Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Novi Eramus+ EQAVET NRP projekt za razdoblje 2021. – 2023.

  Datum objave: 3. prosinca 2021.

Blagdanska čestitka

  21. prosinca 2023.

PRAKSA ZA NASTAVNIKE – 4. CIKLUS

  13. studenoga 2023.

UNESCO-UNEVOC foto natječaj

  8. kolovoza 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) potpisala je ugovor za provedbu novog Erasmus+ projekta Podrška nacionalnoj referentnoj točki za europski sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET NRP HR) koji podupire aktivnosti nacionalne referentne točke za EQAVET u Hrvatskoj (ASOO) u skladu s ciljevima Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost od 24. studenoga 2020. Projekt traje od 1. travnja 2021. do 31. kolovoza 2023. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 198.372 eura, od čega se 85% financira iz Erasmus+ programa (168.616 eura).

Kroz aktivnosti projekta nacionalna referentna točka za EQAVET u Hrvatskoj (ASOO) razvit će nove alate za osiguravanje kvalitete u ustanovama za strukovno obrazovanje te analizirati i unaprijediti mehanizme osiguravanja kvalitete na razini sustava strukovnog obrazovanja s obzirom na smjernice okvira EQAVET-a. Razvojem koncepta za jačanje unutarnjeg osiguravanja kvalitete projekt će podržati strateško planiranje i razvoj sustavnog pristupa osiguravanju kvalitete u ustanovama za strukovno obrazovanje u skladu s ciklusom EQAVET-a i procesom samovrednovanja ustanova. Kao alat za vrednovanje kvalitete učenja na daljinu uz primjenu tehnologije razvit će se upitnik i smjernice za njegovu primjenu uz okviru redovnog postupka samovrednovanja. Nastavit će se razvoj alata za praćenje učenika nakon završenog strukovnog obrazovanja kroz treći pilot ciklus praćenja učenika u koji će se uključiti osamnaest škola iz različitih strukovnih sektora diljem Hrvatske.

Kroz projekt će se također nastaviti suradnja s nacionalnim referentnim točkama za EQAVET iz Slovenije, Finske i Estonije u razvoju i provedbi međunarodne suradničke procjene u strukovnom obrazovanju. U ovoj aktivnosti razvit će se model za promociju i širenje primjene međunarodne suradničke procjene u Europi, provesti edukacija te posjet međunarodne suradničke procjene jednoj školi u svakoj od četiri zemlje, uz završnu aktivnost suradničkog učenja. Nadalje, u ovom projektnom razdoblju referentna točka za EQAVET po prvi puta će organizirati nacionalnu suradničku procjenu u tri ustanove za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj. Kao doprinos sustavu osiguravanja kvalitete, provest će se mapiranje ključnih pokazatelja kvalitete u strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj pri čemu će se uzeti u obzir nacionalni kontekst, primjeri dobre prakse te okvir EQAVET-a. Suradnička procjena hrvatskog sustava osiguravanja kvalitete provest će se u suradnji sa stručnjacima iz nacionalnih točkaka za EQAVET iz drugih europskih zemalja na temu sustava samovrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj.  Stručnjaci ASOO-a također će sudjelovati u suradničkoj procjeni sustava osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju u drugim europskim zemljama.

Projekt će završiti drugom konferencijom o osiguravanju kvalitete za ustanove za strukovno obrazovanje s naglaskom na jačanje kapaciteta strukovnih škola za provedbu samovrednovanja te primjenu okvira EQAVET-a u nacionalnom kontekstu. Tijekom konferencije te kroz ostale aktivnosti projekta predstavnici škola imat će priliku upoznati se s različitim mehanizmima i alatima za osiguravanje kvalitete i prilagoditi ih vlastitim potrebama.

Pozivamo vas da pratite aktivnosti, publikacije i korisne materijale vezane uz osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju na stranici projekta EQAVET NRP HR: https://qavet.hr/hr/naslovna/