Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Započelo je terensko prikupljanje podataka!

  Datum objave: 29. rujna 2022.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Započelo je terensko prikupljanje podataka!

 

Sredinom rujna započelo je terensko prikupljanje podataka za glavnu fazu „Istraživanja vještina u odrasloj dobi“, koje će trajati do kraja travnja 2023. godine. Ovime započinje ključna faza drugog ciklusa OECD-ova „Program za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih“ (PIAAC, 2018.–2024. godine), a koja se nastavlja na Pilot-istraživanje provedeno 2021. godine.

Glavno se istraživanje provodi na uzorku od 13.500 osoba u dobi od 16 do 65 godina te će do kraja terenskog istraživanja biti anketirano minimalno 4.500 osoba. Istraživanje se sastoji od dva dijela – u  prvom se dijelu prikupljaju podaci o socio-demografskim karakteristikama sudionika, njihovoj razini obrazovanja, radnom statusu, značajkama posla koji obavljaju te o njihovoj upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija na radnom mjestu i u slobodno vrijeme dok u drugom dijelu sudionici samostalno popunjavaju vježbe iz domene čitalačkih i numeričkih vještina te vježbe prilagodljivosti u rješavanju problema.

„Istraživanja vještina u odrasloj dobi“ (PIAAC)  je najveća i najinovativnija procjena velikoga opsega u području razumijevanja razvoja vještina odraslih na međunarodnoj razini te je sudjelovanje u istraživanju PIAAC od strateške važnosti za jačanje kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja će omogućiti različitim dionicima u društvu i obrazovanju temelj za planiranje i donošenje odluka o ključnim pitanjima u obrazovanju.

Zemlje koje sudjeluju u PIAAC programu koriste rezultate istraživanja kako bi utjecali na promjene u obrazovnim politikama, politikama zapošljavanja i rada kroz primjerice reformu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, izrade strategija visokog obrazovanja, razvoj strategija pismenosti obrazovanja odraslih te procese savjetovanja vezano uz budući rad i poboljšanje radne produktivnosti.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ovo istraživanje provodi u okviru ESF projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, uz nacionalnu voditeljicu istraživanja izv. prof. dr. sc. Nenu Rončević, odgovorna je za provedbu cjelokupnoga programa PIAAC, a agencija IPSOS provodi terenski dio istraživanja (intervjue).