Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Nacionalna konferencija o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju

  Datum objave: 8. svibnja 2023.

Nacionalna konferencija o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održala je drugu po redu Nacionalnu konferenciju o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju.

Konferencija se održala u okviru Erasmus+ projekta – Podrška nacionalnoj referentnoj točki za europski sustav osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET NRP HR) za razdoblje 2021.-2023. godina, koji za cilj ima unapređenje i promociju alata i instrumenata za osiguravanje kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja na europskoj razini te doprinositi kontinuiranom razvoju  procesa osiguravanja kvalitete obrazovanja kako na razini pojedinih ustanova tako i na razini sustava strukovnog obrazovanja na nacionalnoj razini.

Konferencija je održana u Zagrebu 3. svibnja 2023. godine, a s ciljem pružanja podrške srednjim strukovnim školama u njihovim nastojanjima za izgradnjom snažnih i vjerodostojnih sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete te je okupila koordinatore samovrjednovanja i ravnatelje škola koji su iskazali interes za sudjelovanjem, a na Konferenciji je sudjelovalo oko 110 sudionika iz škola iz cijele Hrvatske.

Održavanjem događanja poput ovoga Agencija  ima za cilj  osigurati uvjete za umrežavanje škola okupljanjem većeg broja koordinatora samovrjednovanja te omogućiti razmjenu njihovih iskustava i primjera dobre prakse u provedbi procesa samovrjednovanja.

U ime ravnatelja Agencije, gosp. Mile Živčića, nazočnima se obratio gosp. Nino Buić, pomoćnik ravnatelja, a nazočne je pozdravila i predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, gđa Andreja Uroić-Landekić koja je i otvorila događanje.

U uvodnom dijelu Konferencije predstavnica Agencije je predstavila aktualnosti u osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju s posebnim naglaskom na predstavljanje modela osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih čiji je dio i kontinuirano strukovno obrazovanje.

Međunarodnoj i europskoj dimenziji Konferencije doprinijela su plenarna predavanja dvaju predavača, iz Finske i iz Slovenije, koji su kroz primjere iz vlastitih škola opisali kako osiguravaju kvalitetu strukovnog obrazovanja i provode procese unutarnjeg osiguravanja kvalitete u svojim školama.

U radioničkom dijelu Konferencije sudionici su imali priliku za aktivno uključivanje te su mogli sudjelovati na radionicama s temama koje su se odnosile na unutarnji sustav osiguravanja kvalitete, praćenje učenika nakon završetka školovanja, kolegijalno opažanje nastave i suradničku procjenu (Peer Review). Teme radionice su ujedno i dio Erasmus + projekta EQAVET NRP te su na radionicama predstavljeni i projektni rezultati kao i alati i instrumenti koje škole mogu koristiti u daljnjem razvoju unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete i provedbi procesa samovrjednovanja. Voditelji radionica su bili predstavnici srednjih strukovnih škola, koordinatori samovrjednovanja i ravnatelji škola, koji su ujedno sudjelovali i na provedbi projektnih aktivnosti. Cilj radionica je bio sa sudionicima podijeliti iskustva u korištenju alata i instrumenata za osiguravanje kvalitete uz aktivno sudjelovanje svih sudionika.

Sudionici Konferencije su jednako kvalitetnima prepoznali sadržaje plenarnih predavanja i teme radionica, a prema prikupljenim povratnim informacijama sudionika o njihovom zadovoljstvu posebno su istaknuli korisnost radionica i dijeljenje konkretnih primjera iz prakse, kao ono što najviše doprinosi jačanju njihovih kompetencija za provedbu procesa samovrjednovanja u njihovim školama.

Sudionici su također iskazali potrebu za češćim okupljanjima i prilikama za međusobno umrežavanje kao i dijeljenje primjera iz prakse te ovim putem želimo već sad najaviti da će Konferencija postati stalno događanje i platforma za okupljanje i za razmjenu iskustva.