Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih

Djelatnost stručnog nadzora u ustanovama za obrazovanje odraslih koju obavlja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih proizlazi iz čl. 68. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), čl. 29. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07) i čl. 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10).

Stručni nadzor prvenstveno se odnosi na uvid u rad ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i provedbenim aktima istog Zakona. Sve ustanove za obrazovanje odraslih obavezne su uskladiti svoju djelatnost s pozitivnim zakonskim propisima čime ova djelatnost postaje dio cjelokupnog sustava obrazovanja.

Zakonom i provedbenim aktima između ostalog propisuju se: andragoška dokumentacija,  prostorni i materijalni standardi, andragoško osposobljavanje radnika u sustavu obrazovanja, standardi za programe koje izrađuju same ustanove (osposobljavanje i usavršavanje), obveze i prava polaznika i ustanove, izgled i sadržaj javne isprave, vrijeme trajanja pojedinih oblika obrazovanja, ispunjenje obveze popunjavanja evidencija o programima, polaznicima i radnicima u ustanovi te dostavljanje tih podataka Agenciji. Nakon provedenog stručnog nadzora sastavlja se nalaz o stručnom nadzoru. Vrlo često povjerenstvo za stručni nadzor izriče mjere koje ustanova mora izvršiti da bi ispravila nedostatke u stručnom radu. Ako postoje temelji za provedbu inspekcijskog nadzora, povjerenstvo za stručni nadzor o tome obavještava Upravu za inspekcijske poslove Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Provođenje stručnog nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih mora imati kao krajnji cilj poboljšanje, unapređivanje i razvoj sustava obrazovanja odraslih kroz primjenu zakonskih propisa.

Praćenje i poticanje razvoja obrazovanja odraslih s naglaskom na stručnoj i savjetodavnoj pomoći ustanovama od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih čine jednu od važnijih sastavnica sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Stručnim nadzorom potrebno je pravovremeno uočavati probleme same prakse i njihova rješavanja radi krajnjeg ishoda obrazovanja-stjecanja novih vještina i povećanja kompetencija polaznika.