Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Započelo je terensko prikupljanje podataka!

  Datum objave: 29. rujna 2022.

Započelo je terensko prikupljanje podataka!

 

Sredinom rujna započelo je terensko prikupljanje podataka za glavnu fazu „Istraživanja vještina u odrasloj dobi“, koje će trajati do kraja travnja 2023. godine. Ovime započinje ključna faza drugog ciklusa OECD-ova „Program za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih“ (PIAAC, 2018.–2024. godine), a koja se nastavlja na Pilot-istraživanje provedeno 2021. godine.

Glavno se istraživanje provodi na uzorku od 13.500 osoba u dobi od 16 do 65 godina te će do kraja terenskog istraživanja biti anketirano minimalno 4.500 osoba. Istraživanje se sastoji od dva dijela – u  prvom se dijelu prikupljaju podaci o socio-demografskim karakteristikama sudionika, njihovoj razini obrazovanja, radnom statusu, značajkama posla koji obavljaju te o njihovoj upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija na radnom mjestu i u slobodno vrijeme dok u drugom dijelu sudionici samostalno popunjavaju vježbe iz domene čitalačkih i numeričkih vještina te vježbe prilagodljivosti u rješavanju problema.

„Istraživanja vještina u odrasloj dobi“ (PIAAC)  je najveća i najinovativnija procjena velikoga opsega u području razumijevanja razvoja vještina odraslih na međunarodnoj razini te je sudjelovanje u istraživanju PIAAC od strateške važnosti za jačanje kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja će omogućiti različitim dionicima u društvu i obrazovanju temelj za planiranje i donošenje odluka o ključnim pitanjima u obrazovanju.

Zemlje koje sudjeluju u PIAAC programu koriste rezultate istraživanja kako bi utjecali na promjene u obrazovnim politikama, politikama zapošljavanja i rada kroz primjerice reformu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, izrade strategija visokog obrazovanja, razvoj strategija pismenosti obrazovanja odraslih te procese savjetovanja vezano uz budući rad i poboljšanje radne produktivnosti.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ovo istraživanje provodi u okviru ESF projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, uz nacionalnu voditeljicu istraživanja izv. prof. dr. sc. Nenu Rončević, odgovorna je za provedbu cjelokupnoga programa PIAAC, a agencija IPSOS provodi terenski dio istraživanja (intervjue).