Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Uputa ustanovama za obrazovanje odraslih

  Datum objave: 19. studenoga 2021.

Uputa ustanovama za obrazovanje odraslih

 

U dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova,  upućuju se ustanove za obrazovanje odraslih na sljedeće:

  1. Srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koje obavljaju i djelatnost obrazovanja odraslih, dužne su se pridržavati točke V. Odluke
  2. Ustanove za obrazovanje odraslih kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave način provedbe Odluke dogovaraju s osnivačem
  3. Ostale ustanove za obrazovanje odraslih kojima je osnivač pravna ili fizička osoba upućuju se na točku XI. Odluke.