Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Javni poziv za prijavu kandidata za člana 1. Radne skupine iz područja rada Elektrotehnika za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Elektrotehnika i računalstvo

  Datum objave: 7. travnja 2022.

Javni poziv za prijavu kandidata za člana 1. Radne skupine iz područja rada Elektrotehnika za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Elektrotehnika i računalstvo

 

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, ravnatelj Mile Živčić, dana 7. travnja 2022. godine, upućuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za člana 1. Radne skupine iz područja rada Elektrotehnika za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ za sektor Elektrotehnika i računalstvo.

Cjeloviti tekst javnog poziva, kao i prijavni obrazac, možete pronaći ovdje.