Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Stručno – pedagoški nadzor

Stručno-pedagoški nadzor sustavno je i organizirano stručno praćenje ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa, organizacije i izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u školskim ustanovama te stručnog i pedagoškog rada nastavnika. Stručno-pedagoški nadzor obavlja se uvidom u izvođenje godišnjeg plana i programa rada školske ustanove, neposrednim praćenjem izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, uvidom u pedagošku evidenciju i dokumentaciju, razgovorom s učenicima, roditeljima, nastavnicima i članovima stručnih tijela školske ustanove (Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru).

Temeljem Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a u skladu sa Zakonom o stručno-pedagoškom nadzoru, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih obavlja stručno-pedagoški i drugi stručni nadzor nad radom ustanova.

Stručno-pedagoški nadzor nastavnika i ustanove za strukovno obrazovanje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodi kako to propisuje čl. 68. Zakona o ustanovama, čl. 13. stavak 10. Zakona o strukovnom obrazovanju i čl. 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje.

Postupak provedbe nadzora može započeti temeljem redovitog godišnjeg plana stručno-pedagoških nadzora Agencije, temeljem nalaza radi utvrđivanja poduzetih mjera (ponovljeni stručno-pedagoški nadzor), temeljem pisanog podneska fizičke/pravne osobe ili temeljem zahtjeva drugih tijela za nadležno postupanje.

Nadzor se provodi neposrednim uvidom u rad nastavnika i/ili rad ustanove. Stručno-pedagoški nadzor obuhvaća: nadzor nastavnog procesa i nadzor aktivnosti škole, vođenje propisane pedagoške dokumentacije i evidencije.

Neovisno o svrsi zbog koje se stručno-pedagoški nadzor pokreće i provodi, provedba ove vrste vanjskog vrjednovanja također treba biti  usmjerena na  praćenje kvalitete rada i pružanje stručne podrške te time i na unapređenje sustava strukovnog obrazovanja kao i na informiranje dionika u sustavu strukovnom obrazovanju  o kvaliteti.

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729