Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

 

U sklopu IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2008. – 2013., Odjel za međunarodnu suradnju, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osmislio, pripremio i uspješno je proveo 10 projekata, čija ukupna vrijednosti je bila veća od 21 milijun eura (21.395.775 EUR), od toga:

 • 5 projekata o pružanju usluga, čiji korisnik je izravno bila Agencija, ukupne vrijednosti 7,1 milijun EUR
 • 1 okvirni projekt, čiji korisnik je izravno bila Agencija, ukupne vrijednosti 171.555 EUR
 • 4 projekta dodjele bespovratnih sredstava strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih, ukupne vrijednosti 14 milijuna EUR.

Popis i kratki sažetak IPA projekata Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

 

Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma (ugovor o pružanju usluga u vrijednosti od 1 799 965 EUR, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA – Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala)

Projekt je započeo 27. siječnja 2010., trajao je 24 mjeseca i provodio ga je konzorcij na čelu sa Scottish Qualifications Authority (SQA), u suradnji s GOPA-om i Fontys-om te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – kao partnerom u projektu.

Cilj projekta: osigurati unaprjeđenje SOO-a , razvoj kvalifikacija u skladu s potrebama gospodarstva te povećanje zapošljivosti hrvatskih građana.

Svrha projekta: ojačati rezultate postignute unutar projekta EU CARDS VET (2002. i 2003.), uskladiti SOO s procesom redefiniranja strukovnih kvalifikacija i kurikuluma na bazi kompetencija, olakšati pristup primjerima dobre prakse

Projekt je imao 3 komponente:
Komponenta 1.: poboljšanje uloge sektorskih vijeća i metodologije za razvoj kvalifikacija i kurikuluma
Komponenta 2.: jačanje kapaciteta stručnjaka ASOO-a i drugih važnih dionika (članovi sektorskih vijeća, djelatnici i koordinatori radnih skupina)
Komponenta 3.: potpora razvoju strukovnih kvalifikacija (razvoj 26 strukovnih kvalifikacija/kurikuluma)

Kroz IPA projekt ‘Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda, kvalifikacija i kurikuluma’ razvijeno je 14 profila obrazovnih sektora koji sadržavaju ključne podatke o sektoru, tržištu rada i strukovnom obrazovanju. U okviru ovog projekta izrađena je ‘Metodologija za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma u RH’. Metodologija predviđa razvoj strukovnih kurikuluma koji će odražavati potrebe tržišta rada, ali biti i u funkciji nastavka obrazovanja i prihvaćena je od strane ASOO-a. Napisan je i objavljen “Priručnik za planiranje i razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma“. Novi pristup prikazan je u kratkom animiranom filmu koji je ASOO razvila kroz projekt.

Također je razvijeno 26 novih strukovnih kurikuluma u 13 obrazovnih sektora te je izrađena on-line baza E-kvalifikacije koja sadrži svih 26 strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Izrađen je kratki animirani film koji opisuje proces planiranja i razvoja strukovnih kvalifikacija i kurikuluma.

Za potrebe razvoja standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma Agencija je imenovala 26 radnih skupina s više od 240 članova te je uz podršku navedenog IPA projekta  u 2011. godini održano 70 dana seminara, radionica, s više od 1800 sudionika. Također je održano 230 sastanaka radnih skupina s dodatnih 2300 sudionika. Temeljem rezultata projekta, 11 nastavnih planova i programa za godinu 2011./2012 prilagođeno je kvalifikacijama i jednom kurikulumu razvijenom u okviru projekta. Na temelju tih postignuća 22 strukovna kurikuluma su u eksperimentalnoj provedbi u školama.

Više informacija o projektu možete pronaći na: www.asoo.hr/euprojekti/kvalifikacije

 

Razvoj sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ugovor o pružanju usluga u vrijednosti od 1 639 750 EUR, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala)

Projekt je započeo 3. ožujka 2010. i trajao je 24 mjeseca, a provodi ga je konzorcij na čelu s WYG International Ltd, u suradnji s Tribal HELM Corporation Ltd, te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – kao partnerom u projektu.

Glavni cilj: promicanje razvoja i modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj.

Svrha projekta: poduprijeti razvoj jedinstvenoga i sustavna pristupa razvoju osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju, s naglaskom na provedbu ovog koncepta u praksi, te potaknuti razmjenu informacija o osiguranju kvalitete između pružatelja strukovnog obrazovanja i opće javnosti.

Projekt je imao tri komponente:

Komponenta 1 – Institucionalni razvoj i razvoj politike- pomoći pri postupnom uvođenju različitih alata za osiguranje kvalitete te osigurati da zaposlenici ASOO-a budu osposobljeni za provedbu bitnih zadataka vezanih uz razvoj osiguranja kvalitete,  potaknuti definiranje ključnih elemenata primjenjivih mehanizama i alata za osiguranje kvalitete,  pokrenuti opsežnu nacionalnu kampanju radi osvješćivanja o važnosti i dodanoj vrijednosti instrumenata osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju.

Komponenta 2 – Opsežno samovrjednovanje na mikrorazini (strukovne škole) –  identificirati elemente i poboljšavati sveobuhvatno samovrjednovanje strukovnih škola, educirati i podupirati odabrane strukovne škole u pilot-programu – provedba mehanizama samovrjednovanja, revidirati metodologiju samovrjednovanja strukovnih škola i integrirati je u širu primjenu sustava osiguranja kvalitete.

Komponenta 3 – Daljnje poboljšanje Informacijskoga sustava strukovnog obrazovanja (VETIS) i sustavna razmjene iskustava i informacija o osiguranju kvalitete – pregledati i identificirati postojeće informacije u bazama podataka koje postoje za hrvatski obrazovni sustav i redefinirati / uključiti nove pokazatelje osiguranja kvalitete važne za nacionalnu politiku u području strukovnog obrazovanja, razviti mehanizme za organiziranu razmjenu informacija o osiguranju  kvalitete u strukovnom obrazovanju.

U sklopu projekta razvijen je Priručnik za samovrjednovanje za ustanove za strukovno obrazovanje koji donosi prioritetna područja i područja kvalitete u SOO Hrvatskog okvira za osiguranje kvalitete u SOO. Tako se navode prioritetna područja: 1. Planiranje i programiranje rada, 2. Poučavanje i podrška učenju, 3. Postignuća učenika i ishodi učenja, 4. Materijalni uvjeti i ljudski potencijali – profesionalni razvoj radnika ustanove, 5. Suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje – suradnja s ostalim dionicima – promicanje ustanove, 6. Upravljanje (ustanova i kvaliteta).

Proveden je pilot-proces samovrjednovanja u 24 strukovne škole u RH. Razvijen je on-line alat E-kvaliteta čiji je cilj pružati podršku u provedbi hrvatskog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Razvijene su Strateške smjernice za osiguranje kvalitete u SOO.

Više informacija o projektu možete pronaći na: www.asoo.hr/euprojekti/kvaliteta

 

Implementacija novih kurikuluma (ugovor o pružanju usluga u vrijednosti od 1 065 500 EUR i ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava u vrijednosti od 4 300 000 EUR, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala)

Projekt je započeo 15. travnja 2010. i trajao je 18 mjeseci, a provodio ga je EPRD konzorcij u suradnji s European Profiles SA, University of Jyväskylä i Chronos Info., te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – kao partnerom u projektu.

Cilj projekta: daljnje poboljšanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj kako bi se poboljšala njegova relevantnost u odnosu na tržište rada.

Svrha projekta: poticanje uvođenja novih, visokokvalitetnih, kurikuluma te uvođenje sustavnoga pristupa razvoju inovativne kulture u strukovnim školama u skladu s potrebama tržišta rada na lokalnoj i/ili regionalnoj razini.

Kroz projekt su se razvijali kapaciteti ASOO-a i strukovnih škola za uspješnu pripremu i provedbu ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava u okviru IPA IV RLJP te budućih projekata koji će se financirati kroz Europski socijalni fond (ESF).

Projekt je imao dvije komponente:
Komponenta 1: rad na projektu je uključivao i predstavnike raznih dionika koji su kroz radnu skupinu razvili strateški okvir koji će odrediti širi opseg prihvatljivih inovacija strukovnih škola te mehanizme i preporuke za njihovo prepoznavanje i provedbu. Projekt je identificirao i prenio postojeća znanja strukovnih škola o inovacijama (koje su već stekle iskustvo i postigle dobre rezultate u tom smislu).

Komponenta 2: skupina stručnjaka je osposobljena za pružanje pomoći strukovnim školama (korisnicima nepovratnih sredstava) tijekom provedbe njihovih projekata unutar sadašnje grant-sheme. Kao dodatna pomoć spomenutim strukovnim školama osnovao se i centar za pomoć (help-desk) u sklopu projekta. Razvijen je i “Priručnik za strukovne škole: Europski socijalni fond i razvoj inovacija u strukovnim školama“. Ovaj priručnik strukovnim školama daje uvid u način funkcioniranja Europskog socijalnog fonda, kao dijela strukturnih fondova. U priručniku je objašnjena strukturna i kohezijska politika EU-a te svrha, ciljevi, prioriteti i aktivnosti koje se mogu financirati. Navedeni su i primjeri dobre prakse iz zemalja članica EU.

Kroz projekt „Implementacija novih kurikuluma“ uveden je sustavan pristup razvoju inovativne kulture u strukovnim školama u skladu s potrebama tržišta rada na lokalnoj i/ili regionalnoj razini. Kroz projekt su se razvili i stručni kapaciteti ASOO-a i strukovnih škola za uspješnu pripremu i provedbu ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava u okviru IPA IV. komponente Razvoj ljudskih potencijala te budućih projekata koji će se financirati kroz Europski socijalni fond (ESF).

27. rujna 2010. godine potpisano je 18 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava strukovnim školama u okviru IV. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za projekt „Implementacija novih kurikuluma“. Osamnaest prijavitelja, zajedno sa svojim partnerima, ispunilo je sve potrebne uvjete za dodjelu nepovratnih sredstava, dok je ukupna vrijednost iskorištenih sredstava unutar ove grant-sheme 3.709.913,18 EUR-a. Pojedinačni su projekti trajali od 12 do 14 mjeseci, a njihova se vrijednost kreće između 100 000 i 300 000 EUR-a.

Više informacija o projektu možete pronaći na: www.asoo.hr/euprojekti/inovacije

 

Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ugovor o pružanju usluga u vrijednosti od 1 200 000 EUR, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala)

Projekt je započeo 7. lipnja 2010., trajao je 18 mjeseci, a provodio ga je Human Dynamica u suradnji s Gopa-om te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – kao partnerom u projektu.

Cilj projekta: jačanje hrvatskoga sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u pružanju kvalifikacija i kompetencija potrebnih na tržištu rada te njegovu usklađivanju s trajno promjenjivim potrebama gospodarstva.

Svrha projekta: ojačati cjelokupne institucionalne i administrativne kapacitete Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kako bi mogla obavljati svoju temeljnu zadaću kao središnje mjesto za sve dionike u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih.

Projekt je imao dvije komponente:
Komponenta 1 – Revidiranje i poboljšanje organizacije, institucionalnog upravljanja i upravljanja ljudskim potencijalima te politika ASOO-a

Komponenta 2 – Sveobuhvatno jačanje kapaciteta zaposlenika ASOO-a kroz koju su se identificirale potrebe za usavršavanjem te pružiti planovi usavršavanja kojim će se poboljšati specifična znanja i vještine zaposlenika ASOO-a.

Kroz projekt „Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje“ ojačali su se cjelokupni institucionalni i administrativni kapaciteti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kako bi mogla obavljati svoju temeljnu zadaću kao središnje mjesto za sve dionike u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih. Tijekom projekta održana su dva kruga intenzivnog usavršavanja za svaki od odjela u Agenciji. Sveukupno je usavršavanje u sklopu projekta provedeno kroz 25 različitih trening tema, tijekom 47 dana treninga i 9 dana prezentacija. Ukupno je u aktivnostima prvog i drugog kruga sudjelovalo 86.25% djelatnika ASOO. Tijekom provedbe projekta izgrađen je web-portal za podršku upravljanju ljudskim potencijalima ASOO-a te je održan pilot-tečaj e-učenja za 16 djelatnika ASOO o korištenju eLearning modula Web portala.

Više informacija o projektu možete pronaći na: www.asoo.hr/euprojekti

 

Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova (ugovor o pružanju usluga u vrijednosti od 1.468.750 EUR, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 3,407.682,34 EUR, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala)

Projekt je započeo 17. svibnja 2010. godine i trajao je 22 mjeseca, a provodio ga je EEO Group S.A., u suradnji s PM Group (Irska), Scotish Qualifications Authority (SQA), Develor i Razbor (Hrvatska) te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – kao partnerom u projektu.

Glavni cilj: stvoriti uvjete za povećanje konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada radi unaprjeđenja njihovog ekonomskog i socijalnog statusa.

Svrha projekta: unaprijediti ključne i ostale kompetencije odraslih polaznika kroz modernizaciju postojećih i razvoj novih kratkih programa ustanova za obrazovanje odraslih, koji će im omogućiti da aktivnije sudjeluju na tržištu rada, te poticanje regionalnog umrežavanja ustanova za obrazovanje odraslih radi razmjene i širenja programa te poboljšanje suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih i relevantnih partnera kako bi se zadovoljile potrebe odraslih polaznika.

Kroz projekt je napravljeno istraživanje „Metode analize obrazovnih potreba za gospodarski razvoj: Sažetak i rezultati za Republiku Hrvatsku“ na razini županija, a koje daju analitičke podloge za usklađivanje postojećih i razvoj novih obrazovnih programa za stjecanje znanja i vještina koje su potrebne za gospodarski razvoj županija. Navedeno istraživanje daje korisne smjernice i informacije o potrebama razvoja programa obrazovanja odraslih u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada i time osigurava usklađivanje obrazovanja odraslih s potrebama tržišta rada i gospodarstva. Kroz projekt posebna pozornos dana je promidžbi važnosti cjeloživotnog učenja te razvijena internetska stranica Tjedna cjeloživotnog učenja kao i kratki promotivni film.

U svrhu daljnje potpore ustanovama u sustavu i dionicima izrađen je i „Vodič ustanovama za obrazovanje odraslih – od ideje do javne isprave“. Taj dokument za ustanove za obrazovanje odraslih na jednome mjestu opisuje sve postupke, od osnivanja ustanove, preko kreiranja i donošenja programa, njihova odobrenja, do izvođenja i izdavanja javne isprave. Nadalje, osposobljeno je novih dvadeset voditelja radionica andragoškoga usavršavanja, s ciljem prenošenja profesionalnih znanja, vještina i informacija, koji će svojim daljnjim radom usavršavati andragoške kompetencije nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih. U svezi s tim razvijena je i brošura „Kako uspješno poučavati odrasle osobe“.

Jedan od najvažnijih aspekata projekta „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“ svakako je i 20 ugovora (58 ustanova i njihovih partnera) o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta kojim se ustanovama za obrazovanje odraslih omogućio razvoj novih i modernizacija postojećih programa, 2850 odraslih polaznika omogućeno je besplatno osposobljavanje i usavršavanje u novim programima čime se povećala njihova konkurentnost i zapošljivost na tržištu rada.

20 prijavitelja, zajedno sa svojim partnerima, ispunilo je sve potrebne uvjete za dodjelu nepovratnih sredstava te kroz svoje projekte ukupno su povukli 3,407.682,34 EUR-a. Pojedinačni su projekti trajali od 10 do 12 mjeseci, a njihova se vrijednost kreće između 70.000 i 300.000 EUR-a.

Više informacija o projektu možete pronaći na: www.asoo.hr/euprojekti

 

Istraživanje potreba tržišta rada (okvirni ugovor u vrijednosti od 199,000 EUR, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala)

Projekt je započeo 2. travnja 2012., i trajao je 6 mjeseci, a provodi ga je A:R:S. Progetti S.P.A. s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – kao partnerom u projektu.

Opći cilj projekta je osigurati nastavak unaprjeđenja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u RH te bolju povezanost početnoga i daljnjeg strukovnog obrazovanja s tržištem rada.

Specifični ciljevi projekta su pružati potporu ASOO-u u razvoju i planiranju metoda za omogućavanje nesmetanog protoka podataka iz gospodarstva, potrebnih za usklađivanje ponude strukovnog obrazovanja s potražnjom na tržištu rada.

Unaprijediti vještine zaposlenika ASOO-a koji rade na usklađivanju sustava strukovnog obrazovanja s tržištem rada.

U sklopu projekta provodi se i testno on-line istraživanje čiji je cilj prikupiti informacije izravno od poslodavaca o nekim od najčešćih zanimanja i kompetencija u 13 obrazovnih sektora, o budućim potrebama i planovima u pogledu potreba za različitim tipovima radne snage te planiranje ponude strukovnog obrazovanja. Pozivi za pristupanje anketi poslani su poslodavcima u čitavoj Hrvatskoj.

Projekt ima 3 komponente.

Komponenta 1 – Analiza i unaprjeđenje postojećih alata za istraživanje tržišta rada.

Komponenti 1 cilj je usko surađivati s ASOO-om pri izradi najprimjerenije metodologije i modela za istraživanje tržišta rada koji su potrebni za usklađivanje ponude strukovnih škola s potrebama tržišta rada.

Komponenta 2 – Izgradnja kapaciteta zaposlenika ASOO-a za istraživanje tržišta rada te za korištenje rezultata za unaprjeđenje obrazovne ponude.

Komponenti 2 cilj je utvrditi potrebe za osposobljavanjem, osmisliti plan osposobljavanja i započeti osposobljavanje zaposlenika ASOO-a kako bi se upoznali s metodologijom/modelom za istraživanje tržišta rada te sa strategijom za uključivanje relevantnih dionika u proces istraživanja tržišta rada.

Komponenta 3 – Osmišljavanje internetske platforme za istraživanje tržišta rada i planiranje ponude strukovnog obrazovanja.

Komponenti 3 cilj je osmisliti smjernice i internetsku platformu za elektroničke ankete/upitnike za istraživanje tržišta rada.

Letak o projektu_hrv
Letak o projektu_eng

 

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva

Opći cilj: pojačati uvođenje suvremenih i inovativnih sadržaja/obilježja u nastavu u strukovnim školama unutar postojećeg sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s ciljem osiguranja njihove relevantnosti/prilagodljivosti na tržištu rada, povećanja kapaciteta za pružanje suvremene školske praktične nastave te ispunjavanja potreba gospodarstva utemeljenog na znanju.
Specifični cilj(evi): pružiti potporu strukovnim školama u razvoju pristupa “bottom-up” (odozdo prema gore) kako bi svojim učenicima mogle osigurati osuvremenjene kompetencije i pristup najnovijim tehnologijama podižući tako njihovu relevantnost na tržištu rada;
potaknuti strukovne škole na razvoj i primjenu novih i suvremenih znanstvenih, tehničkih i inovacijskih postignuća u pružanju obrazovanja.
Prioriteti dodjele bespovratnih sredstava bili su sljedeći:

 • razviti i primijeniti nova inovativna obilježja u pružanju obrazovanja u strukovnim školama u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima na regionalnoj/lokalnoj razini;
 • povećati kapacitete (ljudske, materijalne, prostorne itd.) strukovnih škola za pružanje suvremene  praktične nastave;
 • povećati sposobnosti strukovnih nastavnika za uvođenje suvremenih, na učenika usmjerenih pristupa nastavi;
 • poboljšati druge aspekte strukovnih škola vezane uz kurikulum radeći u skladu s mehanizmima osiguranja kvalitete ustanovljenima na nacionalnoj razini/razini Europske unije;

Projekti su trebali doprinositi ispunjenju barem jednog i/ili više sljedećih pokazatelja:

 • broj strukovnih škola koje primjenjuju nova obilježja u strukovnim školskim kurikulumima putem izvannastavnih i drugih obrazovnih aktivnosti te programa i projekata unutar školskih kurikuluma;
 • broj strukovnih škola opremljenih suvremenim prostorijama i/ili opremom potrebnom za pružanje suvremene i napredne školske praktične nastave;
 • broj nastavnih pomagala potrebnih za uvođenje suvremenih, na učenika usmjerenih pristupa nastavi i izvođenje suvremene i napredne školske praktične nastave;
 • broj nastavnika strukovnih predmeta i praktične nastave koji su završili stručno osposobljavanje vezano uz uvođenje suvremenih, na učenika usmjerenih pristupa nastavi i izvođenje suvremene i napredne praktične nastave.

Sveukupno je dodijeljeno 30 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte s trajanjem do 12 mjeseci.

 

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih

Opći cilj natječaja je jačanje sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, dok su specifični ciljevi usmjereni na podršku i sveobuhvatno jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u suradnji s lokalnim dionicima.

U sklopu ove dodjele bespovratnih sredstava prijavitelji i/ili njihovi partneri mogu razviti specifičnu vrstu programa obrazovanja odraslih. Radi se o poslije srednjoškolskim novim i/ili prilagođenim programima obrazovanja odraslih koji vode do stjecanja dodatnih kompetencija u odnosu na prethodno stečene, ali nisu dijelom visokog obrazovanja. U sklopu ove dodjele bespovratnih sredstava ustanove za obrazovanje odraslih te će pilotirati ove programe.

Stjecanje dodatnih kompetencija odraslim će polaznicima obrazovanja omogućiti daljnje usavršavanje te time povećati njihovu zapošljivost.
Sveukupno je dodijeljeno 21 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte s trajanjem do 12 mjeseci.