Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

STUPIO JE NA SNAGU PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH (NN 14/23)

  Datum objave: 17. veljače 2023.

PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH (NN.HR)

Stupanjem na snagu Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih, a temeljem Zakona o obrazovanju odraslih, čl. 35, više se ne odobravaju niti usklađuju programi osposobljavanja i usavršavanja prema staroj metodologiji.

Programi po staroj metodologiji za koje ustanova ima ranije izdano rješenje o izvođenju mogu se provoditi do isteka tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o obrazovanju odraslih, pod uvjetom da za isti nije upisan standard kvalifikacije (SK) ili skup ishoda učenja (SIU) u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Ukoliko se odgovarajući standard kvalifikacije (SK) ili skup ishoda učenja (SIU) upiše u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, ustanove su dužne uskladiti program u roku od 3 mjeseca od dana upisa (Zakon o obrazovanju odraslih čl 11., st. 4, čl 12., st. 8 te čl. 35).

Programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije/kurikulumi, koji se provode temeljem programa propisanih za redovito obrazovanje, i dalje će se provoditi u obrazovanju odraslih prema odobrenim rješenjima.