Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Strukovno obrazovanje

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj svoje uporište dobiva donošenjem ključnih strateških i zakonodavnih dokumenata,  Strategije razvoja sustava strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2008.-2013. i Zakona o strukovnom obrazovanju te kasnije donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Od 2004. godine kada Europska komisija ratificira Zajednički okvir osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju osiguravanje kvalitete i upravljanje kvalitetom postaje sve važnija tema u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kako na razini pojedinih obrazovnih sustava tako i na razini škola.  Značajni napredak u nastojanjima da se, sukladno Kopenhaškom procesu, unaprijedi obrazovni proces, njegova kvaliteta pa time i njegova privlačnost, ostvaren je usvajanjem Preporuke o Europskom referentnom okviru za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2009. godine (Preporuka Vijeća Europe i Europskog parlamenta, 2009a).

Smjernice o pojačanoj suradnji zemalja članica EU-a u strukovnom obrazovanju, s naglaskom na unaprjeđivanje kvalitete i razvoj učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete, potiču zemlje članice da razvijaju svoje nacionalne okvire promoviranja i praćenja kontinuiranog unaprjeđenja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Tako je i u Republici Hrvatskoj, donošenjem strateškog i zakonodavnog okvira stvorena pretpostavka za implementaciju procesa i instrumenata osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Sustav osiguravanja kvalitete  u strukovnom obrazovanju uspostavlja se trajnim vrednovanjem polaznika, ustanova za strukovno obrazovanje i procesa u sustavu strukovnog obrazovanja (Zakon o strukovnom obrazovanju).

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 2010. godine, temeljem smjernica Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, razvija okvir za kvalitetu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, zajedno s instrumentima za osiguravanje kvalitete.

 

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729