Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Prijava nepravilnosti

Korištenje sredstava Europske unije podrazumijeva njihovo pravilno korištenje u smislu zaštite financijskih interesa Europske unije, ali i interesa Republike Hrvatske. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2, uz zadaću praćenja provedbe Ugovora koji se provode u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja, ima i onu u području prevencije i suzbijanja nepravilnosti i prijevara. Nepravilnosti u upravljanju i provedbi prema tipu mogu biti tehničke, ugovorne, financijske i administrativne; prema načinu počinjenja mogu biti namjerne i nenamjerne; prema učincima mogu biti nepravilnosti s financijskim učinkom i nepravilnosti bez financijskog učinka, a prema prirodi nastanka mogu biti sistemske, te nepravilnosti koje se pojavljuju samo u određenom projektu.

Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju EU sredstava moguće je prijaviti:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Garićgradska 18, 10 000 Zagreb
e-adresa za prijavu nepravilnosti:
Samostalna službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr
Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu

 

Za više informacija posjetite:

https://www.mfin.hr/hr/afcos.
https://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html
www.strukturnifondovi.hr/nepravilnosti