Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Stručna usavršavanja u području osiguravanja kvalitete – podrška strukovnim školama u provedbi samovrjednovanja

  Datum objave: 20. prosinca 2021.

Stručna usavršavanja u području osiguravanja kvalitete – podrška strukovnim školama u provedbi samovrjednovanja

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je u 2021. godini organizirala nekoliko stručnih usavršavanja za strukovne škole – ravnatelje, koordinatore samovrjednovanja i školske timove za samovrjednovanje, a u svrhu pružanja podrške strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja.

18.veljače 2021. godine, uz potporu Erasmus+ EQAVET NRP projekta za razdoblje 2019.-2021., organizirana je prva nacionalna Konferencija o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju. Konferencija je bila namijenjena koordinatorima samovrjednovanja i kvalitete te članovima Povjerenstava za kvalitetu iz strukovnih škola, a kao platforma za njihovo umrežavanje, razmjenu iskustva i primjera dobre prakse u provedbi procesa samovrjednovanja i aktivnosti usmjerenih na osiguravanje kvalitete. Konferencija je održana na daljinu, a sudjelovalo je oko 350 sudionika, od kojih je 170 koordinatora samovrjednovanja i/ili kvalitete iz 205 strukovnih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj. Na Konferenciji su također sudjelovali i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, regionalnih centara kompetentnosti te ravnatelji strukovnih škola. Sudionici Konferencije su vrlo pozitivnim ocijenili ovaj oblik podrške i kao priliku za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse sa strukovnim školama iz inozemstva.

U srpnju 2021. godine održano je stručno usavršavanje za koordinatore samovrjednovanja koje je bilo namijenjeno koordinatorima samovrjednovanja- početnicima, s manje od dvije godine iskustva. Održana su tri stručna usavršavanja na daljinu, s ukupno 53 sudionika. Tema stručnog skupa bila je samovrjednovanje kao instrument za osiguravanje kvalitete rada škole, a cilj stručnog skupa bio je pružiti podršku koordinatorima samovrjednovanja u upravljanju procesom i sastavljanju izvješća o samovrjednovanju. Sudionici stručnog usavršavanja su skup ocijenili prosječnom ocjenom 4,4 te sadržaje stručnog skupa smatraju vrlo korisnim za svoj budući rad kao koordinatora samovrjednovanja.

U studenom 2021. godine je započela i provedba e-tečaja Kolegijalno opažanje nastave koji je osmišljen i izrađen u sklopu ESF-ovog projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Ciljana skupina za koju je izrađen e-tečaj su koordinatori samovrjednovanja u strukovnim školama. E-tečaj se provodi u suradnji s vanjskim stručnjakom, prof. dr. sc. Markom Turkom. Cilj e-tečaja je senzibilizirati nastavnike za kolegijalno opažanje nastave u kontekstu širega koncepta kvalitetne nastave te vrjednovanja obrazovanja i nastavnoga procesa. Namjera je da se aktivnostima u okviru modula koordinatori samovrjednovanja osposobe za pokretanje aktivnosti kolegijalnog opažanja nastave na razini škole te, u komunikaciji s drugim nastavnicima, primjenu kolegijalnog opažanja nastave u svojem profesionalnom okruženju. Trenutno e-tečaj pohađa 14 koordinatora samovrjednovanja. U siječnju 2022. godine sudionici e-tečaja će, u sklopu završne aktivnosti, predstaviti svoja iskustva u provedbi kolegijalnog opažanja nastave u svojim školama. Kako je interes koordinatora samovrjednovanja za ovu temu bio iznimno velik, Agencija planira provedbu stručnih usavršavanja na temu kolegijalnog opažanja nastave i u novom ciklusu usavršavanja.

Provođenjem stručnih usavršavanja s različitim temama iz područja osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju Agencija pruža podršku  strukovnim školama za jačanje kapaciteta u implementaciji internog sustava osiguravanja kvalitete i provedbi procesa samovrjednovanja.