Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Metodologija izrade programa obrazovanja odraslih

Postupak za odobrenje programa

Programe osposobljavanja i usavršavanja donosi ustanova. Nakon donošenja programa, ustanova je dužna ishoditi pozitivno stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U postupku izdavanja mišljenja Agenciji dostavljate zahtjev i programe u privitku elektronskim putem, na e-mail adresu progimis@asoo.hr.
Na zahtjev je uz podatke o ustanovi (naziv i adresa ustanove, e-mail adresa, telefon za kontakt) potrebno navesti i nazive programa za koje se traži mišljenje. Mišljenje na program dostavlja se poštom na adresu ustanove.

Po primitku pozitivnog stručnog mišljenja Agencije ustanova podnosi Zahtjev za odobrenje izvođenja programa Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Nakon dostavljanja cjelovite dokumentacije iz članka 43. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Ministarstvo imenuje povjerenstvo koje utvrđuje ispunjenost materijalno-tehničkih, kadrovskih i prostornih uvjeta. Ukoliko povjerenstvo utvrdi ispunjenost uvjeta ustanovi se izdaje rješenje o odobrenju izvođenja programa. Na temelju Rješenja ustanova stječe pravo na početak izvođenja programa.

Slijedom brojnih upita i u skladu sa stručnom i savjetodavnom djelatnošću Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, izradili smo:

Obrasci za izradu programa obrazovanja odraslih:

Strukovni kurikulumi u obrazovanju odraslih:

Turizam i ugostiteljstvo:

Promet i logistika:

Tekstil i koža:

Zdravstvo i socijalna skrb:

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Graditeljstvo i geodezija:

​Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija:

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija:

 

Elektrotehnika i računalstvo:

Osobne, usluge zaštite i druge usluge:

Primjeri dobro izrađenih programa obrazovanja odraslih:

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO