Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje Obrazac za prijavu završne provjere i Obrazac za prijavu obrane završnog rada

  Datum objave: 20. ožujka 2023.

Temeljem članka 27. stavka 4. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21) i članka 18. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23), ustanova koja provodi formalne programe obrazovanja odraslih obvezna je prijaviti Agenciji popis kandidata, termine i sastav povjerenstva ustanove koje provodi završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja.

Ustanova prijavu podnosi Agenciji najkasnije 15 dana prije održavanja završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja koristeći obrasce prijavnica koji su javno dostupni na mrežnoj stranici Agencije.

Pravovaljano ispunjeni obrazac prijave ustanova dostavlja Agenciji elektroničkim putem na adresu e-pošte: siuprijava@asoo.hr  o čemu Ustanova dobiva obavijest o potvrdi primitka prijave u roku od 24 sata od strane Agencije.

Uz obrazac ustanova je dužna dostaviti i odobreni program obrazovanja/program vrednovanja u skladu s kojim se vrednovanje provodi.

Ustanova koja ne postupi sukladno navedenome ne smije izdati javnu ispravu.

Obrazac za prijavu završne provjere i Obrazac za prijavu obrane završnog rada možete preuzeti ovdje:

Obrazac  za prijavu završne provjere

Obrazac za prijavu obrane završnog rada

Na temelju odredaba članka 18. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u vezi s odredbom članka 27. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21.) i članka 17. stavka 2. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN. 19/23.), Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine donijelo je:

Protokol vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja