Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Metodologija izrade programa obrazovanja odraslih

Prijava popisa kandidata i termina završne provjere ili obrane završnoga rada u sklopu programa obrazovanja

Temeljem članka 27. stavka 4. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21) i članka 18. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23), ustanova koja provodi formalne programe obrazovanja odraslih obvezna je prijaviti Agenciji popis kandidata, termine i sastav povjerenstva ustanove koje provodi završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja.

Ustanova prijavu podnosi Agenciji najkasnije 15 dana prije održavanja završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja koristeći obrasce prijavnica koji su javno dostupni na mrežnoj stranici Agencije.

Pravovaljano ispunjeni obrazac prijave ustanova dostavlja Agenciji elektroničkim putem na adresu e-pošte: siuprijava@asoo.hr  o čemu Ustanova dobiva obavijest o potvrdi primitka prijave u roku od 24 sata od strane Agencije.

Uz obrazac ustanova je dužna dostaviti i odobreni program obrazovanja/program vrednovanja u skladu s kojim se vrednovanje provodi.

Ustanova koja ne postupi sukladno navedenome ne smije izdati javnu ispravu.

Obrazac za prijavu završne provjere i Obrazac za prijavu obrane završnog rada možete preuzeti ovdje:

Obrazac  za prijavu završne provjere

Obrazac za prijavu obrane završnog rada

Na temelju odredaba članka 18. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u vezi s odredbom članka 27. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21.) i članka 17. stavka 2. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN. 19/23.), Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine donijelo je:

Protokol vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja

 

Uputa o ispunjavanju javnih isprava/uvjerenja o završenom programu osposobljavanja/usavršavanja u obrazovanju odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija

Po završetku programa obrazovanja odraslih polazniku se izdaje javna isprava, uvjerenje o osposobljavanju/usavršavanju. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih daje uputu o ispunjavanju postojećih uvjerenja o osposobljavanju/usavršavanju, koje možete pronaći u nastavku ove obavijesti i prema njima ispunjavati uvjerenja o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije, uvjerenja  o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije te uvjerenja o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije i uvjerenja o usavršavanju – strukovnom specijalističkom usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije. Uvjerenja će se ispunjavati prema ovoj uputi do donošenja novog Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, odnosno do donošenja samih uvjerenja.

 

Postupak za odobrenje programa

Programe osposobljavanja i usavršavanja donosi ustanova. Nakon donošenja programa, ustanova je dužna ishoditi pozitivno stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U postupku izdavanja mišljenja Agenciji dostavljate zahtjev i programe u privitku elektronskim putem, na e-mail adresu progimis@asoo.hr.
Na zahtjev je uz podatke o ustanovi (naziv i adresa ustanove, e-mail adresa, telefon za kontakt) potrebno navesti i nazive programa za koje se traži mišljenje. Mišljenje na program dostavlja se poštom na adresu ustanove.

Po primitku pozitivnog stručnog mišljenja Agencije ustanova podnosi Zahtjev za odobrenje izvođenja programa Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Nakon dostavljanja cjelovite dokumentacije iz članka 43. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Ministarstvo imenuje povjerenstvo koje utvrđuje ispunjenost materijalno-tehničkih, kadrovskih i prostornih uvjeta. Ukoliko povjerenstvo utvrdi ispunjenost uvjeta ustanovi se izdaje rješenje o odobrenju izvođenja programa. Na temelju Rješenja ustanova stječe pravo na početak izvođenja programa.

 

Metodologija za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja

U skladu sa zakonskom obvezom izrade metodologije iz članka 12. stavaka 10. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21), te skorim financiranjem programa formalnog obrazovanja putem vaučera prema Nacionalnom planu opravaka,  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izradila je Metodologiju za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja.

Metodologija izrade programa obrazovanja odraslih u skladu je sa Zakonom o obrazovanju odraslih (članak 17., stavak 6.) prema kojem se programi formalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, a financirani putem vaučera iz europskih strukturnih fondova te mehanizma za oporavak i otpornost, temelje na poveznici sa standardom zanimanja (ili skupom kompetencija) i standardom kvalifikacije (ili skupom ishoda učenja) iz Registra HKO-a.

Metodologiju možete preuzeti ovdje

Obrazac za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja možete preuzeti ovdje.

Kao dodatnu podršku sustavu provedbe vaučera Agencija je izradila i objavila primjere programa obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21) i Zakonom o obrazovanju odraslih. Ustanove za obrazovanje odraslih mogu preuzimati objavljene programe, slati ih na stručno mišljenje u Agenciju te nakon dobivenog pozitivnog stručnog mišljenja pokretati postupak ishođenja odobrenja za izvođenje programa kako je propisano Zakonom o obrazovanju odraslih.

Objavljene primjere programa obrazovanja odraslih možete preuzeti na platformi EPALE na poveznici.

 

PREPORUKA/ZAMOLBA USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih daje preporuku ustanovama za obrazovanje odraslih da s mrežnih stranica Agencije preuzimaju programe obrazovanja i dostavljaju zahtjeve za stručno mišljenje samo za one programe za koje su u ustanovi ispunjeni odgovarajući materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za izvedbu tih programa.

Također, molimo da se za objektivno odabrane ogledne programe Agenciji uputi jedan zahtjev za izdavanje stručnoga mišljenja, kako bi se izbjeglo suvišno pisanje većega broja stručnih mišljenja za po samo jedan program.

 

Ekonomija i trgovina 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje 
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje 
 3. Program obrazovanja za stjecanje djelomicne kvalifikacije knjigovoda knjigovotkinja
 4.  Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima 
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu 
 6. Program obrazovanja za stjecanje djelomicne kvalifikacije specijalist-ica za digitalni marketing
 7. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada i analiza temeljnih financijskih izvještaja
 8. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada multimedijskog sadržaja u poslovanju
 9. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada poslovnog plana
 10. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije korištenje proračunske tablice u poslovanju
 11. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija statistička obrada i prezentiranje podataka
 12. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija upravljanje osobnim financijama
 13. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova
 14. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije specijalist za upravljanje ljudskim potencijalima u malim i srednjim poduzećima

 

Elektrotehnika i računarstvo

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klijentski operacijski sustavi 
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje 
 3. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje 
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije sigurnost informacijskih sustava 
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima 
 6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje mobilnim robotima 
 7. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Web programiranje 
 8. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije postavljanje pametne javne rasvjete 
 9. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije održavanje energetske elektronike za obnovljive izvore energije 
 10. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internet stvari (IoT)
 11. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-montiranje-fotonaponskih-sustava
 12. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje u programskom jeziku Python
 13. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije napredna izrada web stranica
 14. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove izrade web stranica
 15. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-UX-dizajniranje
 16. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove backend programiranja
 17. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije dizajniranje i upravljanje bazama podataka
 18. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje automatiziranim IoT sustavima

 

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom 

 

Graditeljstvo, geodezija i arhitektura 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije satelitsko pozicioniranje
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija
 3. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije napredna primjena CAD-a u geodeziji
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije geoinformacijska infastruktura
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije protupotresna zaštita
 6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije obnova i sanacija zgrada nakon potresa
 7. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema podloga za oblaganje
 8. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije oblaganje keramikom
 9. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izvedba drvenih konstrukcija
 10. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izvedba drvenih krovista
 11. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izvodenje temeljnih tesarskih radova
 12. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije oblaganje predgotovljenim materijalima
 13. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-rukovanje-bagerom
 14. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-rukovanje-dozerom
 15. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-rukovanje-finiserom
 16. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-rukovanje-grejderom
 17. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-rukovanje-kombinirkom
 18. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-rukovanje-skrejperom
 19. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-rukovanje-utovarivacem
 20. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-rukovanje-valjkom

 

Moda, tekstil i koža 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnovno računalno modeliranje obuće i modnih dodataka  
 2.  Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalni alati u modnom poslovanju i predstavljanju modnog proizvoda 
 3. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije CAD konstrukcija_modeliranje i gradiranje modnih klasika 
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zeleni koncepti modnog dizajna 
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna potpora u modnoj prodaji 
 6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pranje, dezinficiranje i održavanje rublja u hotelima i bolnicama
 7. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije šivanje klasičnog stolnog i posteljnog rublja

 

Osobne, usluge zaštite i druge usluge 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja 
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične ručne masažne tehnike 

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja ljekovitog bilja 
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja voća 
 3. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja povrća 
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija ekološko pčelarenje
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifiacije uzgoj goveda
 6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije održivo gospodarenje i brendiranje u ekološkoj poljoprivredi
 7. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije šišanje pasa
 8. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije dizajner cvjetnih kreacija_dizajnerica cvjetnih kreacija
 9. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 10. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije rukovatelj poljoprivrednim strojevima i priključcima
 11. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije proizvodnja grozda i vina
 12. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije uzgoj svinja

 

Promet i logistika 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovatelj viličarom u skladišnom prostoru 
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu  
 3. Program-obrazovanja-za-stjecanje-cjelovite-kvallifikacije-instruktor-voznje-B-kategorije
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u logistici i prometu
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje mosnom dizalicom

 

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije dijagnostika i servisiranje električnih vozila 
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije dijagnostika i servisiranje hibridnih vozila 
 3. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije servisiranje i održavanje baterija HEV/EV 
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje dizalica topline 
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priključivanje i puštanje u rad dizalica topline 
 6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje i spajanje sunčevih toplinskih sustava
 7. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zaštita okoliša na poslovima održavanja stambeno-poslovnih objekata 
 8. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čeličnih cijevi MAG (135) postupkom 
 9. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika MAG (135) postupkom 
 10. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom 
 11. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom 
 12. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom 
 13. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom 
 14. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem MIG (131) postupkom 
 15. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem MIG (131) postupkom 
 16. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čeličnih cijevi REL (111) postupkom 
 17. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika REL (111) postupkom 
 18. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem REL (111) postupkom 
 19. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom 
 20. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem REL (111) postupkom 
 21. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem REL (111) postupkom 
 22. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje cijevi od nehrđajućih čelika TIG (141) postupkom 
 23. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje cijevi od obojenih metala i legura TIG (141) postupkom 
 24. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čeličnih cijevi TIG (141) postupkom 
 25. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom 
 26. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom 
 27. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje nehrđajućih čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom 
 28. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje nehrđajućih čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom 
 29. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje obojenih metala i legura kutnim spojem TIG (141) postupkom 
 30. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje obojenih metala i legura sučeljenim spojem TIG (141) postupkom 
 31. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika sučeljenim spojem plinskim zavarivanjem (311) 
 32. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čeličnih cijevi plinskim zavarivanjem (311) 
 33. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje i spajanje kotlova za biomasu 
 34. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije održavanje kotlova za biomasu 
 35. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije održavanje sunčevih toplinskih sustava 
 36. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije otklanjanje kvarova na procesnim sustavima malih hidroelektrana 
 37. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije isključivanje – uključivanje visokog napona u hibridnim i električnim vozilima
 38. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije praćenje rada malih vjetroelektrana
 39. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije puštanje u rad sunčevog toplinskog sustava
 40. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-posluzivanje-numericki-upravljanih-alatnih-strojeva-glodalice
 41. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije-posluzivanje-numericki-upravljanih-alatnih-strojeva-tokarilice
 42. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje strojeva za nekonvencionalne postupke obrade (NPO)
 43. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje NUAS primjenom CADCAM tehnologije – glodanje
 44. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva – glodalice
 45. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva – tokarilice
 46. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje NUAS primjenom CADCAM tehnologije- tokarenje
 47. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač zavarivačica čelika MAG (135) postupkom
 48. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač zavarivačica čelika plinskim (311) postupkom
 49. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač zavarivačica čelika REL (111) postupkom
 50. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač zavarivačica čelika TIG (141) postupkom
 51. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač zavarivačica nehrđajućeg čelika MAG (135) postupkom
 52. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač zavarivačica nehrđajućeg čelika REL (111) postupkom
 53. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač zavarivačica nehrđajućeg čelika TIG (141) postupkom

 

Šumarstvo i drvna tehnologija  

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje CNC strojevima u stolarstvu (bušenje, glodanje, piljenje) 
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije lasersko rezanje i graviranje drva, drvnih i nedrvnih materijala 
 3. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije rukovatelj_rukovateljica tračnom pilom u primarnoj obradi drva 
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije recikliranje otpadnog papira 
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije obnavljanje namještaja
 6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aditivnih tehnologija u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva 
 7. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije energetsko iskorištavanje šumske biomase
 8. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje blanjalicama u sekundarnoj obradi drva
 9. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje glodalicama u sekundarnoj obradi drva
 10. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje kružnim pilama u sekundarnoj obradi
 11. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje tračnim pilama u sekundarnoj obradi drva
 12. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje motornim pilama u šumarstvu

 

Turizam i ugostiteljstvo 

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanje odjeće rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu  
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema jela za posebne oblike prehrane
 3. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada slastica alternativne prehrane
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema jela uz potpuno iskoristavanje namirnica
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije organiziranje cateringa
 6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema hrvatskih tradicionalnih jela
 7. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema i posluzivanje barskih mjesavina
 8. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema i ukrašavanje složenih slastica
 9. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema jednostavnih slatkih jela
 10. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rezbarenje namirnica od neiskorištenih ostataka hrane
 11. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije poslužitelj hrane i pića
 12. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slanih jela
 13. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slastica
 14. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije uređenje unutarnjih prostora smještajnog objekta
 15. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove obrade živežnih namirnica
 16. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove ugostiteljskog posluživanja 
 17. Program obrazovanja za stjecanje mirkokvalifikacije izrada slastica prema načelima alternativne prehrane
 18. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje vina

 

Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti

 1. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi_pomoćnica u nastavi

 

Zdravstvo

 1. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj_njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama

 

Strani jezici:

 1. Hrvatski jezik za strance – opći jezik (stupnjevi A1 ‒ C2)

 

Zahtjev i program za ishođenje pozitivnog stručnog mišljenja dostavlja se Agenciji kao i do sada elektronskim putem na adresu e-pošte progimis@asoo.hr.

Na zahtjev je uz podatke o ustanovi (naziv i adresa ustanove, e-mail adresa, telefon za kontakt) potrebno navesti i nazive programa za koje se traži mišljenje.

NAPOMENA:

Napominjemo da prilikom buduće izrade novih programa od strane ustanova svi programi obrazovanja odraslih financirani putem vaučera moraju biti izrađeni prema predstavljenoj metodologiji, odnosno utemeljeni na standardu zanimanja ili skupu kompetencija i standardu kvalifikacije ili skupu ishoda učenja iz Registra HKO-a.

 

Izrada programa prema staroj metodologiji

Slijedom brojnih upita i u skladu sa stručnom i savjetodavnom djelatnošću Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, izradili smo:

Obrazac za izradu programa obrazovanja odraslih:

Nastavni program opća gimnazija u obrazovanju odraslih:

Strukovni kurikulumi u obrazovanju odraslih:

Primjeri dobro izrađenih programa obrazovanja odraslih:

Poveznice na Odluke o donošenju kurikuluma za nastavne predmete i međupredmetne teme za osnovne škole i gimnazije. Sastavni dio svake Odluke je i kurikulum nastavnoga predmeta:

 1. Hrvatski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 2. Engleski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 3. Njemački jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 4. Talijanski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 5. Francuski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 6. Latinski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 7. Grčki jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 8. Geografija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 9. Povijest: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 27/2019.
 10. Matematika: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 11. Tjelesna i zdravstvena kultura: Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 27/2019.
 12. Kemija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 13. Biologija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 14. Fizika: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 15. Likovna kultura i Likovna umjetnost: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 16. Glazbena kultura i Glazbena umjetnost: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 17. Psihologija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Psihologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 18. Logika: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 19. Etika: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Etike za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 20. Filozofija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Filozofije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 21. Politika i gospodarstvo: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Politike i gospodarstva za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 22. Sociologija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Sociologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 23. Katolički vjeronauk: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 24. Pravoslavni vjeronauk: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Pravoslavni vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj,NN 10/2019.
 25. Islamski vjeronauk: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Islamski vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.

 

 Međupredmetne teme:

 1. Osobni i socijalni razvoj: Međupredmetna tema Osobni i socijalni razvoj, NN, 7/2019.
 2. Građanski odgoj i obrazovanje: Međupredmetna tema Građanski odgoj i obrazovanje, NN, 10/2019.
 3. Zdravlje: Međupredmetna tema Zdravlje, NN, 10/2019.
 4. Održivi razvoj: Međupredmetna tema Održivi razvoj, NN, 7/2019.
 5. Učiti kako učiti, Međupredmetna tema Učiti kako učiti, NN, 7/2019.
 6. Poduzetništvo: Međupredmetna tema Poduzetništvo, NN, 7/2019.
 7. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: Međupredmetna tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, NN, 7/2019.

Poveznice na Odluke o donošenju kurikuluma za nastavne predmete za srednje strukovne škole na razini 4.2. HKO-a. Sastavni dio svake Odluke je i kurikulum nastavnoga predmeta:

 1. Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2.Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 2. Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2.Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 3. Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 4. Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2.Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
ESF Modernizacija ASOO
PIKASO