Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju – BrAIn

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisala je Partnerski sporazum o sudjelovanju u pripremi i provedbi projekta „Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju – BrAIn“, čiji nositelj je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. Projekt se provodi od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2029. godine s ukupnom vrijednosti 15.000.000,00 EUR, uz potporu Europske unije i Europskog socijalnog fonda+ te nacionalno sufinanciranje.

Razvojem kurikuluma i obrazovnog programa te istraživanjem kroz projekt će se kontinuirano usmjeravati i pratiti utjecaj digitalnih tehnologija na obrazovanje s ciljem podizanja digitalnih kompetencija učenika i nastavnika, razviti sustav pametnih preporuka koji će omogućiti bolji uvid u postignuća učenika i pridonijeti personaliziranom pristupu razvoju svakog učenika te automatiziranim sustavom nadzora i upravljanja osigurati visoka dostupnost digitaliziranih obrazovnih usluga kroz efikasnije, dostupnije i održivije upravljanje mrežom i kibernetičkom sigurnošću.

U okviru projekta izrađen je kurikulum za izvannastavnu aktivnost i kurikulum za fakultativni predmet s ciljem razvoja kritičkog mišljenja o utjecaju tehnologija u nastajanju, uključujući umjetnu inteligenciju, i osposobljavanja za praktičan rad s tehnologijama u nastajanju. Preporuka je izvannastavnu aktivnost provoditi u 7. i 8. razredu osnovne škole, a fakultativni predmet provoditi u 2. i 3. razredu srednje škole. Eksperimentalna provedba kurikuluma planira se tijekom 2024./2025. šk. godine. Kurikulumi će se revidirati tijekom 2025./2026. šk. god. temeljem povratnih informacija sudionika njihove eksperimentalne provedbe. Redovna primjena kurikuluma izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta planira se od 2025./2026. šk. god. pa sve do kraja projekta. Primjena kurikuluma izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta bit će podržana razvojem digitalnih obrazovnih sadržaja, edukacijama za odgojno-obrazovne djelatnike te istraživanjem utjecaja digitalnih tehnologija na učenike.

Odgojno-obrazovni djelatnici škola mogu se uključiti u projektne aktivnosti prijavom na javni poziv za sudjelovanje u projektu BrAIn koji je otvoren do kraja projekta, odnosno do 31. kolovoza 2029. Detalji javnog poziva za odgojno-obrazovne djelatnike za sudjelovanje u projektu BrAIn dostupni su na adresi https://www.carnet.hr/projekt/brain/#javni-poziv

Detaljni opis projekta nalazi se na stranicama CARNET-a: https://www.carnet.hr/projekt/brain/

Projekt se provodi u okviru područja intervencije Specifičnog cilja ESO4.6.“Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnost osobama s invaliditetom“ Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“