Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Andragoška usavršavanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sukladno Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/2021) te Zakonu o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10) provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u području obrazovanja odraslih. Proces učenja i podučavanja odraslih značajno se razlikuje od procesa podučavanja djece ne samo zbog dobne razlike, već i drugih faktora koji su kod polaznika vrlo izraženi te bitno utječu na njihov proces učenja. Kod podučavanja odraslih, polaznik mora biti subjekt obrazovnog procesa te obrazovni proces treba usmjeriti ka ostvarenju individualnih potreba koje andragoški djelatnik treba prepoznati. Uvažavajući ove specifičnosti, kao i potrebu za definiranjem sadržaja i kompetencija koje su nužne kod andragoških djelatnika, Agencija je poduzela niz inicijativa usmjerenih prema profesionalnom razvoju zaposlenih u obrazovanju odraslih. Jedna od važnih inicijativa koju je Agencija donijela temeljem svojih ovlasti je Program za stjecanje temeljnih andragoških kompetencija.

Značajan iskorak posljednjih pet godina svakako je i program Curriculum Globale. Edukacije koje se temelje na navedenom programu imaju za cilj unaprijediti profesionalizaciju nastavnika u obrazovanju odraslih, dati podršku svim provoditeljima obrazovanja odraslih te potaknuti razmjenu znanja i uzajamnog razumijevanja među nastavnicima u obrazovanju odraslih.

Curriculum globALE temelji se na načelima: usmjerenost na kompetencije, usmjerenost na praksu, usmjerenost na polaznika te održivost kao cilj.

Sadržaji programa stručnog usavršavanja obuhvaća sljedeće module: Uvod u obrazovanje odraslih, Učenje i poučavanje odraslih, Komunikacija i grupa dinamika u obrazovanju odraslih, Metode obrazovanja odraslih i Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih.

U pogledu oblika učenja Curriculum globALE obuhvaća faze nastave unutar svakog modula,  individualno samostalno učenja sudionika unutar svakog modula, prateći praktičan rad gdje polaznici primjenjuju i promišljaju naučeno unutar stvarnog radnog okruženja, a voditelji im osiguravaju mentorstvo i vođenje.

Zatim svakako treba izdvojiti razvoj Novog modela stručnog usavršavanja nastavnika  u sklopu ESF projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“, u kojem je jedan modul usmjeren isključivo na jačanje andragoških kompetencija s ciljem da se osposobi i usavrši nastavnike za rad s odraslim polaznicima.  Osim navedenog, svakako treba spomenuti i Međunarodni andragoški simpozij koji Agencija svake godine organizira i daje priliku svima koji rade u obrazovanju odraslih da se upoznaju s najnovijim trendovima na području obrazovanja odraslih i aktualnostima iz politika obrazovanja odraslih na nacionalnoj i europskoj razini. Simpozij je svakako prilika da sudionici na primjerima dobre prakse drugih zemalja steknu nova andragoška znanja i vještine i time kvalitetu posla koji obavljaju podignu na još višu razinu.

Prepoznajući važnost suradnje i partnerstva između svih dionika obrazovanja odraslih, ustanove za obrazovanje odraslih uz podršku Agencije organiziraju i provode stručna usavršavanja na lokalnoj razini. Sudionicima ovih usavršavanja Agencija izdaje potvrdu o stručnom usavršavanju.

Veliki doprinos u stručnom informiranju i usavršavanju ne samo svojih članova, nego i svih andragoških djelatnika daju konferencije koje Agencija organizira i provodi u suradnji s zajednicama/udrugama osnovanim u obrazovanju odraslih.

Nadalje, osluškujući i uvažavajući potrebe i probleme s kojima se susreću svi dionici uključeni u obrazovanje odraslih, Agencija organizira i provodi stručna usavršavanja na regionalnoj razini na kojima se sudionicima daje mogućnosti zajedničke rasprave i iznošenje konstruktivnih prijedloga kojima se definiraju buduće smjernice za daljnji razvoj kvalitete sustava.

Na kraju važno je istaknuti da su andragoški djelatnici jedan od ključnih faktora uspješnosti sustava obrazovanja odraslih i stoga je njihovo obrazovanje i stjecanje odgovarajućih kompetencija za rad važan dio cjelokupnog procesa napretka, razvoja i uspostave sustava kvalitete u obrazovanju odraslih. Sve daljnje aktivnosti Agencije bit će usmjerene upravo zadovoljavanju ove potrebe i podizanju svijesti kod pojedinaca da uključivanjem u bilo koji oblik usavršavanja pridonose kako osobnom, tako i profesionalnom razvoju.