Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Drugi obrazovni materijali

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/2018), osim udžbenika, u školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema, potiču interakciju učenik – učenik i/ili učenik – sadržaj te istraživački i/ili grupni rad (dalje u tekstu: drugi obrazovni materijali).
Pravne osobe koje nude komercijalne druge obrazovne materijale dužne su podnijeti zahtjev za objavu komercijalnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala koji utvrđuje ministar odlukom.
Pravne i fizičke osobe koje nude besplatne druge obrazovne materijale mogu podnijeti zahtjev za objavu besplatnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala.
Odluku o objavi ili odbijanju objave drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju, za strukovne predmete u srednjim strukovnim školama, donosi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (dalje u tekstu: Agencija).
Preduvjet za objavu drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju je usklađenost drugih obrazovnih materijala sa znanstvenim načelima i etičkim normama, da su pedagoški, psihološki i didaktičko-metodički primjereni za korištenje u nastavi u predmetu za koji su predviđeni.
Dužnosnici i službenici Ministarstva te službenici ustanove za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ustanova nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja ne mogu biti autori niti urednici drugih obrazovnih materijala.

POSTUPAK

Zahtjev za objavu komercijalnih ili besplatnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala pravne i fizičke osobe podnose Agenciji na propisanom obrascu.

Zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala mogu podnijeti autori, nakladnici ili ovlašteni distributeri obrazovnog materijala.

Uz zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala prilažu se:

  • tri primjerka drugog obrazovnog materijala,
  • izjava nakladnika o jezičnoj usklađenosti teksta i usklađenosti s obzirom na standardni jezik na kojemu je obrazovni materijal napisan (ako se radi o obrazovnom materijalu u tekstualnom obliku),
  • potvrda o uplati upravne pristojbe (ili dokaz o oslobođenju od plaćanja upravne pristojbe).

Zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala, zajedno s prilozima, dostavlja se na adresu:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18
(drugi obrazovni materijali).
Nakon provedenog postupka prosudbe drugog obrazovnog materijala donosi se odluka o objavi ili odbijanju zahtjeva za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala.

Popis drugih obrazovnih materijala

Tablicu drugih obrazovnih materijala možete preuzeti na linku.

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO