Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Stručna usavršavanja u području osiguravanja kvalitete – podrška strukovnim školama u provedbi samovrjednovanja

  Datum objave: 20. prosinca 2021.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Stručna usavršavanja u području osiguravanja kvalitete – podrška strukovnim školama u provedbi samovrjednovanja

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je u 2021. godini organizirala nekoliko stručnih usavršavanja za strukovne škole – ravnatelje, koordinatore samovrjednovanja i školske timove za samovrjednovanje, a u svrhu pružanja podrške strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja.

18.veljače 2021. godine, uz potporu Erasmus+ EQAVET NRP projekta za razdoblje 2019.-2021., organizirana je prva nacionalna Konferencija o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju. Konferencija je bila namijenjena koordinatorima samovrjednovanja i kvalitete te članovima Povjerenstava za kvalitetu iz strukovnih škola, a kao platforma za njihovo umrežavanje, razmjenu iskustva i primjera dobre prakse u provedbi procesa samovrjednovanja i aktivnosti usmjerenih na osiguravanje kvalitete. Konferencija je održana na daljinu, a sudjelovalo je oko 350 sudionika, od kojih je 170 koordinatora samovrjednovanja i/ili kvalitete iz 205 strukovnih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj. Na Konferenciji su također sudjelovali i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, regionalnih centara kompetentnosti te ravnatelji strukovnih škola. Sudionici Konferencije su vrlo pozitivnim ocijenili ovaj oblik podrške i kao priliku za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse sa strukovnim školama iz inozemstva.

U srpnju 2021. godine održano je stručno usavršavanje za koordinatore samovrjednovanja koje je bilo namijenjeno koordinatorima samovrjednovanja- početnicima, s manje od dvije godine iskustva. Održana su tri stručna usavršavanja na daljinu, s ukupno 53 sudionika. Tema stručnog skupa bila je samovrjednovanje kao instrument za osiguravanje kvalitete rada škole, a cilj stručnog skupa bio je pružiti podršku koordinatorima samovrjednovanja u upravljanju procesom i sastavljanju izvješća o samovrjednovanju. Sudionici stručnog usavršavanja su skup ocijenili prosječnom ocjenom 4,4 te sadržaje stručnog skupa smatraju vrlo korisnim za svoj budući rad kao koordinatora samovrjednovanja.

U studenom 2021. godine je započela i provedba e-tečaja Kolegijalno opažanje nastave koji je osmišljen i izrađen u sklopu ESF-ovog projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Ciljana skupina za koju je izrađen e-tečaj su koordinatori samovrjednovanja u strukovnim školama. E-tečaj se provodi u suradnji s vanjskim stručnjakom, prof. dr. sc. Markom Turkom. Cilj e-tečaja je senzibilizirati nastavnike za kolegijalno opažanje nastave u kontekstu širega koncepta kvalitetne nastave te vrjednovanja obrazovanja i nastavnoga procesa. Namjera je da se aktivnostima u okviru modula koordinatori samovrjednovanja osposobe za pokretanje aktivnosti kolegijalnog opažanja nastave na razini škole te, u komunikaciji s drugim nastavnicima, primjenu kolegijalnog opažanja nastave u svojem profesionalnom okruženju. Trenutno e-tečaj pohađa 14 koordinatora samovrjednovanja. U siječnju 2022. godine sudionici e-tečaja će, u sklopu završne aktivnosti, predstaviti svoja iskustva u provedbi kolegijalnog opažanja nastave u svojim školama. Kako je interes koordinatora samovrjednovanja za ovu temu bio iznimno velik, Agencija planira provedbu stručnih usavršavanja na temu kolegijalnog opažanja nastave i u novom ciklusu usavršavanja.

Provođenjem stručnih usavršavanja s različitim temama iz područja osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju Agencija pruža podršku  strukovnim školama za jačanje kapaciteta u implementaciji internog sustava osiguravanja kvalitete i provedbi procesa samovrjednovanja.