Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Projekt „Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, ugovoren u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (ESF+), provodit će se od siječnja 2024. do prosinca 2029. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.499.978,60 EUR, pri čemu se 85 % financira kroz dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda (ESF), dok se preostalih 15 % osigurava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) nositelj je projekta i provodi ga u sklopu ostvarivanja Specifičnog cilja 2.1.1.1.: Veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanje uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja.

Opći je cilj projekta promicanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja kroz organizaciju strukovnih natjecanja kao platforma za povezivanje škola i poslodavaca, a specifični je podrška agenciji u promociji učeničkih vještina i  kompetencija kroz strukovna natjecanja i smotre.

U svrhu ostvarivanja projektnog cilja određeno je pet projektnih aktivnosti:

  1. Organizacija, priprema i koordinacija državnih natjecanja te smotri učenika strukovnih škola.
  2. Tehnička podrška, nadogradnja i održavanje središnjeg informacijskog natjecateljskog sustava WSC SINAS.
  3. Provedba državnih natjecanja te smotri učenika strukovnih škola.
  4. Priprema i sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima i događanjima (EuroSkills, WorldSkills).
  5. Jačanje kapaciteta ASOO kroz stručna usavršavanja, studijske posjete te ostale oblike umrežavanja i suradnje s drugim organizacijama u području izvrsnosti, Inovativnosti i vidljivosti SOO-a.

Tijekom projekta nastavit će se provoditi jedna od najuspješniji aktivnosti započetih u prošlome programsko razdoblju, a to je organizacija državnih natjecanja učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia.