Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Drugi obrazovni materijali

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/2018), osim udžbenika, u školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema, potiču interakciju učenik – učenik i/ili učenik – sadržaj te istraživački i/ili grupni rad (dalje u tekstu: drugi obrazovni materijali).
Pravne osobe koje nude komercijalne druge obrazovne materijale dužne su podnijeti zahtjev za objavu komercijalnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala koji utvrđuje ministar odlukom.
Pravne i fizičke osobe koje nude besplatne druge obrazovne materijale mogu podnijeti zahtjev za objavu besplatnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala.
Odluku o objavi ili odbijanju objave drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju, za strukovne predmete u srednjim strukovnim školama, donosi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (dalje u tekstu: Agencija).
Preduvjet za objavu drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju je usklađenost drugih obrazovnih materijala sa znanstvenim načelima i etičkim normama, da su pedagoški, psihološki i didaktičko-metodički primjereni za korištenje u nastavi u predmetu za koji su predviđeni.
Dužnosnici i službenici Ministarstva te službenici ustanove za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ustanova nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja ne mogu biti autori niti urednici drugih obrazovnih materijala.

POSTUPAK

Zahtjev za objavu komercijalnih ili besplatnih drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala pravne i fizičke osobe podnose Agenciji na propisanom obrascu.

Zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala mogu podnijeti autori, nakladnici ili ovlašteni distributeri obrazovnog materijala.

Uz zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala prilažu se:

  • tri primjerka drugog obrazovnog materijala,
  • izjava nakladnika o jezičnoj usklađenosti teksta i usklađenosti s obzirom na standardni jezik na kojemu je obrazovni materijal napisan (ako se radi o obrazovnom materijalu u tekstualnom obliku),
  • potvrda o uplati upravne pristojbe (ili dokaz o oslobođenju od plaćanja upravne pristojbe).

Zahtjev za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala, zajedno s prilozima, dostavlja se na adresu:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4
(drugi obrazovni materijali).
Nakon provedenog postupka prosudbe drugog obrazovnog materijala donosi se odluka o objavi ili odbijanju zahtjeva za objavu drugog obrazovnog materijala u virtualnom repozitoriju obrazovnih materijala.

Popis drugih obrazovnih materijala

Tablicu drugih obrazovnih materijala možete preuzeti na linku.

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729