Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Metodologija izrade programa obrazovanja odraslih

Postupak za odobrenje programa

Programe osposobljavanja i usavršavanja donosi ustanova. Nakon donošenja programa, ustanova je dužna ishoditi pozitivno stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U postupku izdavanja mišljenja Agenciji dostavljate zahtjev i programe u privitku elektronskim putem, na e-mail adresu progimis@asoo.hr.
Na zahtjev je uz podatke o ustanovi (naziv i adresa ustanove, e-mail adresa, telefon za kontakt) potrebno navesti i nazive programa za koje se traži mišljenje. Mišljenje na program dostavlja se poštom na adresu ustanove.

Po primitku pozitivnog stručnog mišljenja Agencije ustanova podnosi Zahtjev za odobrenje izvođenja programa Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Nakon dostavljanja cjelovite dokumentacije iz članka 43. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Ministarstvo imenuje povjerenstvo koje utvrđuje ispunjenost materijalno-tehničkih, kadrovskih i prostornih uvjeta. Ukoliko povjerenstvo utvrdi ispunjenost uvjeta ustanovi se izdaje rješenje o odobrenju izvođenja programa. Na temelju Rješenja ustanova stječe pravo na početak izvođenja programa.

Slijedom brojnih upita i u skladu sa stručnom i savjetodavnom djelatnošću Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, izradili smo:

Obrasci za izradu programa obrazovanja odraslih:

Nastavni program opća gimnazija u obrazovanju odraslih:

Strukovni kurikulumi u obrazovanju odraslih:

Turizam i ugostiteljstvo:

Promet i logistika:

Tekstil i koža:

Zdravstvo i socijalna skrb:

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Graditeljstvo i geodezija:

​Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija:

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija:

Elektrotehnika i računalstvo:

Osobne, usluge zaštite i druge usluge:

Primjeri dobro izrađenih programa obrazovanja odraslih:

 

Poveznice na Odluke o donošenju kurikuluma za nastavne predmete i međupredmetne teme za osnovne škole i gimnazije. Sastavni dio svake Odluke je i kurikulum nastavnoga predmeta:

 1. Hrvatski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 2. Engleski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 3. Njemački jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 4. Talijanski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 5. Francuski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 6. Latinski jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 7. Grčki jezik: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 8. Geografija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 9. Povijest: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 27/2019.
 10. Matematika: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 11. Tjelesna i zdravstvena kultura: Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 27/2019.
 12. Kemija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 13. Biologija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 14. Fizika: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 15. Likovna kultura i Likovna umjetnost: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 16. Glazbena kultura i Glazbena umjetnost: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 17. Psihologija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Psihologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 18. Logika: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 19. Etika: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Etike za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 20. Filozofija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Filozofije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 21. Politika i gospodarstvo: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Politike i gospodarstva za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 22. Sociologija: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Sociologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 7/2019.
 23. Katolički vjeronauk: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 24. Pravoslavni vjeronauk: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Pravoslavni vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj,NN 10/2019.
 25. Islamski vjeronauk: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Islamski vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.

 

 Međupredmetne teme:

 1. Osobni i socijalni razvoj: Međupredmetna tema Osobni i socijalni razvoj, NN, 7/2019.
 2. Građanski odgoj i obrazovanje: Međupredmetna tema Građanski odgoj i obrazovanje, NN, 10/2019.
 3. Zdravlje: Međupredmetna tema Zdravlje, NN, 10/2019.
 4. Održivi razvoj: Međupredmetna tema Održivi razvoj, NN, 7/2019.
 5. Učiti kako učiti, Međupredmetna tema Učiti kako učiti, NN, 7/2019.
 6. Poduzetništvo: Međupredmetna tema Poduzetništvo, NN, 7/2019.
 7. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: Međupredmetna tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, NN, 7/2019.

 

Poveznice na Odluke o donošenju kurikuluma za nastavne predmete za srednje strukovne škole na razini 4.2. HKO-a. Sastavni dio svake Odluke je i kurikulum nastavnoga predmeta:

 1. Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2.Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 2. Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2.Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 3. Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
 4. Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2.Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, NN 10/2019.
ESF Modernizacija ASOO
PIKASO