Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Metodologija za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja

  Datum objave: 3. veljače 2022.

Metodologija za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja

 

U skladu sa zakonskom obvezom izrade metodologije iz članka 12. stavaka 10. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21), te skorim financiranjem programa formalnog obrazovanja putem vaučera prema Nacionalnom planu opravaka,  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izradila je Metodologiju za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja.

Metodologija izrade programa obrazovanja odraslih u skladu je sa Zakonom o obrazovanju odraslih (članak 17., stavak 6.) prema kojem se programi formalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, a financirani putem vaučera iz europskih strukturnih fondova te mehanizma za oporavak i otpornost, temelje na poveznici sa standardom zanimanja (ili skupom kompetencija) i standardom kvalifikacije (ili skupom ishoda učenja) iz Registra HKO-a.

Metodologiju možete preuzeti ovdje.

Obrazac za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja možete preuzeti ovdje.

Kao dodatnu podršku sustavu provedbe vaučera Agencija je izradila i objavila primjere programa obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21) i Zakonom o obrazovanju odraslih. Ustanove za obrazovanje odraslih mogu preuzimati objavljene programe, slati ih na stručno mišljenje u Agenciju te nakon dobivenog pozitivnog stručnog mišljenja pokretati postupak ishođenja odobrenja za izvođenje programa kako je propisano Zakonom o obrazovanju odraslih.

1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje

2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje

3. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanje odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu

4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija

5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnovno računalno modeliranje obuće i modnih dodataka

6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovatelj viličarom u skladišnom prostoru

7. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa_knjigovotkinja

8. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije satelitsko pozicioniranje

9. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima

10. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalni alati u modnom poslovanju i predstavljanju modnog proizvoda

11. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije napredna primjena CAD-a u geodeziji

12. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom

13. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja

14. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije CAD konstrukcija_modeliranje i gradiranje modnih klasika

15. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije dijagnostika i servisiranje električnih vozila

16. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije dijagnostika i servisiranje hibridnih vozila

17. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije servisiranje i odrzavanje baterija HEV/EV

18. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zeleni koncepti modnog dizajna

19. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna potpora u modnoj prodaji

20. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje dizalica topline

21. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije geoinformacijska infastruktura

22. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje CNC strojevima u stolarstvu (bušenje, glodanje, piljenje)

23. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klijentski operacijski sustavi

24. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje

25. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje

26. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije sigurnost informacijskih sustava

27. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima

28. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje mobilnim robotima

29. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Web programiranje

30. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije postavljanje pametne javne rasvjete

31. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije lasersko rezanje i graviranje drva, drvnih i nedrvnih materijala

32. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu

33. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pripravljanje kozmetičkih proizvoda

 

Zahtjev i program za ishođenje pozitivnog stručnog mišljenja dostavlja se Agenciji kao i do sada elektronskim putem na adresu e-pošte progimis@asoo.hr

Na zahtjev je uz podatke o ustanovi (naziv i adresa ustanove, e-mail adresa, telefon za kontakt) potrebno navesti i nazive programa za koje se traži mišljenje.

Agencija će u idućem razdoblju (do 1. travnja 2022. godine) kontinuirano izrađivati programe i objavljivati ih na svojim mrežnim stranicama, kako bi pridonijela uspješnoj provedbi sustava vaučera i financiranja programa formalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, stoga Vas molimo da redovito pratite stranicu gdje će biti objavljeni novi programi.

NAPOMENA:

Napominjemo da prilikom buduće izrade novih programa od strane ustanova svi programi obrazovanja odraslih financirani putem vaučera moraju biti izrađeni prema predstavljenoj metodologiji, odnosno utemeljeni na standardu zanimanja ili skupu kompetencija i standardu kvalifikacije ili skupu ishoda učenja iz Registra HKO-a.

Ovdje možete pronaći do sada odobrene standarde kvalifikacija prema kojima možete izrađivati nove programe obrazovanja odraslih u skladu s gore navedenim uputama.