASOO-a
 72. 35. elektronička sjednica Upravnog vijeća ASOO
 73. Poziv na 36.sjednicu Upravnog vijeća ASOO-a
 74. Poziv na 36. (elektroničku) sjednicu Upravnog vijeća ASOO-a