Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje Obrazac za prijavu završne provjere i Obrazac za prijavu obrane završnog rada

  Datum objave: 20. ožujka 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Temeljem članka 27. stavka 4. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21) i članka 18. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23), ustanova koja provodi formalne programe obrazovanja odraslih obvezna je prijaviti Agenciji popis kandidata, termine i sastav povjerenstva ustanove koje provodi završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja.

Ustanova prijavu podnosi Agenciji najkasnije 15 dana prije održavanja završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja koristeći obrasce prijavnica koji su javno dostupni na mrežnoj stranici Agencije.

Pravovaljano ispunjeni obrazac prijave ustanova dostavlja Agenciji elektroničkim putem na adresu e-pošte: siuprijava@asoo.hr  o čemu Ustanova dobiva obavijest o potvrdi primitka prijave u roku od 24 sata od strane Agencije.

Uz obrazac ustanova je dužna dostaviti i odobreni program obrazovanja/program vrednovanja u skladu s kojim se vrednovanje provodi.

Ustanova koja ne postupi sukladno navedenome ne smije izdati javnu ispravu.

Obrazac za prijavu završne provjere i Obrazac za prijavu obrane završnog rada možete preuzeti ovdje:

Obrazac  za prijavu završne provjere

Obrazac za prijavu obrane završnog rada

Na temelju odredaba članka 18. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u vezi s odredbom članka 27. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21.) i članka 17. stavka 2. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN. 19/23.), Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine donijelo je:

Protokol vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja