Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Prijava nepravilnosti

Korištenje sredstava Europske unije podrazumijeva njihovo pravilno korištenje u smislu zaštite financijskih interesa Europske unije, ali i interesa Republike Hrvatske. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2, uz zadaću praćenja provedbe Ugovora koji se provode u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja, ima i onu u području prevencije i suzbijanja nepravilnosti i prijevara. Nepravilnosti u upravljanju i provedbi prema tipu mogu biti tehničke, ugovorne, financijske i administrativne; prema načinu počinjenja mogu biti namjerne i nenamjerne; prema učincima mogu biti nepravilnosti s financijskim učinkom i nepravilnosti bez financijskog učinka, a prema prirodi nastanka mogu biti sistemske, te nepravilnosti koje se pojavljuju samo u određenom projektu.

Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju EU sredstava moguće je prijaviti:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Amruševa 4, 10 000 Zagreb
e-adresa osoba za nepravilnosti:
Samostalna službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr
Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu

Za više informacija posjetite:

http://www.mfin.hr/hr/afcos.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html
www.strukturnifondovi.hr/nepravilnosti

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729